Annonce

Om kampagnen: "65.000 grunde til bedre kemi"

De cirka 65.000 danske toårige udsættes for hormonforstyrrende stoffer i et omfang, der risikerer at skade deres hormonsystem. Derfor har Miljøstyrelsen iværksat en kampagne, der skal gøre småbørnsforældre mv. opmærksomme på denne risiko samt formidle otte råd til bedre kemi i hverdagen.

Kampagnen strækker sig fra 23. oktober til 30. oktober 2009, og i mindst tre måneder herefter, vil rådene være tilgængelige på denne kampagneside, som er etableret med Netdoktor som mediepartner.

Den primære målgruppe er forældre til små børn. Men børnenes bedsteforældre, daginstitutionspersonale og andre, der har hyppig kontakt med små børn er også meget velkomne til at kigge med.

Hvor kan du se kampagnen?

Kampagnens omdrejningspunkt er dette kampagnesite. Derudover består kampagnen af følgende elementer:

Analyser

Forud for kampagnen har Miljøstyrelsen fået udarbejdet en kortlægning og analyse af små børns udsættelse for hormonforstyrrende stoffer.

Event

Kampagnen blev skudt i gang med ”træffetid for tumlinge” hos Miljøminister Troels Lund Poulsen den 23. oktober 2009.

Kontakt

Om kampagnens faglige indhold: Shima Dobel, Miljøstyrelsen Kemikalier, Dir. tlf. (+45) 72 54 43 15), sdo@mst.dk

Bestilling af materiale og generelle spørgsmål: Miljøministeriets Informationscenter, 72 54 72 80

Disclaimer

Informationer gengivet i dette emnerum er alene tænkt som generel information. Informationerne i dette emnerum er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt inden for kampagneperioden 23.10.09-30.10.09. Information på dette website stilles til rådighed uden nogen form for garanti og Miljøstyrelsen er således ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller andre forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra dette emnerum uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et sådant indhold. Desuden kan Miljøstyrelsen som ejer af emnerummet uden varsel standse offentliggørelsen af emnerummet på Internettet.

Miljøstyrelsen fralægger sig ethvert ansvar for og forbindelse til websites, til hvilke dette emnerum linker. Miljøstyrelsen anfører udelukkende sådanne links som en service, og oplysningen af et link til et givet website indebærer ikke, at Miljøstyrelsen tilslutter sig indholdet af et sådant web-site.

Ophavsretten til emnerummet og rettighederne til dets indhold tilhører Miljøstyrelsen eller Miljøstyrelsens licensgivere. Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere materiale fra webstedet - såvel elektronisk som i papirform - forudsat, at Miljøstyrelsen udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske materialets indhold.

Det er tilladt at oprette links – herunder dybe links – til webstedet. Sådanne links må dog ikke bruges i reklamemæssigt eller lignende øjemed uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen garanterer ikke, at emnerummet eller serveren, hvorpå det ligger, ikke indeholder virus eller andre skadelige elementer.

Sidst opdateret: 23.10.2009

Annonce