Annonce

ADHD og misbrugsproblemer i voksenalderen

ADHD og misbrugsproblemer

Symptomerne ved ADHD i form af impulsivitet, grænsesøgende, risikofyldt adfærd og manglende evne til at overskue konsekvenser af egne handlinger kan lede nogle unge med ADHD ud i misbrug.

Hvor stor er risikoen for misbrugsproblemer hos personer med ADHD?

Livstidsrisikoen for at udvikle misbrugsproblemer blandt voksne ADHD-patienter er omkring dobbelt så stor som blandt voksne uden ADHD. Undersøgelser tyder på, at voksne med ADHD og stofmisbrug udvikler misbruget tidligere og de har et alvorligere misbrug end voksne misbrugere uden ADHD.

Hvilke ADHD patienter udvikler misbrug?

De mennesker med ADHD, som har størst risiko for at udvikle misbrug, er dem, som udover ADHD også har:

  • adfærdsproblemer

  • depression med mani (bipolær affektiv sygdom)

  • dyssocial personlighedsstruktur.

Hvordan behandles misbrug hos ADHD patienter?

I behandlingen af ADHD-patienter med alvorligt misbrug skal fokus være på misbrugsbehandlingen. Behandlingen af ADHD alene vil kun i mindre grad virke på ADHD og vil ofte kun have en begrænset effekt på misbruget.

Undersøgelser af personer med ADHD, der får behandling med medicin mod ADHD, viser, at medicinen kan nedsætte risikoen for misbrug.

Læs mere om ADHD sammen med andre diagnoser (komorbide tilstande)

Sidst opdateret: 26.01.2021

Annonce