Annonce

Ung med ADHD

Ungdomsårene er først og fremmest præget af øgede krav til overblik, ansvar og selvstændighed. I uddannelsen forventer man, at den unge selv strukturerer sine opgaver og har styr på aftaler og lektier. Mange får et fritidsjob, hvor man har ansvar for at udføre en opgave, som andre er afhængige af. Også socialt bliver der meget mere at forholde sig til. Det er ikke alle, der viser sig at være venner, man kan stole på. Det kan være svært at overskue, hvor meget man kan påvirke hinanden, når man er kærester. Omgivelserne begynder at forvente, at man står til ansvar for, hvem man er, og hvad man gør. Og der er altid en voksen, som spørger, hvad man vil være!

Unge med ADHD er særligt følsomme over for belastninger

Når man har ADHD, er ens stresstærskel alt andet lige meget mindre, hvilket betyder, at man kan være mere følsom over for de øgede krav, der stilles i ungdomsårene. Derfor er det ikke så meget de typiske kernesymptomer i form af opmærksomhedsvanskeligheder, impulsivitet og hyperaktivitet, som er tydelige for omgivelserne. Det er oftere belastningssymptomer i form af tristhed, angst og nervøsitet, som præger unge med ADHD. De har ikke ret meget selvtillid og kan i svære tilfælde være plaget af selvmordstanker eller selvskadende adfærd. Disse symptomer bliver tit tolket som tegn på en depression, men de har været til stede gennem flere år, hvilket ikke er typisk for en egentlig psykiatrisk depression, der ubehandlet oftest varer et halvt til et helt år. Mange unge med ADHD bliver derfor sat i behandling med medicin mod depression , men ikke alle oplever afgørende effekt. Andre unge med ADHD bliver mere vrede og irritable, når de bliver for belastet. De farer nemmere op over småting, og i svære tilfælde bliver de voldelige og adfærdsforstyrret. De er mere udadreagerende, men har en skrøbelig selvtillid og er tit kede af deres reaktioner.

Mange af belastningssymptomerne kan blive et hovedproblem i sig selv, men det er altid afgørende vigtigt at finde frem til kernesymptomerne og behandle dem, hvis man har ADHD. En ordentlig behandling af selve ADHD'ens kernesymptomer mindsker risikoen for at blive belastet.

Opmærkshedsforstyrrelse og hyperaktivitet

De fleste undersøgelser tyder på, at opmærksomhedsvanskelighederne ikke forsvinder, når man bliver ældre. Til gengæld lærer nogle i en vis udstrækning at kompensere for dem. De bruger måske ekstra meget tid på at notere og tjekke aftaler eller på at forberede og planlægge deres gøremål. Mange unge kan fortsat være impulsive i tanke og handling, men for nogle kan det opleves som konstruktivt og en del af deres personlighed. Eksempelvis fortalte en ung guitarist med ADHD, at hans band syntes, han spillede nogle kedelige soloer, hvis han havde taget sin medicin , når bandet skulle optræde.

Hyperaktiviteten bliver hyppigt mindre udpræget med alderen, men mange fortæller, at de kan mærke en uro inden i og fortsat har svært ved at sidde i lang tid ved en middag med venner eller familie.

Behandling består af mange ting

Den primære behandling ved ADHD er forståelse. Den unge skal forstå og ikke mindst acceptere sin diagnose, men det er lige så vigtigt, at omgivelserne også forstår og accepterer, hvilke konsekvenser opmærksomhedsvanskeligheder kan have for den unge og menneskene omkring.

Medicin kan have en positiv virkning på opmærksomhedsvanskelighederne og bevirke, at stresstærsklen øges, så man nemmere kan klare et dagligdags liv uden at blive belastet. Derfor er det vigtigt, at man tager sin medicin dagligt for at klare alle de udfordringer, som møder én. Men det kan være svært at acceptere sin diagnose, når man er ung og prøver at finde sin identitet. Det hænder derfor, at medicinen ikke altid tages regelmæssigt, hvis overhovedet.

Hver eneste dag er man afhængig af sin opmærksomhedsfunktion, som er med til at styre og hjælpe mennesket med at opfatte verdenen. Man kan lidt populært sige, at opmærksomheden er den lommelygte vi bruger, når vi skal finde rundt i et mørkt hus. Medicinen er med til at øge lysstyrken, men det bliver endnu nemmere at finde rundt, hvis man har en plan over huset og ikke bor i et slot med mange rum. Det er derfor vigtigt, at man tilrettelægger sin hverdag, så man har mulighed for at kunne overskue dagens forløb, og have tid til at forberede sig på de forskellige aktiviteter. På den måde mindsker man risikoen for at blive forvirret, miste overblik og i værste fald udvikle stresssymptomer. Disse anbefalinger lyder jo ikke ligefrem som en typisk beskrivelse på et ungdomsliv, og det tager tid at finde strategier og rutiner, som kan hjælpe én igennem det, som kan være besværligt. På mange uddannelser findes mulighed for en mentor (eksempelvis ”special pædagogisk støtte” via Statens Udannelses Støtte), og nogle unge får via socialforvaltningen en kontakt person, som kan hjælpe dem med at få styr på eksempelvis alle de forpligtigelser, der er forbundet med at flytte hjemmefra.

Åbenhed om sygdommen

I forhold til ens venner og kæreste er det en rigtig god ide at være åben omkring sin ADHD og de problemer, den giver i ens liv. Hvis man glemmer en aftale med en ven/kæreste, er det ikke nødvendigvis, fordi man er ligeglad med vedkommende. Her er det vigtigt, at man viser, at man gerne vil aftalen, men har brug for hjælp til at huske den på grund af sin ADHD. Når man er åben om sine vanskeligheder, får omgivelserne mulighed for at forstå og hjælpe.

Intet menneske klarer sig gennem et helt liv uden hjælp fra andre, ligegyldigt om de har ADHD eller ej. Ingen vil sætte spørgsmålstegn ved, at en blind har brug for hjælp, og takket være hjælpen klarer mange blinde at føre et næsten normalt liv. ADHD er handicap, der ikke umiddelbart kan ses af andre, men kan være med til at besværliggøre livet for én. Ved at få hjælp til sin ADHD bliver det nemmere at finde vej i sit liv og få mulighed for at gøre sine drømme til virkelighed.

Misbrug

Den medicin, man hyppigst anvender, for opmærksomhedsvanskeligheder er methylphenidat. Det hører til gruppen af stoffer, som virker stimulerende på hjernen, og det kan have indflydelse på, hvordan kroppen reagerer på rusmidler.

Alkohol virker dæmpende på hjerneaktiviteten, og der har været eksempler på unge med ADHD, som har haft ubehagelige, til tider skadelige virkninger på helbredet, hvis de har indtaget alkohol med methylphenidat i blodet.

Når man har ADHD, er man generelt mere følsom for potentielle misbrugsstoffer, og det tilrådes ikke at indtage alkohol, hvis man samtidigt tager medicin med methylphenidat. Overordnet vil man dog altid tilråde både unge og voksne til at drikke alkohol med forsigtighed, ligegyldigt om man har ADHD eller ej.

Læs mere om ADHD

Sidst opdateret: 18.03.2010

Annonce