Annonce

Andre offentlige sundhedstilskud

Det offentlige danske sundhedssystem bistår på en række områder danskere, som har brug for anden hjælp end medicin. Alt efter hvad det drejer sig om, søger man om det hos egen læge, kommunen eller Regionen.

Tilskud til briller

Børn under 16 år kan få tilskud til anskaffelse af briller, og når det er nødvendigt at skifte glas eller stel. Man henvender sig til sin bopælskommune.

Også vanskeligt stillede ældre kan få tilskud til briller eller linser ved at søge om "udvidet helbredstillæg" via borger.dk

Lider af man en særlig øjensygdom kan man i visse tilfælde også få tilskud til briller og kontaktlinser

Ellers kan andre voksne typisk få tilskud til briller eller linser, hvis de har tegnet en privat sygeforsikring. Her gælder det typisk, at man skal dokumentere en synsprøve fra en dansk optiker eller øjenlæge.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hjælp til behandling af misbrug

Der er indført en ret til gratis hjælp for alkoholikere. Har du et alkoholproblem, skal du henvende dig til kommunen. Det kan godt ske anonymt. Kommunen skal handle på sagen inden for 14 dage. Kommunen og regionen skal sørge for, at der er alkoholbehandling til dig enten på egne institutioner eller på et privat sted. Det samme gælder stofmisbrugere.

Kommunerne kan løse opgaven selv eller i samarbejde med andre kommuner eller private tilbud. Kommunerne kan vælge at lave en særlig "kontrakt" med dig omkring afvænningen, hvor der eventuelt vil være mulighed for at tilbageholde dig mod din vilje. Denne mulighed er mest møntet på gravide alkoholmisbrugere, som risikerer at skade deres ufødte barn, og som selv kan se fornuften i at få behandling på "kontrakt".

Tænder

Børn og unge under 18 år får gratis tandpleje via kommunen og regionen. Men er du voksen, betaler du selv.

Alle kan frit vælge tandlæge, og de får betalt 40 procent af tandlægens honorar ved en række almindelige behandlinger: Tandrens, forebyggende behandling, kontroller, tandfyldning, rodbehandling, tandudtrækning, visse operative indgreb og behandling for parodontose.

Tandlægeforeningens hjemmeside kan man sammenligne tandlægepriser og se aktuelle tilskudsstørrelser.

Er man i sygesikringsgruppe 1, er der faste honorarer og faste tilskud for den enkelte typer behandling hos tandlægen. Er man i sygesikringsgruppe 2, er der ikke faste honorarer. De helt aktuelle honorarer og tilskud kan du se i Tandlægeforeningens honorartabel.

Husk under alle omstændigheder at spørge om den forventede pris for behandlingen, inden tandlægen går i gang. Hvis beløbet er over 2.500 kr. skal tandlægen nemlig tilbyde dig et skriftligt prisoverslag. Unge under 26 år får dækket 65 procent af den regelmæssige undersøgelse.

Har du en sjælden tandsygdom eller et sjældent tandhandicap, skal regionen give gratis behandling og rådgivning. Regionen kan fortælle, om man er berettiget i den konkrete situation. Kræftpatienter, som har fået dårlige tænder som følge af en strålebehandling, har ret til et særligt tilskud.

Annonce (læs videre nedenfor)

Fødder

Du kan i nogle tilfælde få tilskud til en statsautoriseret fodterapeut, hvis du har fået en henvisning fra din egen læge. Spørg nærmere hos din egen kommune eller din fodterapeut. Sukkersygepatienter kan få 60 procent tilskud af fodterapeutens honorar. Personer med nedgroede negle kan få 50 procent tilskud til behandling med neglebøjle. Pensionister kan også få tilskud fra kommunen til fodbehandling hvis de ansøger om "udvidet helbredstillæg" på borger.dk.

Fysioterapi

Her kan du også få tilskud, hvis lægen har givet en henvisning. Tilskuddet ligger på cirka 40 procent af honoraret. I visse tilfælde, kan folk med kroniske, svære handicap få behandlingen helt gratis. Behandlingen kan omfatte fysioterapeutisk undersøgelse, information og vejledning, bevægelsesterapi, neurofysioterapi, ADL-træning, kompenserende behandling, lungefysioterapi, ødembehandling, manuel behandling og apparaturbehandling.

Kiropraktorhjælp

Her får man dækket cirka 30 procent af prisen med tilskud. Læs mere om sagen hos Dansk Kiropraktor Forening

Støtte til psykolog

Alle kan gå til psykolog, når de vil. Får du en henvisning til psykolog fra en læge, er der et økonomisk tilskud til psykolog på 60 procent af honoraret til 12 konsultationer, hvis du har gennemgået, eller befinder dig i én af følgende situationer:

  • offer for røveri, vold og voldtægt
  • trafikulykker eller andre ulykker
  • offer for incest eller andre seksuelle overgreb
  • i forbindelse med dødsfald
  • let til moderat depression
  • let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, hvis du er mellem 18 og 38 år
  • en sen provokeret abort
  • selvmordsforsøg
  • alvorligt invaliderende sygdom
  • at du er pårørende til en person med alvorligt invaliderende sygdom eller alvorlig psykisk sygdom.

Er man medlem af Sygesikringen Danmark kan du få støtte til en lang række behandlinger – alt efter hvilken kategori, du har betalt for. Læs mere her på Sygeforsikringen danmarks hjemmeside.

Generel genoptræning

Skønner lægen at du har behov for genoptræning efter sygdom – eller efter at have været indlagt til behandling på et sygehus kan du få betalt genoptræningen af kommunen. Der søges om genoptræningshjælp på borger.dk.

Det veksler fra kommune til kommune, om der også betales for transporten til genoptræning

Der kan være enkelte ugers ventetid på genoptræning, afhængig af hvilken kommune man bor i.

Sidst opdateret: 14.08.2015

Annonce