Psykoterapeuter

Specialer

  • Psykoterapi
  • Krisehjælp

Københavnspsykoterapi

Samtaleterapi Parterapi Coaching Supervision

Hos København Psykoterapi
får du dit helt eget privat rum,
hvor du i tryghed og fortrolighed kan bearbejde
ethvert svært emne.

Bestil aftale: Psykoterapi: T: 21 66 26 65
eller
Krisehjælp: Akuttid: T: 60 82 01 90

Gennem psykoterapeutisk dialog finder vi sammen løsninger på det, der trykker og fylder dig,
og som står i vejen for at du kommer videre.
Du får nye muligheder og udvikler redskaber
til at håndtere situationer, der førhen var ubehagelige.
Du opnår indsigt i at afdække dine personlig behov,
og hvordan du opfylder dem i samklang
med dine relationer.
Dine grænser bliver synlige for andre, og du bliver stærkere til at prioritere dem, der hvor du
førhen følte dig presset.

Dit velbefindende handler om glæde og øget livskvalitet, og hvordan du etablerer konfliktfrie
og intime relationer til personer, der står dig nær.
Du vil ikke længere behøve at tilsidesætte dig selv, når der er en sund og ægte kontakt
mellem partner, familie, kolleger og venner.
Med en nyerhvervet indre balance og forståelse for dine tidligere handlingsmønstre,
vil det blive langt nemmere for dig, at arbejde for dit eget bedste, i dit eget tempo.

Al begyndelse synes svær, men i et terapiforløb opnår du indsigt i hvad du skal handle på for at opnå forandringer,
og du vil blive positivt overrasket over, hvor hurtigt fremskridtene viser sig.

En terapi session hos København Psykoterapi
er ikke begrænset til en time.
Her er fokus på dig og ikke på uret.
Alle aftaler er med ”løs bagkant”, og tager den tid,
der skal til.

Dette sikrer, at du får ro til at nærme dig de svære ting i det omfang og tempo, du er parat til lige nu.
Det betyder at emner, der åbner sig i sessionen, gøres færdige så du ikke går uforløst herfra,
og skal vente til ”næste” aftale med at få samlet op på løse ender.

Har du besluttet dig for et terapiforløb hos København Psykoterapi, kan du enten afregne per gang
eller med økonomisk fordel vælge et klippekort med 10 klip. Priser, informationer og blog:
klik her: www.københavnspsykoterapi.dk

Med venlig hilsen
Michael Hvalsøe-Simonsen, Psykoterapeut,MPF.

Kort

Annonce