Psykologer

Specialer

  • Belastningstilstande
  • Angst
  • Selvværd
  • Livskriser
  • Chok og traumer
  • Alvorlig sygdom
  • Tab og Sorg
  • OCD
  • Depression
  • Stress

MILOS-PSYKOLOGERNE

Milos-Psykologerne v/ Ph.D.

·         Mag. art. psych. Eva Jørgensen

·         cand.psych. Freja Rose Sørensen

·         cand.psych. Thomas Patrick Stilvang

Velkommen til MILOS-PSYKOLOGERNE. Vi har eksisteret siden 1994 og har stor erfaring indenfor vores ydelsesområder.

Vi er et partnerskab af højtuddannede autoriserede psykologer der tilbyder terapi, rådgivning, coaching, supervision samt undervisning til voksne og unge fra 16 år - såvel enkeltpersoner som par, familier og grupper.

Vi står for:

·         ordentlighed og respekt fra start til slut

·         fleksibilitet i forhold til dine behov og ønsker

·         at være en aktiv samtalepartner, der kan sætte perspektiv

·         faglig dygtighed og grundighed, der kan se gennem symptomet til det hele menneske

·         fokus på både dig og dine relationer

·         fokus på det hele liv i balance og dynamik mellem privatliv og arbejdsliv

·         en skræddersyet indsats efter dine behov i samarbejde med dig

 

Vores videnskabelige arbejdsgrundlag er:
et humanistisk helhedssyn med flere forskellige metodiske tilgange bl.a. indenfor den systemiske, den psykodynamiske, den eksistentielle, den narrative og den kognitive og metakognitive tradition suppleret med compassion fokuseret terapi samt med en kropslig tilgang via Somatic Experience (SE). Desuden arbejder vi med mindfulness og med meditation.

Denne brede teoretiske og praktiske fundering betyder, at tilgang og metode i arbejdet kan vælges og kombineres efter dit behov og din situation – og ikke efter psykologens snævre kompetencer.

Endvidere kan oplyses at vi har særlig erfaring med at hjælpe mennesker med andre kulturelle baggrunde end dansk og vi har også en særlig indsigt i LGBT+ relaterede problemstillinger

Kort

Annonce