Annonce

Børn skal bevæge sig mere

Flere og flere børn bevæger sig alt for lidt. Børn bør lege aktivt og bevæge sig mindst 60 minutter om dagen, for aktive børn trives bedre og har lettere ved at lære. Sundhedsstyrelsen lancerer nu en en kampagne for at få 6-9 årige børn til at bevæge sig mere.

To ud af tre 11-15-årige lever ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at bevæge sig 60 minutter om dagen. Det kan have alvorlige konsekvenser som: Fedme , forhøjet blodtryk , højt kolesteroltal og type 2- diabetes .

Jo ældre børn bliver jo mindre bevæger de sig. De 15-årige bevæger sig således mindre end de 11-årige og pigerne mindre end drengene. Forældrenes uddannelsesniveau og indkomst har stor betydning for, hvor aktive børnene er. Der er langt flere idrætsaktive børn fra familier med høj indkomster.

Tv, computer og kørsel giver mindre bevægelse

  • To ud af tre 11-årige drenge bruger mindst tre timer foran tv, computer eller video hver dag.

  • På blot frem år er de 10-15-åriges tid foran tv og computer steget fra 1, 57 til 2,47 timer.

  • Børn som har tv på værelset ser gennemsnitligt 4,8 timer mere tv. pr uge sammenlignet med børn der ikke har tv på værelser

  • Andelen af børn der bliver kørt i bil til skole er er steget med 200 procent
Annonce (læs videre nedenfor)

Aktive børn lærer og trives bedre

Nye undersøgelser viser, at bevægelse styrker de kognitive processer som forudsætter læring. Bevægelse styrker både motorik, koncentrationsevne og boglige præstationer. Bevægelse styrker også barnets selvværd og trivsel. Det er desuden vigtigt at huske at spise morgenmad. Børn og unge som ikke spiser morgenmad eller kun spiser morgenmad et par gange om ugen, er generelt mindre aktive end børn der spiser morgenmad hver dag.

Hvad kan man gøre?

Både forældre og skole/institution bør være opmærksom på at aktivitet og bevægelse skal være en del af hverdagen for alle børn. Sundhedsstyrelsen har blandt andet lavet et idekatalog , hvor man kan få inspiration til forskellige lege og aktiviteter.

Sidst opdateret: 01.09.2005

Annonce