Annonce

Arbejdsevnen og sociale forhold

Arbejdsevnen og sociale forhold

De fleste mennesker, der lider af psoriasis, har et ganske almindeligt arbejde og har valgt uddannelse og erhverv som alle andre. De passer deres job uden de store problemer og forlader først arbejdsmarkedet, når de går på efterløn eller pension.

Uddannelse

Hos en del opstår der dog problemer ved valg af uddannelse. Hvis man er hårdt angrebet på arme og hænder, vil det for eksempel være uklogt at vælge uddannelse inden for levnedsmiddelbranchen og plejesektoren. Her er man ofte i berøring med vand og væsker, som kan øge risikoen for udbrud på hænder og arme. Nogle oplever at måtte omskoles eller i gang med en ny uddannelse, fordi de ikke kan klare at have hænderne så meget i vand. Generelt kan det dog kun anbefales at man vælger uddannelse på samme måde som alle andre. Det er jo som bekendt lysten, der driver værket.

Revalidering

Hvis man allerede som ung er hårdt angrebet af psoriasis og skal passe såvel uddannelse som job, er der mulighed for økonomisk støtte til at gennemføre uddannelsen efter aktivlovens regler om revalidering. Revalidering kan også være andet end økonomisk støtte, nemlig:

 • Arbejdsprøvning

 • Oplæring

 • Omskoling

 • Hjælp til etablering af selvstændig virksomhed

Revalideringsydelsen udgør per 1. januar 2011 16.597 kroner brutto om måneden. Er man under 25 år er beløbet 8.299 kroner om måneden. Betingelserne for revalidering findes i aktivloven. Ansøgningen skal behandles af bopælskommunen. Det er vigtigt, at bestille tid til samtale i god tid, da der ofte er ventetid i kommunerne.

Dagpenge

Personer med psoriasis kan have længere perioder med sygefravær, fordi de skal i behandling på en hudafdeling (dermatologisk afdeling) . Nogle har i den forbindelse problemer med at få fri fra deres arbejde. Ved et ansættelsesforhold kan man etablere en aftale mellem arbejdstager og arbejdsgiver om dagpengerefusion fra bopælskommunen. Aftalen gælder fra første sygedag og kan også dække fravær på grund af ambulant behandling (behandling på hospital uden overnatning) og ved klimabehandling. Aftalen sker efter dagpengelovens paragraf 56, den gælder kun for fravær skyldes psoriasis og normalt for et år ad gangen. Betingelserne for at få aftalen bevilget, er at man har et årligt fravær på mere end 10 dage.

Fleksjob

De sidste par år har der desværre været en stigende tendens til, at psoriasispatienter er blevet sagt op på grund af sygefravær. Ofte er det personer over 50 år, som føler sig nedslidte blandt andet på grund af hårdt fysisk arbejde. Derfor får mange et tilbud om fleksjob, hvor der er mulighed for at arbejde på nedsat tid med løntilskud fra kommunen. Hvis man er interesseret i et fleksjob er det en god ide at kontakte sin faglige organisation eller socialkonsulenten i Danmarks Psoriasis Forening. Der er nemlig mange ting, man skal tage højde for ved etablering af fleksjob, for eksempel ansættelsesbetingelser, pensionsordning med mere. Det er en betingelse, at alle andre beskæftigelsesmuligheder er afprøvet.

Social pension

En del psoriasispatienter bliver førtidspensioneret, men der findes ikke nogen egentlig opgørelse over, hvor mange det drejer sig om. Pension gives ofte i de tilfælde, hvor man ud over hudlidelsen udvikler psoriasisgigt, som kan være særdeles invaliderende og smertefuld. Betingelserne for pension er de samme for psoriasispatienter som for alle andre. Pensionsloven blev ændret 1. januar 2003, nu er der kun én sats for pension, og alle muligheder for jobtilpasning skal være opbrugt, før der bevilges pension. Personer, der har fået tilkendt pension før 1. januar 2003, nu er der kun én sats for pension, og alle muligheder for beskæftigelse skal være opbrugt, før der bevilges pension.

Medicinudgifter

Reglerne om tilskud til medicin fremgår af sygesikringsloven. Lægemiddelstyrelsen regulerer løbende prisniveuaet.

Per 1. januar ser satserne således ud:

 • 0 procent fra 0 til 865 kroner

 • 50 procent fra 865 til 1.410 kroner

 • 75 procent fra 1.410 til 3.045 kroner

 • 85 procent alt over 3.045 kroner

Ud over de almindelige medicintilskudsregler er der mulighed for at søge tilskud individuelt. Det vil sige, at lægen kan søge dispensation med henblik på at få tilskud til ikke tilskudsberettiget medicin. Der er også mulighed for at søge om kronikertilskud, hvis man har et medicinforbrug på mere end 21.970 kr. årligt før sygesikringstilskud. Kronikerbevilling gælder normalt for en femårig periode. Er man medlem af Sygesikringen Danmark kan man få tilskud til lægeordineret medicin ligesom der også er særlige hjælpemuligheder for førtids- og folkepensionister. Dette er de overordnede muligheder, derudover er mulighed for at søge individuelle tilskud.

Klimabehandling

Klimarejser har både fysisk og psykisk en stor helbredende effekt. Fysisk på grund af solens stråler og psykisk idet man møder andre i samme situation og ikke behøver mange og lange forklaringer omkring sin hud. Mange tror, at klimabehandling i Israel er et ferieophold. Det er dog en helt forkert opfattelse. Det er hårdt arbejde at ligge i solen hele dagen, og der stilles stor krav til ens tålmodighed.

Det er Regionerne, der betaler klimabehandlingen, som er et hospitalsophold i udlandet. Omkring 400 personer kommer af sted hvert år. Nogle få personer, får tilbudt behandling hver halve år. Til gengæld indebærer det, at langt de fleste med psoriasis kan passe arbejde og uddannelse uden større fravær. Ved almindeligt fravær som for eksempel brækket arm og forkølelse er man omfattet af de almindelige sygefraværsbetingelser.

Gode råd

 • Få så mange oplysninger som muligt om sygdommen. Brug lægen, biblioteket og Psoriasisforeningen

 • Mød andre i samme situation, for eksempel gennem en selvhjælpsgruppe

 • Bliv aktivt medlem af Psoriasisforeningen, så du kan hjælpe andre i samme situation

 • Brug din kommune, fagforening eller pensionskasse til at få styr på dine rettigheder omkring revalidering, fleksjob, medicintilskud og pension.

 • Kontakt eventuelt Danmarks Psoriasisforenings rådgivning, der har telefontid, hver torsdag mell. kl. 16.30 og 18.30 tlf. 36755400.

 • Se også Danmarks Psoriasisforenings hjemmeside: www.danmarkspsoriasisforening.dk

Læs mere om PSORIASIS

Sidst opdateret: 28.03.2011

Annonce