Annonce

10 gode råd til at hjælpe din mand

Det er ofte kvinderne der tager sig af familiens sundhed. Chefpsykolog fra Rigshospitalet Svend Aage Madsen og Regitze Siggaard, partner Aktivo giver her 10 gode råd om, hvordan man som kvinde kan hjælpe sin mand med at passe på sit helbred.

 • Tag ham alvorligt når han er syg – så vil han lettere tale om det, når der er noget alvorligt galt. Mange kvinder har svært ved at rumme, at deres partner ynker og viser svaghed ved de mere uskyldige sygdomme som for eksempel influenza og forkølelse. Vi forbinder sygdom med svaghed, og det ligger ikke i den traditionelle opfattelse af manderollen at vise svaghed. Derfor har kvinder det med at blive dybt irriterede over deres mænd, når de er syge. Men bliver han taget alvorligt ved mindre alvorlige sygdomme, er det lettere for ham at være bevist om symptomer, hvis han har mistanke om, at der er noget alvorligt galt.

 • Lad være med at presse ham til at tale mere, end han vil eller på måder, som han ikke selv lægger op til – stil åbne spørgsmål. Kvinder og mænd har forskellige måder at udtrykke sig på. Kvinder taler ofte mere om følelser og har et sprog for det – mænd skal øve sig og har ikke nødvendigvis et behov for at tale om sine følelser. Fra undersøgelser ved man, at det er kvinderne, der ofte går i selvhjælpegrupper, når de bliver alvorligt syge. De snakker meget om sygdom med veninder og familie og søger oplysninger. Det gør mænd ikke i samme omfang.

 • Forvent ikke at han lægger alle følelserne på bordet på én gang – tag det lidt efter lidt i hans tempo. Mange mænd er ikke vant til at tale om deres følelser, og har ikke nødvendigvis noget sprog for hvordan man udtrykker sig og gør opmærksom på sine behov. Så de skal måske have lidt længere tid til at sætte ord på deres følelser eller have lov til at handle på baggrund af mere fakta og mindre følelser.

 • Anbefal ham at gå til praktiserende læge (bestil evt. tid), hvis han er midaldrende eller ældre, ryger, overvægtig, fysisk inaktiv eller har nære slægtninge med hjerte-karsygdomme inkl. forhøjet blodtryk eller sukkersyge. Det er alle faktorer, der gør, at hans risiko for alvorlige sygdomme er høj. Hos den praktiserende læge er det muligt at få foretaget en forebyggende samtale og et helbredscheck af mere eller mindre omfattende art. For eksempel kan det være relevant at måle blodtryk, kolesterol, blodsukker, puls, BMI samt lungefunktion. Lægen vil typisk også spørge ind til eventuelle tidligere sygdomme, og om der er personer i patientens familie, som lider af sygdomme relateret til livsstilsproblemer som for eksempel hjertekarsygdomme, sukkersyge, kræftlidelser og stofskiftelidelser. På den måde kan man afdække mandens risiko at blive syg, og ud fra det tage en snak om, hvilke punkter det er vigtigt at justere på. Det er ofte vigtigt at fokusere på en vaneændring ad gangen – så det bliver realistisk og simpelt at ændre fremfor at skulle forholde sig til at alle ting på én gang.

 • Kræv at han går til lægen, hvis han for eksempel pludselig taber meget i vægt, hoster i længere tid, har markante ændringer i vandladning, blod i urinen, ondt i benene, når han går, modermærker, der vokser eller skifter udseende, markant, vedvarende træthed og/eller svimmelhed og åndenød eller brystsmerter. Det kan være tegn på alvorlige sygdomme. Mange mænd er underinformerede om, hvad de skal være opmærksomme på, når det gælder deres helbred. Og de søger ikke oFplysninger om hvad deres symptomer kan betyde.

 • Foreslå ham at gå til lægen og få henvisning til en psykolog eller psykiater hvis han i længere tid har :
 • har været i meget dårligt humør

 • har været meget nedtrykt og trist

 • har haft nedsat lyst til at gøre noget

 • har haft nedsat interesse for det, han plejer at interessere sig for

 • bliver hurtigt træt og har mindre energi, end han plejer

 • har svært ved at koncentrere sig.

Ovenstående symptomer er nogle meget almindelige tegn på en depression. Men det er også symptomer, vi alle kan have en gang i mellem på dårlige dage. Hvis er tale om en egentlig depression, vil en person være hyppigt plaget af symptomerne. Omkring fire procent af befolkningen er på et givet tidspunkt deprimerede. Kvinder rammes dobbelt så hyppigt som mænd, og det er der flere sandsynlige forklaringer på. En årsag kan være, at mænd ikke er bevidste om deres reaktionsmønstre eller at kvinder er bedre end mænd til at bede om hjælp, når de har det dårligt.

 • Foreslå også en snak med en læge eller en psykolog, hvis han er ekstra:
 • irritabel

 • rastløs

 • aggressiv

 • udbrændt

 • meget utilfreds og med lav stresstærskel fx i forhold til børnene.

Mænds depressioner kan nogle gange have lidt andre udtryk end dem, man normalt forbinder med depression. Det er således omdiskuteret blandt eksperter, om disse er nogle af de træk, der kan pege på en såkaldt ”mandlig depression”.

 • Lav fælles aftaler om at bevæge jer 30 min. om dagen. Det gælder om at finde tidslommer i dagligdagen, hvor bevægelse kan indgå som en naturlig del af hverdagen. Det behøver ikke være den samme type motion – måske kan den ene af jer tage en rask tur med hunden, mens den anden cykler på arbejde. Husk også at rengøring og havearbejde kan være så fysisk hårdt, at det kan tælle med i motions-regnskabet. Lav evt. konkurrence om det. En god konkurrence og væddemål er ofte motiverende for mænd.

 • I alle sammenhænge: Læg vægt på at hans tilstand betyder noget for jer andre , at det er for at beholde ham længe osv. Det er vigtigt at sundhed ikke bliver et mål i sig selv, men en vej til at få det liv man ønsker sig.

 • Drøft alt konkret og rationelt gerne med udgangspunkt i fakta – og hold gerne de stærkeste følelser tilbage. Ellers vil mange mænd prøve at yde omsorg for dig i stedet for selv at finde ud af, at han har brug for hjælp.

Sidst opdateret: 10.02.2011

Annonce