Kender du en psykopat?

Han er hensynsløs og følelseskold uden indlevelsesevne. Kender du en af dem, så kender du måske en psykopat.

Jack the Ripper, Peter Lundin og alle de andre

Vi kender alle sammen masser af eksempler på historier om bestialske forbrydelser og bizarre drab både fra filmens og virkelighedens verden. Lige fra Jack the Ripper, der huserede i 1800-tallets London og skar halsen over på prostituerede. Til vore dages Peter Lundin, der slog en mor og hendes to børn ihjel. Men hvad er det, der driver mennesker til at slå andre ihjel? Dette spørgsmål prøver Henrik Day Poulsen at besvare.

Retspsykiater Henrik Day Poulsen har skrevet bogen 'Psykopater, når mennesker bliver hensynsløse og farlige'. Han arbejder for Justitsministeriets Retspsykiatriske klinik, hvor han laver mentalundersøgelser af nogle af landets mest afvigende forbrydere.

Hvad er en psykopat?

Psykopater er kendetegnet ved at have et stort behov for kontrol og fokus på egen person. De er som regel ude af stand til at sætte sig ind i andre menneskers følelsesliv og behov. Det betyder, at en psykopat kan overskride grænser og opføre sig på måder, som almindelige mennesker vil finde uacceptable. Mange psykopater har desuden en fantastisk evne til at fralægge sig skyld og vil ofte prøve at charme sig ud af mange situationer.

Psykopater er ikke sindssyge. Det er man, hvis man har en manglende eller svigtende opfattelse af virkeligheden, for eksempel vrangforestillinger. Det har en psykopat ikke. Han ønsker blot at opbygge en verden af tilbedere, der retter sig efter hans ønsker. Derfor er der også godt fyldt op med psykopater rundt omkring i fængslerne, selvom man ikke nødvendigvis bliver kriminel, fordi man har psykopatiske træk i ens personlighed. En psykopats krav om fokus og tro på egen storhed samt trang til at tilfredsstille egne behov på bekostning af andre, kan nemlig drive ham til store forbrydelser.

11 tegn på psykopati

 1. Vil gerne dominere og kontrollere situationer og mennesker

 2. Har ofte urealistisk høje tanker om sig selv og sine evner

 3. Føler ingen empati over for andre mennesker

 4. Skaber ofte splid, bagtaler og lyver

 5. Har ingen respekt for sociale normer

 6. Har en svækket evne til at fastholde forbindelser med andre mennesker.

 7. Har en lav frustrations- og aggressionstærskel og kan blive voldelig

 8. Mangler evne til at lade sig påvirke af erfaringer, inklusiv straf

 9. Tendens til at bortforklare, fralægge sig skyld og projicere dette ud i omgivelserne

 10. Mangler ansvarsfølelse og respekt for sociale normer eller forpligtelser.

 11. Er ude af stand til at føle skyld eller til at lære af erfaringer eller straf.

Andre psykopatiske tegn omfatter blandt andet tendens til at snylte på andre, kriminel adfærd, tendens til at misbruge alkohol og euforiserende stoffer, udbredt promiskuitet, overfladisk charme, overdrevent stort ego og urealistiske fremtidsplaner, spændingssøgende adfærd, tendens til let at kede sig samt risikosøgende adfærd.

Hvem bliver psykopat?

Der er mange psykologer og psykiatere, der har forsøgt at komme med forklaringer på, hvorfor nogle mennesker udvikler sig til at blive hensynsløse og farlige. En af dem er, at årsagen skal findes i den kriminelles barndom.

Den tidligere leder af FBI’s center for adfærdsforskning, Robert Ressler, har beskrevet, efter at have arbejdet med seriemordere i 40 år, at deres fædre ofte var enten voldelige og sadistiske eller totalt fraværende. Mødrene var ofte overbeskyttende og dominerende eller totalt fraværende.

Men når man taler om psykopater, er man også nødt til at se på de arvelige forhold. Undersøgelser af psykopaters hjerner har vist, at de på visse punkter adskiller sig fra normale hjerner. Det gælder især evnen til at kommunikere med den forreste pandelap. Det er også forklaringen på, at skader på den frontale pandelap, for eksempel i forbindelse med trafikuheld, kan medføre, at en persons adfærd bliver mere hensynsløs.

Kan man helbrede en psykopat?

Psykopati er et grundlæggende karaktertræk, og man kan ikke ændre folks personlighed, hverken med terapi eller piller. Psykopater kan dog lære, at deres handlinger får konsekvenser.

Man har forsøgt at tilbyde voldelige ægtemand psykologisk behandling. Men ofte er det lige så vigtigt, at kvinder med en voldelig psykopatisk ægtemand lærer at sige fra. Jo længere line en psykopat får, jo større er sandsynligheden for, at den voldelige adfærd fortsætter.

Forskellige typer psykopater

Henrik Day Poulsen opstiller i sin bog fem forskellige stereotyper på psykopater. Der er den professionelle, den rejsende, idealisten, helbrederen samt eventyreren og budbringeren. Dette skulle gerne kunne give læseren et par hints til at gennemskue eventuelle psykopater, man møder på sin vej.

Henrik Day Poulsen: 'Psykopater, når mennesker bliver hensynsløse og farlige' er udkommet på Forlaget Documentas, pris ca. 189,- kroner.

Sidst opdateret: 11.02.2004