Annonce

Forløb: Behandling af barnløshed (infertilitetsbehandling)

Aktivitet/hændelse Beskrivelse Ansvarlig
Skade/symptomer får personen til at søge læge Par der, trods ønsket, ikke kan bliver gravideVentetid:Som regel begynder lægen først at undersøge par, der har været ufrivilligt barnløse i over 12 måneder. De fleste par bliver nemlig gravide indenfor 12 måneder, uden hjælp.  
Klinisk diagnose Den praktiserende læge undersøger begge parter i parforholdet. Der tages blodprøver og sendes sæd til undersøgelse på sygehuset. Eventuelt henvises kvinden til en gynækolog.Ventetid:Muligvis kan lægen finde årsagen til parrets barnløshed. Praktiserende læge/ speciallæge
Henvisning Lægen skriver og sender en henvisning til fertilitetsklinikken.Ventetid:Der sendes brev om undersøgelsesdato med det samme, hvis muligt - ellers sendes brev om, hvor lang tid, parret må forvente at vente på en tid til undersøgelse. Praktiserende læge eller speciallæge.
Visitation (henvisning) og brev til patienten Henvisningen læses igennem, en af de nærmeste hverdage. Der bookes tid til undersøgelse og eventuelt diagnostiske undersøgelser. Lægen tager eventuelt stilling til den behandling, der skal tilbydes, ud fra de informationer, der står i henvisningen.Ventetid:Fertilisationsbehandling er ikke omfattet af ventetidsgarantien. Forløbet strækker sig fra uger til måneder. Visiterende overlæge/ sekretær
  Brev med dato for undersøgelse sendes til patienten, inklusiv pjece om ”Frit Sygehusvalg”, samtykkeerklæring, spørgeskema og generel information om sygehuset. Sekretær
1. Undersøgelse Patienten modtages i skranken. Skemaer, der er udfyldt på forhånd, afleveres. Patienten følges til undersøgelse.Ventetid:Max ventetid: 10 minutter. Sekretær/sygeplejerske
  Ved første besøg i klinikken, gennemgås det udfyldte spørgeskema. Sygehistorien gennemgås, og der tages stilling til eventuelt yderligere undersøgelser og behandling.Ventetid:Nogle undersøgelser laves ved første besøg, andre ved følgende besøg med dage eller ugers mellemrum. Speciallæge
Diagnostiske undersøgelser Kvinde : Blodprøver, gynækologisk undersøgelse og ultralydsskanning af kvindens underliv. Speciallæge/ sygeplejerske/ laborant
  Mand : Hvis der findes nedsat sædkvalitet, foretages ultralydsskanning og undersøgelse af mandens genitalier. Der kan eventuelt være behov for yderligere blodprøver, sædundersøgelse eller biopsi af testiklerne.  
Information Der udleveres skriftligt materiale, afhængigt af diagnosen. Speciallægen informerer om behandlingsmuligheder, den medicinske behandling og bivirkninger. Der vil under hele behandlingsforløbet være mulighed for lægesamtaler.  
Behandlingstilbud Reagensglasbefrugtning og mikroinsemination Kan tilbydes par, hvor mandens sædkvalitet er nedsat, hvor kvindens æggeledere er lukkede eller hvor graviditet ikke er opnået ved anden form for behandling.  
  Anvendelse af nedfrosne, befrugtede æg . Til kvinder, der inden for 5 år har modtaget reagensglasbehandling, hvor der var æg i overskud.  
  Insemination med partners sæd Tilbydes par, hvor der ikke er fundet nogen årsag til nedsat frugtbarhed, eller hvor mandens sædkvalitet er let til moderat nedsat.  
  Insemination med donorsæd Tilbydes par, hvor manden har stærkt nedsat sædkvalitet eller slet ingen sædceller. Desuden tilbydes denne behandling til enlige kvinder og lesbiske par  
  Hormonstimulation Tilbydes par, hvor nedsat frugtbarhed skyldes sjældne, eller slet ingen, ægløsninger hos kvinden.  
  Det er per 1. januar 2007 blevet lovligt at donere æg til andre kvinder. Enten i forbindelse med egen behandling eller fra almindelige, raske kvinder, til hjælp for dem, der ikke selv kan få børn. Der er ret til anonymitet.  
Reagensglasbehandling Foregår over flere ambulante besøg.  
Modtagelse Kvinden/parret modtages hver gang af en sekretær eller sygeplejerske. Venter herefter i venteværelset.Ventetid:Ventetid: cirka 10 minutter Sygeplejerske/ sekretær
  Navn og cpr. nummer kontrolleres ved hvert besøg. Sygeplejerske/ sekretær/ speciallæge
Undersøgelse og behandling Der foretages ultralydsskanning af kvindens underliv ved hvert besøg, samt hormonbehandling, der skal gøre, at æggene modnes, planlægges og justeres.Ventetid:Hormonbehandlingen kan vare fra en uge til et par måneder.  
  Kvinden får før ægudtagningen lidt smertestillende medicin. Der gives også smertestillende medicin ind i en blodåre, når lægen tager æg ud.Ventetid:Ægudtagningen var 2-3 timer. 2 uger efter laves graviditetstest.  
  Ved ægudtagningen ligger kvinden i gynækologisk leje, og der foretages vask med vand. Ved hjælp af ultralydsskanneren, kan lægen se æggestokkene. En nål stikkes ind gennem skedevæggen, og æggene suges ud. Der tages cirka 10-12 æg ud.  
  Kvinden bliver liggende en ½ time efter udtagningen, hvor hun observeres, og man holder øje med evtentuel blødning.  
  Manden skal i forbindelse med ægudtagningen aflevere sæd.  
  Kvinden møder til ægoplægning 2-3 dage senere. Æggene er i mellemtiden blevet befrugtet med mandens sædceller. Kvinden ligger i gynækologisk leje og vaskes forneden. Ægget suges op i tyndt plastikrør fra reagensglasset. Ved hjælp af ultralyd placeres 1, eventuelt 2, befrugtede æg oppe i livmoderen via skeden.Ventetid:2-3 uger til besked om graviditet  
  Kvinden skal de næste 2 uger tager daglige hormonstikpiller. Når de 2 uger er gået, tages der en graviditetstest.  
  Ved opnået graviditet, tilbydes ultralydsskanning af fosteret.Ventetid:Graviditetsskanning 3 uger senere eller ny ægoplægning, hvis den kan tilbydes.  
  Ved negativ graviditetstest efter reagensglasbehandlingen, planlægges det videre forløb. Eventuel lægesamtale før næste behandling.  
Information Der gives mundtlig og skriftlig information om undersøgelser og behandling. Forholdsregler og bivirkninger til hormonbehandlingen gennemgås. Efter ægudtagningen informeres parret om antal æg og sædprøvens kvalitet. Er kvinden overvægtig, anbefales et vægttab forud for behandling. Diætist og samtaler tilbydes.  
Afslutning Behandlingen afsluttes ved opnåelse af graviditet, eller når kvinden fylder 40 år, samt hvis der ikke er opnået graviditet efter 5 stimuleringsforsøg eller 3 ægoplægninger. Speciallæge
  Efter endt behandling, uden opnåelse af graviditet, tilbydes parret en afsluttende lægesamtale. Speciallæge
  Afslutningsbrev sendes til parrets egen læge. Læge

Kilder:

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af patientforløb i Region Sjælland(http://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) .Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider(http://www.venteinfo.dk/ nofollow) .

Læs mere

Sidst opdateret: 26.03.2010

Annonce