Annonce

Forløb: Depression

Definition

Personer med depression er ofte triste og uden lyst eller energi. Mange har søvnproblemer, negative tanker og svært ved at koncentrere sig. Depressioner inddeles i lette, moderate og svære depressioner alt efter, hvor alvorlige de er. Mange har gentagende depressioner.

Aktivitet/hændelse Beskrivelse/Ventetid Ansvarlig
Symptomer der får personen til at søge læge Patienten føler sig ofte nedtrykt og modløs. Har måske problemer på arbejdet og/eller derhjemme, og kan føle, at der er noget galt og opleve at man ikke helt slår til.Ventetid:Så snart der kan bestilles en tid ved lægen. Patienten eller mange gange pårørende
Samtale Lægen vil gennem samtale og spørgsmål forsøge at komme problemet nærmere. Han/hun vil spørge ind til om man:• Føler sig nedtrykt, trist og i dårligt humør?• Har mindre selvtillid og lavere selvværdsfølelse end normalt?• Har tanker om selvmord?Har man koncentrationsproblemer?• Hvor lang tid man har haft det dårligt?• Har man haft det tidligere?Det kan tage et par konsultationer at få snakket det hele igennem. Praktiserende læge
Undersøgelser Det er ofte også nødvendigt at blive undersøgt fysisk. Fx med blodprøver og et hjertekardiogram. Hvis lægen er meget i tvivl om, hvorvidt der skulle være noget andet galt, kan han/hun henvise til en speciallæge indenfor det felt, det skulle dreje sig om.  
Klinisk diagnose Diagnosen depression stilles ud fra de følgende kriterier:A:Varighed over 2 uger. Ingen fysisk sygdom som årsag til tilstanden.B:1. Nedtrykthed 2. Nedsat lyst og interesse 3. Nedsat energi og øget trætbarhedC:1. Nedsat selvtillid 2. Selvbebrejdelser 3. Tanker om død eller selvmord 4. Tanke- eller koncentrationsbesvær 5. Fysisk opkørt eller nedsat fysisk aktivitet 6. Søvnforstyrrelser 7. Appetit- eller vægtændringAfhængig af hvor mange af symptomerne patienten har vurderes det, om det drejer sig om en let depression, moderat depression eller svær depression. Praktiserende læge eller speciallæge i psykiatri.
Forløb En depression går oftest over af sig selv. Uden behandling, kan der imidlertid gå op til 1 år eller længere, og det er lang tid at vente, hvis man har det dårligt. Nogle personer har gentagende depressioner gennem deres liv. En svær depression kan være invaliderende. Man kan ikke bryde de negative tanker. Nogle har tanker om selvmord og det kan ende med at de tager deres eget liv.  
Behandling Så snart man har fået diagnosticeret en depression, bør man påbegynde behandling. Behandlingen afhænger af, hvor svær depressionen er.Har man en let depression, som kun har varet i få uger, kan man nogle gange klare sig med samtaler alene.Har man en let eller moderat depression, kan behandlingen bestå af samtaler og/eller medicin. Evt. en kombination for, at det hurtigere kan virke. Praktiserende læge kan selv påtage sig behandlingen eller henvise til psykolog eller psykiater. Lægen skriver en henvisning, som patienten kan få med. Ofte er der lang ventetid hos privatpraktiserende psykiatere. Patienten modtager ofte et brev med angivet ca. ventetid inden for 14 dage.Ved en alvorlig depression er det næsten altid nødvendigt med medicin. Hvis man bliver så dårlig, at man bliver til fare for sig selv og sit helbred, kan det blive nødvendig at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling. Hvis lægen synes, det er nødvendig at indlægge, snakker han med den vagthavende psykiater og indlægger patienten med det samme på psykiatrisk afdeling. Lægen kan faktisk tvinge patienten til indlæggelse.  
Samtaleterapi Der findes flere forskellige former for samtaleterapi eller psykoterapi. Nogle går ud på at bearbejde tankemønstrene, der vedligeholder depressionen. Fx tanken om man er et dårligt menneske. Disse samtaler kan foregå hos en psykiater eller psykolog. Flere patienter går også til samtaler hos deres egen praktiserende læge.Forløbet tager måneder.  
Medicin Der findes mange forskellige præparater mod depression. De inddeles efter hvad de indeholder, og hvordan de virker. Når man starter på en behandling, går der min. 14 dage, inden man kan sige, om det virker. Hvis det ikke virker, kan man øge dosis eller skifte til en anden medicin. Behandlingen strækker sig ofte over et halvt til et helt år.  
Forebyggelse af depression Får man gentagende depressioner, kan man overveje at tage medicin for at forebygge nye depressioner. Læge
Hvad kan man selv gøre? Søge hjælp når man kan mærke, en ny depression er på vej. Leve sundt og dyrke motion, da det har en positiv effekt på sindet. Lade være med at drikke alkohol eller tage andre rusmidler, når man er deprimeret, da det forværrer tilstanden. Snakke med venner og familie når der er problemer. Patienten

Kilder:

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af patientforløb i Region Sjælland(http://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) .Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider(http://www.venteinfo.dk/ nofollow) .

Læs mere

Sidst opdateret: 26.03.2010

Annonce