Annonce

AJOVY


Producent: TEVA

Indeholder
AJOVY er et middel mod migræne.

Virksomme stoffer
Fremanezumab

Anvendelse

AJOVY anvendes til forebyggelse af migræne hos voksne, der har mindst 4 migrænedage om måneden.

Anvendes kun på sygehus eller af personen selv efter instruktion.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der sprøjtes ind under huden (subkutant).

Der er to muligheder for dosering:

  • enten 1 dosis (225 mg) én gang om måneden
  • eller evt. 3 doser (675 mg) hver 3. måned.
  • Hvis der skiftes doseringsregime undervejs i behandlingen, skal den første dosis i det nye regime gives på samme dag, som du skulle have behandlingen fra det forrige regime.
  • Du kan godt få andre midler mod migræne samtidig med behandlingen med AJOVY.
  • Fordelene ved behandlingen bør vurderes inden for de første 3 måneder. Derefter anbefales regelmæssig vurdering af behovet for fortsat behandling.

Bemærk:

  • Der er ingen erfaring vedr. behandling af børn og unge under 18 år.
  • Der bør skiftes indsprøjtningssteder (mave, lår eller overarm), og indsprøjtningerne bør ikke gives i områder, hvor huden er irriteret (fx ved ømhed, blå mærker, rødme).


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Reaktioner på indstiksstedet
Almindelige (1-10%)
Hudkløe


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 5 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning
  • AJOVY tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes monoklonale antistoffer (MAB).
  • Midlet virker ved at blokere aktiviteten af CGRP-molekylet i hjernen, som er blevet forbundet med migræne (CGRP står for calcitonin-gen-relateret peptid).
  • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 30 dage.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 225 mg fremanezumab.


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl. i sprøjte225 mg
Pris i kr. 4.818,20Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI