Annonce

Abboticin®


Producent: Amdipharm

Indeholder
Abboticin® er et antibiotikum af makrolidtypen.

Virksomme stoffer
Erythromycin

Anvendelse

Abboticin® anvendes til behandling af infektioner med bakterier, som kan påvirkes af erythromycin, fx:

 • luftvejsinfektioner hos personer, der er overfølsomme over for penicillin
 • klamydia
 • visse typer af lungebetændelse
 • mellemørebetændelse
 • alvorlige tilfælde af bumser.

Doseringsforslag

Findes som tabletter, oral suspension (væske til at drikke) og pulver til infusionsvæske, der efter opløsning indgives i en blodåre.

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Tabletter

 • Infektioner
  • Voksne. Sædvanligvis 2 g i døgnet fordelt på 2-4 doser. Højst 4 g i døgnet.
 • Bumser
  • Voksne. Sædvanligvis 250 mg 1-2 gange i døgnet i flere måneder.Oral suspension

 • Børn. 30-50 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-4 doser.

Pulver til infusionsvæske

 • Voksne. Sædvanligvis 1 g i døgnet fordelt på 2-4 doser.
 • Børn. Sædvanligvis 15 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-4 doser.

Bemærk:

 • Tabletter og oral suspension skal tages lige før et måltid.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-10 ml/min)Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Nedsat appetit
Diarré, Kvalme, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning
Ikke almindelige (0,1-1%)
Årebetændelse
Allergiske reaktioner, Infektion med resistente bakterier eller svampe
Sjældne (0,01-0,1%)
Betændelse i bugspytkirtlen, Leverskade, Mavemundsforsnævring hos spædbørn, Ophobning af galde, Tyktarmsbetændelse
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Meget sjældne (under 0,01%)
Dårligt fungerende lever, Forstørret lever, Leverbetændelse
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Betændelsestilstand i nyren
Høretab*, Tinnitus
Ikke kendt
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjerterytmeforstyrrelser, Lavt blodtryk, Påvirkning af ekg, Åndenød
Forstyrrelser i nervesystemet(fx konfusion, kramper, hovedpine, svimmelhed, søvnløshed - alle forbigående), Hallucinationer
Synsforstyrrelser(herunder dobbeltsyn og sløret syn)

* Høretab er midlertidigt og ses især hos patienter med dårligt fungerende nyrer.


Bør ikke anvendes

Abboticin® bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomhed over for makrolider
 • Visse former for hjerterytmeforstyrrelser.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Midlet bør ikke anvendes i 1. trimester, men kan anvendes efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning

Virker ved at hæmme bakteriernes stofskifte og dermed deres formering. Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg erythromycin (som stearat).

Abboticin® Novum, tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) 500 mg erythromycin (som ethylsuccinat).

Granulat til oral suspension. 1 ml brugsfærdig suspension indeholder 40 mg eller 100 mg erythromycin (som ethylsuccinat).

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g erythromycin (som lactobionat).Særlige advarsler

Abboticin® skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Abboticin® er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Du vil ofte mærke en bedring allerede efter to døgn, men du skal fortsætte behandlingen efter lægens anvisning.
 • Den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan forværres.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Abboticin® må ikke tages, hvis man er i behandling med:
  • bromocriptin (middel mod Parkinsons sygdom)
  • visse kolesterolsænkende midler (atorvastatin, lovastatin, simvastatin)
  • visse midler ved organtranspantation (everolimus, siolimus , tacrolimus)
  • visse svampemidler (fluconazol og itraconazol)
  • pimozid (middel mod psykoser)
  • ebastin (antihistamin)
  • ergotamin (migrænemiddel). 
 • Abboticin® kan øge virkningen af:
  • alfentanil (smertestillende middel)
  • visse beroligende midler (alprazolam og buspiron)
  • bromocriptin (middel mod Parkinsons sygdom)
  • carbamazepin (epilepsimiddel)
  • ciclosporin (middel ved organtransplantation)
  • felodipin (middel mod forhøjet blodtryk)
  • glukokortikoider (binyrebarkhormon)
  • quetiapin (middel mod psykoser)
  • sovemidler (midazolam, triazolam og zopiclon)
  • theophyllin (astmamiddel).
 • Abboticin® kan i sjældne tilfælde forstærke virkningen af:
  • digoxin (hjertemiddel)
  • warfarin (blodfortyndende).  
 • Abboticin® kan nedsætte virkningen af andre typer antibiotika (penicilliner og cefalosporiner).
 • Samtidig brug af voriconazol (svampemiddel) kan påvirke ekg.
 • Ved samtidig brug af phenprocoumon (blodfortyndende middel) tages ekstra blodprøver ved begyndelse og ophør af kombinationsbehandlingen.
 • Ved samtidig behandling med vinblastin (celledræbende middel) øges risikoen for bivirkninger fra vinblastin.
 • Ved samtidig indtagelse af sertralin (middel mod depression) kan der forkomme psykiske bivirkninger.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 20 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter500 mg
Pris i kr. 205,65
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter500 mg
Pris i kr. Udgået 07-10-2019
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter500 mg
Pris i kr. 572,50
Pakning 100 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke granulat til oral suspension40 mg/ml
Pris i kr. 215,30
Pakning 200 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke granulat til oral suspension40 mg/ml
Pris i kr. 254,40
Pakning 50 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke granulat til oral suspension100 mg/ml
Pris i kr. 253,20
Pakning 100 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke granulat til oral suspension100 mg/ml
Pris i kr. 358,40
Pakning 1 htgl. a 1 g
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke pulver til infusionsvæske, opl.1 g
Pris i kr. 252,85

Farvestoffer
Quinolingult (E104)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI