Annonce

Abilify®

N05AX12

Abilify® er et middel mod psykoser.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Abilify® anvendes til behandling af skizofreni og mani samt til forebyggelse af mani, hvis midlet tidligere har virket mod mani hos den pågældende person.

Doseringsforslag

Findes som tabletter, smeltetabletter, oral opløsning (væske til at drikke) og injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad.

Tabletter, smeltetabletter og oral opløsning:

 • Skizofreni
  Voksne. Sædvanligvis startes med 10-15 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til højst 30 mg i døgnet.
  Unge over 15 år. Sædvanligvis startes med 2 mg 1 gang i døgnet i 2 dage, derefter 5 mg 1 gang i døgnet i yderligere 2 dage og derefter 10 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til højst 30 mg i døgnet.
 • I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med højere startdoser.
 • Maniske episoder
  Voksne. Sædvanligvis startes med 15 mg 1 gang i døgnet. Højst 30 mg i døgnet.
  Unge over 13 år. Der startes sædvanligvis med 2 mg 1 gang i døgnet i 2 dage og derefter 5 mg 1 gang i døgnet i yderligere 2 dage. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 10 mg 1 gang i døgnet.
 • Forebyggelse af maniske episoder
  Voksne. Der startes med samme dosis, der tidligere har været brugt til behandling af mani.

Smeltetabletter skal lægges på tungen, hvor de opløses og derefter synkes med spyttet. Ved udtalt mundtørhed kan det være svært at anvende smeltetabletter.

Injektionsvæske:
Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1,3 ml (9,75 mg) efter behov med mindst 2 timers mellemrum. Højst 30 mg i døgnet.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Sløret syn.
Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning, Øget spytdannelse.
Træthed.
Diabetes.
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Motorisk uro, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed, Hovedpine.
Angst, Søvnighed, Rastløshed, Søvnløshed.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Dobbeltsyn.
Forhøjet blodsukker.
Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige langsomme bevægelser.
Depression, Øget seksualdrift.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Ikke kendt.Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop, Langsom puls.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Pludselig og uforklarlig død.
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse.
Allergiske reaktioner.
Serotoninsyndrom.
Påvirkning af blodsukkeret, Påvirkning af ekg.
For lidt natrium i blodet, Overspisning, Syreophobning i blodet.
Kramper, Nedbrydning af muskelvæv.
Ufrivillige øjenbevægelser.
Aggressivitet, Anoreksi - nervøs spisevægring, Impulsiv og sygelig købetrang, Impulskontrolforstyrrelser, Nervøsitet, Omvandring i omtåget tilstand, Selvmordstanker eller -adfærd, Spillelidenskab, Talebesvær, Uro og rastløshed.
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning.
Langvarig smertefuld erektion.
Lungebetændelse pga. opkast i lungerne, Sammentrækninger i strubemuskulaturen.
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer, Hårtab, Overfølsomhed over for sollys.
Besvimelsesanfald, Blodprop i de dybe vener, Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

** I meget sjældne tilfælde forekommer ufrivillige bevægelser og såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de nævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

*** Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) er forekommet med ukendt hyppighed. Tilstanden kan være alvorlig og kræve hurtig lægehjælp.

 • Ovenstående bivirkninger er opgjort for voksne. Hos unge under 18 år ses generelt samme bivirkninger - dog er der enkelte, som kan forekomme hyppigere: Bivirkninger fra bevægeapparatet og søvnighed er set hos over 10 %, mens mundtørhed, øget appetit, lavt blodtryk, vægttab, for meget insulin i blodet, hjerterytmeforstyrrelser og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer er set hos 1-10 %. Hos unge over 13 år med maniske episoder er desuden også set vægtøgning, ufrivillige rykkende bevægelser og muskelkramper hos 1-10 %.

Bør ikke anvendes

Smeltetabletterne indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. De må derfor ikke anvendes af personer med Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes).

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed:
  • Til ældre over 65 år
  • Ved meget dårligt fungerende lever
  • Ved hjerte-kar-sygdomme
  • Ved epilepsi og tendens til kramper.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Vægtøgning er set. Jævnlig måling af BMI og taljemål anbefales.
 • Generel forsigtighed til ældre - bl.a. på grund af øget risiko for blodtryksfald, når man rejser sig.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika, visse midler mod HIV samt visse midler mod depression) kan øge virkningen af Abilify®.
 • Carbamazepin (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Abilify®.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI- midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Abilify® forstærker den søvndyssende effekt af sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Hvis man allerede er i behandling med midlet, anbefales det ikke at stoppe behandlingen, mens man ammer, men man bør holde øje med, om der er påvirkning af barnet (øget søvnighed/sløvhed).

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 75 timer. Aripiprazol bliver i kroppen omdannet til stoffet dehydroaripiprazol, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () for dehydroaripiprazol er 94 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 30 mg aripiprazol.
Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 10 mg eller 15 mg aripiprazol.
Oral opløsning. 1 ml indeholder 1 mg aripiprazol.
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 7,5 mg aripiprazol.

Hjælpestoffer

Farve:

Indigotin (indigocarmin) (E132) : tabletter 5 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 10 mg, tabletter 15 mg, tabletter 30 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg

Konservering:

Methylparahydroxybenzoat (E218) : oral opløsning 1 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat (E216) : oral opløsning 1 mg/ml

Smag:

Appelsin : oral opløsning 1 mg/ml
Vanilje : smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg

Andre:

Aspartam (E951) : smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg
Lactose : tabletter 5 mg, tabletter 10 mg, tabletter 15 mg, tabletter 30 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml
Sulfobutylether-ß-cyclodextrin : injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml
Vinsyre (E334) : injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml

Firma

Tilskud

Smeltetabletter og oral opløsning
Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)tabletter 5 mg28 stk (blister)1.313,95
(Recept)tabletter 5 mg56 stk (blister)2.612,40
(Recept)tabletter 10 mg28 stk. (blister)1.313,95
(Recept)tabletter 10 mg56 stk. (blister)2.612,40
(Recept)tabletter 15 mg28 stk. (blister)1.313,95
(Recept)tabletter 15 mg56 stk. (blister)2.612,40
(Recept)tabletter 30 mg28 stk. (blister)2.233,20
(Recept)tabletter 30 mg56 stk. (blister)4.465,65
(Recept)smeltetabletter 10 mg28 stk. (blister)1.573,90
(Recept)smeltetabletter 10 mg28 stk. (blister) (Orifarm)350,45
(Recept)smeltetabletter 10 mg28 stk. (blister) (2care4)328,05
(Recept)smeltetabletter 15 mg28 stk. (blister)1.573,90
(Recept)smeltetabletter 15 mg28 stk. (blister) (2care4)292,85
(Recept)oral opløsning 1 mg/ml150 ml1.406,40
(Recept)oral opløsning 1 mg/ml150 ml (Medartuum)811,45
(Recept)oral opløsning 1 mg/ml150 ml (Paranova)887,85
(Recept)oral opløsning 1 mg/ml150 ml (Orifarm)770,00
(Recept)oral opløsning 1 mg/ml150 ml (Abacus)Udgået 31-10-2022
(Recept)oral opløsning 1 mg/ml150 ml (2care4)810,35
(Recept)injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml1,3 ml194,70
(Recept)injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml1,3 ml (2care4)192,35

Substitution

tabletter 5 mg
Aripiprazol "Krka" KRKAAripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazol "Stada" STADA NordicAripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Accord" AccordAripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Medical Valley" Medical ValleyAripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Teva" TEVAAripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Zentiva" ZentivaAripiprazol, tabletter 5 mg
tabletter 10 mg
Aripiprazol "Krka" KRKAAripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazol "Stada" STADA NordicAripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Accord" AccordAripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Medical Valley" Medical ValleyAripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Teva" TEVAAripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Zentiva" ZentivaAripiprazol, tabletter 10 mg
tabletter 15 mg
Aripiprazol "Krka" KRKAAripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazol "Stada" STADA NordicAripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Accord" AccordAripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Medical Valley" Medical ValleyAripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Teva" TEVAAripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Zentiva" ZentivaAripiprazol, tabletter 15 mg
tabletter 30 mg
Aripiprazol "Krka" KRKAAripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazol "Stada" STADA NordicAripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Accord" AccordAripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Medical Valley" Medical ValleyAripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Teva" TEVAAripiprazol, tabletter 30 mg
smeltetabletter 10 mg
Aripiprazol "Stada" STADA NordicAripiprazol, smeltetabletter 10 mg
smeltetabletter 15 mg
Aripiprazol "Stada" STADA NordicAripiprazol, smeltetabletter 15 mg
oral opløsning 1 mg/ml
Aripiprazol "Stada" STADA NordicAripiprazol, oral opløsning 1 mg/ml
Aripiprazol Accord Healthcare AccordAripiprazol, oral opløsning 1 mg/ml

Foto og identifikation

tabletter 5 mg
PrægA-007, 5
KærvIngen kærv
Farveblå
Mål i mm.4,6 x 8,2
tabletter 5 mg
tabletter 10 mg
PrægA-008, 10
KærvIngen kærv
Farvelyserød
Mål i mm.4,6 x 8,1
tabletter 10 mg
tabletter 15 mg
PrægA-009, 15
KærvIngen kærv
Farvegul
Mål i mm.6,1 x 6,1
tabletter 15 mg
tabletter 30 mg
PrægA-011, 30
KærvIngen kærv
Farvelyserød
Mål i mm.9,2 x 9,2
tabletter 30 mg
smeltetabletter 10 mg
PrægA, 640, 10
KærvIngen kærv
Farvelyserød
Mål i mm.7,3 x 7,3
smeltetabletter 10 mg
smeltetabletter 15 mg
PrægA, 641, 15
KærvIngen kærv
Farvelysegul
Mål i mm.8,1 x 8,1
smeltetabletter 15 mg

Revisionsdato

ma. 11. apr. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 20. marts 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI