Annonce

Actiq®


Producent: TEVA

Indeholder
Actiq® er et stærkt smertestillende middel.Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på risiko for overdosering, som kan vise sig som sløvhed og forvirring - især hos ældre. Læs mere.

Virksomme stoffer
Fentanyl

Anvendelse

Actiq® anvendes ved stærke akutte smerter (gennembrudssmerter) hos personer, der i forvejen behandles med morfin eller morfinlignende midler for stærke kroniske smerter.


Doseringsforslag

Findes som sugetabletter med applikator.



Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.

 • Voksne og unge over 16 år. Individuelt. Begyndelsesdosis. 200 mikrogram, som må gives med et andet lægemiddel. Hvis der ikke opnås smertelindring inden for 15 minutter, kan dosis gentages eller højere styrker af Actiq® gives. Der må ikke anvendes mere end 2 sugetabletter til et enkelt smerteanfald.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

Bemærk:

 • Sugetabletten anbringes i munden ind mod kinden, og ved hjælp af applikatoren stryges kindernes slimhinder, samtidig med at der suges. Må ikke tygges. Munden kan fugtes med vand inden anbringelsen.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kraftesløshed
Forstoppelse, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Åndenød
Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed
Almindelige (1-10%)
Nedsat appetit, Vægttab
Fordøjelsesbesvær, Luft fra tarmen, Mundbetændelse, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Sår i munden
Angst, Bevidsthedssvækkelse, Depression, Forvirring, Følelsesmæssig ustabilitet, Gangforstyrrelser, Hallucinationer, Koordinationsbesvær, Kramper, Muskelkramper, Sløvhed, Ændring i hudens følesans
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Manglende vandladning
Dobbeltsyn, Sløret syn
Ikke almindelige (0,1-1%)
Huller i tænderne, Tarmslyng
Koma, Opstemthed, Personlighedsforstyrrelser, Talebesvær, Tankeforstyrrelser
Ikke kendt
Hævelse af tungen, Tand- og tandkødssygdom
Hævelse i halsen, Nedsat vejrtrækning
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • dårligt fungerende hjerte.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. I forbindelse med fødslen kan barnets vejrtrækning og hjerterytme blive påvirket.

Læs mere om gravide og medicin.



Amning
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.



Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.



Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 7 timer.


Lægemiddelformer

Sugetabletter med applikator. 1 sugetablet indeholder 400 mikrogram, 600 mikrogram, 800 mikrogram eller 1.600 mikrogram fentanyl (som citrat).



Særlige advarsler
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:

Der er set flere eksempler på:

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.



Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Actiq®s sløvende virkning.
 • En række midler (heriblandt visse midler mod HIV, svamp, infektion samt hjerte-kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Actiq®.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Actiq®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Rifampicin (antibiotika), midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Actiq®.
 • Actiq® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk, og fentanyl må ikke anvendes, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere.
 • Samtidig behandling med visse midler mod depression kan giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Der skal gå mindst 14 dage efter endt behandling med fentanyl, før behandling med disse lægemidler påbegyndes.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 3 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke sugetabletter400 mikrogram
Pris i kr. Udgået 30-12-2019
Pakning 15 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke sugetabletter400 mikrogram
Pris i kr. 1.750,25
Pakning 3 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke sugetabletter600 mikrogram
Pris i kr. Udgået 30-12-2019
Pakning 15 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke sugetabletter600 mikrogram
Pris i kr. 1.750,25
Pakning 15 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke sugetabletter600 mikrogramParanova Danmark
Pris i kr. Udgået 30-12-2019
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke sugetabletter600 mikrogramParanova Danmark
Pris i kr. Udgået 30-12-2019
Pakning 15 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke sugetabletter800 mikrogram
Pris i kr. 1.750,25
Pakning 15 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke sugetabletter1600 mikrogram
Pris i kr. Udgået 04-11-2019

Farvestoffer
Brilliant Blue FCF (E133)



Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI