Annonce

Agomelatin "Glenmark"


Producent: Glenmark Pharmaceuticals Nordic

Indeholder
Agomelatin "Glenmark" er et middel mod depression.

Virksomme stoffer
Agomelatin

Anvendelse

Agomelatin "Glenmark" anvendes til behandling af depression.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

Begyndelsesdosis. 25 mg 1 gang i døgnet ved sengetid. Dosis kan evt. øges efter 2 uger til 50 mg 1 gang i døgnet ved sengetid.

Bemærk:

  • Man har ikke erfaring med midlet til behandling af børn og unge under 18 år.
  • Man har ikke erfaring med midlet til behandling af ældre over 75 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Hovedpine
Almindelige (1-10%)
Træthed, Vægtøgning
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Rygsmerter
Angst, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnløshed, Unormale drømme
Ikke almindelige (0,1-1%)
Leverpåvirkning
Aggressivitet, Forvirring, Manier, Migræne, Selvmordstanker eller -adfærd, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans
Eksem
Sløret syn, Tinnitus
Sjældne (0,01-0,1%)
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse
Muskelsvaghed
Hallucinationer, Motorisk uro
Væskeophobning i ansigtet
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Manglende vandladning

Selvmordstanker og -forsøg er forekommet.Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning
  • Virker hovedsageligt gennem påvirkning af signalstoffet melatonins effekt i hjernen. Depression er forbundet med døgnrytmeforstyrrelser og melatonin har betydning for regulering af døgnrytmen.
  • Halveringstiden i blodet (T½) er 1-2 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg agomelatin (som agomelatincitronsyre).Særlige advarsler
  • I starten af behandlingen hos unge under 25 år kan der være en øget risiko for selvmordsforsøg.
  • Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre over 65 år eller hvis man tidligere har lidt af mani.
  • Hvis man oplever tegn på mani, skal behandlingen stoppes.
  • Desuden forsigtighed, hvis der er risiko for, at man har en dårligt fungerende lever (fx ved stort alkoholforbrug). Man bør ikke drikke alkohol under behandlingen.
  • Normalt skal man have kontrolleret leverfunktionen hos lægen; før behandlingen, med jævne mellemrum i starten af behandlingen, hvis dosis øges samt hvis man senere får symptomer på påvirkning af leveren (fx vedvarende uforklarlig træthed, mavesmerter, lysere farvet afføring, gulfarvning af øjne eller hud).

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

  • Visse midler må ikke tages sammen med agomelatin (fx fluvoxamin mod depression og ciprofloxacin mod infektioner), mens andre kun må tages med forsigtighed - fx østrogener (hormonpræparater) og propranolol (middel mod forhøjet blodtryk).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter25 mg
Pris i kr. 97,75
Pakning 84 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter25 mg
Pris i kr. 154,40

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 25 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI