Annonce

Aimovig


Producent: Novartis

Indeholder
Aimovig er et middel mod migræne.

Virksomme stoffer
Erenumab

Anvendelse

Aimovig anvendes til forebyggelse af migræne hos voksne, der har mindst 4 migrænedage om måneden.

Anvendes kun på sygehus eller af personen selv efter instruktion.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der sprøjtes ind under huden (subkutant).

 • Sædvanligvis 1 dosis (70 mg) hver 4. uge.
 • Der kan evt. gives 2 doser (140 mg) hver 4. uge.
 • Hvis lægen ordinerer 140 mg dosis, skal du have to indsprøjtninger på én gang hver 4. uge. Den anden indsprøjtning skal gives straks efter den første, men på et andet indsprøjtningssted.
 • Som regel vil virkningen indtræde inden for 3 måneder. Det anbefales at vurdere behovet efter 3 måneder for at fortsætte behandlingen regelmæssigt herefter.
 • Hvis virkningen udebliver efter 3 måneders brug, skal man stoppe behandlingen.

Bemærk:

 • Der er ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.
 • Der bør skiftes indsprøjtningssteder (mave, lår eller overarm), og indsprøjtningerne bør ikke gives i områder, hvor huden er irriteret (fx ved ømhed, blå mærker, rødme).
 • Hele indholdet af den fyldte pen skal indsprøjtes. Hver pen må kun anvendes én gang. Se evt. brugervejledning i indlægssedlen.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Reaktioner på indstiksstedet
Forstoppelse
Muskelkramper
Hudkløe


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Aimovig tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes monoklonale antistoffer (MAB).
 • Midlet virker ved at blokere aktiviteten af CGRP-molekylet i hjernen, som er blevet forbundet med migræne (CGRP står for calcitonin-gen-relateret peptid).
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 28 dage.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 pen indeholder 70 mg erenumab.Særlige advarsler

Kanylehætten indeholder latex, der kan give allergiske reaktioner.
Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A injektionsvæske, opl. i pen70 mg 1 stk. 4.227,40
  Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A injektionsvæske, opl. i pen70 mg 3 stk. 12.648,55Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI