Annonce

Akineton®


Producent: S.I.T.

Indeholder
Akineton® er et middel mod Parkinsons sygdom.

Virksomme stoffer
Biperiden

Anvendelse
 • Akineton® anvendes ved Parkinsons sygdom.
 • Anvendes desuden til behandling af unormale muskelbevægelser eller muskelstivhed, som kan optræde som bivirkning ved nogle lægemidler, bl.a. visse lægemidler mod psykoser.

Doseringsforslag

Findes som tabletter og injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel eller i en blodåre. 

Tabletter

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis ½ tablet (1 mg) 2 gange i døgnet, herefter langsomt stigende til den ønskede virkning. 
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis ½ - 2 tabletter (1-4 mg) 3-5 gange i døgnet.

Injektionsvæske

 • Sædvanligvis 2,5 mg i en muskel eller blodåre 2-3 gange i døgnet.


Mulige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1%)
Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Forvirring, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Svimmelhed, Uro og rastløshed
Meget sjældne (under 0,01%)
Langsom puls, Lavt blodtryk, Sammentrækninger af blodårer i hjernen
Besvær med at styre arme og ben, Nervøsitet, Opstemthed, Talebesvær, Ufrivillige rykkende bevægelser
Overfølsomhed
Vandladningsbesvær
Grøn stær, Uskarpt syn

Bør ikke anvendes
 • Akineton® må ikke anvendes, hvis man har ubehandlet grøn stær (snævervinklet glaukom), har forsnævring eller tilstopning i mave eller tarm eller har en medfødt for stor tyktarm (megacolon).
 • Akineton® må heller ikke anvendes, hvis du lider af ufrivillige rykkende bevægelser (dyskinesier).

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at påvirke balancen mellem signalstofferne dopamin og acetylkolin i hjernen. Midlet nedsætter acetylkolins virkning, så muskelstivhed og rysten mindskes.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 18-24 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg (krydskærv) biperidenhydrochlorid.

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg biperidenlactat.Særlige advarsler
 • Akineton® bør anvendes med forsigtighed af mænd med forstørret prostata, idet vandladningen kan gå helt i stå.
 • Er du ældre, lider du af den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis eller hvis du har tendens til hurtig hjerterytme bør du også være særlig opmærksom, når du tager Akineton®.
 • Lider man af epilepsi eller demens, eller hvis man let bliver konfus, bør midlet ikke anvendes.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) øger virkningen af Akineton®.
 • Akineton® kan nedsætte virkningen af visse lægemidler mod sygdomme i maven eller tarmen (metoclopramid).
 • Akineton® kan øge virkningen af pethidin (middel mod stærke smerter) og alkohol. Kombinationen bør undgås.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter2 mg
Pris i kr. 128,70
Pakning 100 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter2 mg2care4
Pris i kr. 197,50
Pakning 5 amp. a 1 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.5 mg/ml
Pris i kr. 49,20Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI