Annonce

Alecensa


Producent: Roche

Indeholder
Alecensa er et middel til immunterapi (enzymhæmmer).

Virksomme stoffer
Alectinib

Anvendelse

Alecensa anvendes til behandling af visse former for lungekræft.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som kapsler.

Voksne. Sædvanligvis 600 mg 2 gange i døgnet.

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis, holde en pause eller stoppe helt med behandlingen pga. bivirkninger.

Bemærk:

  • Tages i forbindelse med et måltid.
  • Kapslerne skal synkes hele, må ikke åbnes eller opløses.

Glemt dosis:

  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mere end 6 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 6 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Vægtøgning
Diarré, Forhøjet galdefarvestof, Forstoppelse, Kvalme, Leverpåvirkning, Opkastning
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Blodmangel
Muskelsmerter
Hududslæt, Overfølsomhed over for sollys
Synsforstyrrelser
Almindelige (1-10%)
Mundbetændelse, Smagsforstyrrelser
Langsom puls
Akut nyreskade, Forhøjet kreatinin i blodet
Ikke almindelige (0,1-1%)
Leverskade
Betændelseslignende reaktion i lungerne, Lungesygdom


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen og i 3 måneder efter behandlingen er ophørt.Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
  • Virker ved at hæmme et enzym, tyrosinkinase, som øger væksten af kræftcellerne.
  • Halveringstiden i blodet (T½) for alectinib er ca. 32 timer, men det nedbrydes til et andet stof, som også har virkning i kroppen. Dette nedbrydningsstof har også en halveringstid på ca. 32 timer.


Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 150 mg alectinib.Særlige advarsler

Nedsat leverfunktion

Startdosis skal nedsættes ved meget dårligt fungerende lever.
Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 224 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke hårde kapsler150 mg
Pris i kr. 50.788,70

Farvestoffer
Indigotin (indigocarmin) (E132)
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI