Annonce

Alprazolam "Krka"

N05BA12

Alprazolam "Krka" er et beroligende middel. Benzodiazepin.

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Alprazolam "Krka" anvendes som beroligende middel ved angst, panikangst og uro samt ved abstinenser efter alkoholmisbrug.
 • Midlet kan endvidere anvendes som supplement til anden psykiatrisk behandling.

Doseringsforslag

Findes som depottabletter.

Angst og uro

 • Voksne
  • Begyndelsesdosis 1 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 0,5-4,5 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.

Panikangst

 • Voksne
  • Begyndelsesdosis. 0,5-1 mg ved sengetid eller 0,5 mg 2 gange i døgnet.
  • Dosis kan justeres med 1 mg dgl. hver 3.-4. dag til vedligeholdelsesdosis på sædvanligvis 3-8 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.

Til ældre samt ved følsomhed over for den sløvende virkning

 • 0,5-1 mg i døgnet fordelt på 1-2 doser.
 • Dosis kan øges gradvist efter behov og hvor godt midlet tåles.

Bemærk:

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottablettterne må ikke tygges eller knuses.
 • Erfaring savnes for børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Besvær med at styre arme og ben, Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Sløvhed.
Depression, Døsighed, Irritabilitet, Talebesvær.
Svimmelhed, Træthed.
Forstoppelse, Mundtørhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Angst, Forvirring, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Søvnighed, Søvnløshed.
Balanceforstyrrelser, Søvnlignende sløvhedstilstand.
Betændelse i huden.
Koordinationsbesvær, Rysten.
Seksuelle forstyrrelser, Ændret sexlyst.
Sløret syn.
Kvalme, Opkastning.
Nedsat appetit.
Vægttab, Vægtøgning.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Abstinenser, Afhængighed af midlet.
Aggressivitet, Hallucinationer, Manier, Uro og rastløshed.
Ufrivillig vandladning.
Muskelsvaghed.
Ikke kendt.Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
Ufrivillige langsomme bevægelser.
Forhøjet tryk i øjet.
Overfølsomhed over for sollys.
Leverbetændelse, Leverpåvirkning.
Hyperaktivitet, Let øget stemningsleje, Tankeforstyrrelser.
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Væskeophobning i fx arme og ben.
Manglende vandladning.

Uventede psykiske reaktioner (bl.a. aggressivitet, ophidselse, irritabilitet, hallucinationer) ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen stoppes.

Bør ikke anvendes

 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes, da tilstanden kan forværres.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær.
 • Midlet bør desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lunger (behandling bør undgås ved meget dårligt fungerende lunger).
 • Ved depression eller angst ifm. depression bør midlet ikke anvendes som eneste behandling, da der kan være risiko for forværring af depressionen.
 • Benzodiazepiner kan anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinmisbrug eller alvorlige personlighedsforstyrrelser bl.a. pga. en øget risiko for afhængighed og misbrug.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Nedsat leverfunktion

 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Alprazolam "Krka".
 • Virkningen af digoxin (hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser) kan øges - særligt hos ældre.

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes anvendelse under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Ved anvendelse i 3. trimester kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet.

Læs mere om gravide og medicin.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er risiko for irritation og træthed hos barnet. Midlet kan bruges som enkeltdosis eller til en kortvarig behandling under amning efter aftale med lægen.

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 30 minutter.
 • Alprazolam bliver i kroppen omdannet til stoffet α-hydroxy-alprazolam, som har tilsvarende virkning. Den samlede halveringstid i blodet () for begge stoffer er 12-15 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 3 døgn.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 0,5 mg, 1 mg eller 2 mg alprazolam. 

Hjælpestoffer

Farve:

Indigotin (indigocarmin) (E132) : depottabletter 0,5 mg, depottabletter 2 mg
Quinolingult (E104) : depottabletter 0,5 mg

Andre:

Lactose : depottabletter 0,5 mg, depottabletter 1 mg, depottabletter 2 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)depottabletter 0,5 mg30 stk. (blister)82,90
(Recept)depottabletter 0,5 mg60 stk. (blister)105,85
(Recept)depottabletter 1 mg30 stk. (blister)123,40
(Recept)depottabletter 1 mg60 stk. (blister)139,85
(Recept)depottabletter 2 mg30 stk. (blister)216,45
(Recept)depottabletter 2 mg60 stk. (blister)309,50

Substitution

Foto og identifikation

depottabletter 0,5 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farvegul
Mål i mm.10 x 10
depottabletter 0,5 mg
depottabletter 1 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.10 x 10
depottabletter 1 mg
depottabletter 2 mg
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farvelyseblå
Mål i mm.10 x 10
depottabletter 2 mg

Revisionsdato

fr. 31. jul. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 21. september 2020.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI