Annonce

Alprazolam "Upjohn"

N05BA12

Alprazolam "Upjohn" er et beroligende middel. Benzodiazepin.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Alprazolam "Upjohn" anvendes som beroligende middel ved angst og uro.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • 0,5-1,5 mg 1-3 gange i døgnet.

Til ældre samt ved følsomhed over for den sløvende virkning.

 • 0,5-0,75 mg i døgnet fordelt på flere doser.
 • Dosis kan øges gradvist efter behov og hvor godt midlet tåles.

Bemærk:

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Mundtørhed.
Træthed.
Besvær med at styre arme og ben, Hukommelsesbesvær, Sløvhed, Svimmelhed, Hovedpine.
Depression, Talebesvær, Døsighed, Irritabilitet.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Sløret syn.
Kvalme, Opkastning.
Balanceforstyrrelser, Søvnlignende sløvhedstilstand.
Vægttab, Vægtøgning.
Nedsat appetit, Øget appetit.
Koordinationsbesvær, Rysten.
Angst, Forvirring, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Søvnighed, Søvnløshed.
Seksuelle forstyrrelser, Ændret sexlyst.
Betændelse i huden.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Abstinenser.
Muskelsvaghed.
Afhængighed af midlet, Aggressivitet, Følelse af beruselse, Hallucinationer, Manier, Uro og rastløshed.
Ufrivillig vandladning.
Ikke kendt.Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Forhøjet tryk i øjet.
Leverbetændelse, Leverpåvirkning.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
Ufrivillige langsomme bevægelser.
Hyperaktivitet, Let øget stemningsleje, Misbrug, Nedsat reaktionsevne, Tankeforstyrrelser.
Manglende vandladning.
Overfølsomhed over for sollys.
Væskeophobning i fx arme og ben.

Uventede psykiske reaktioner (bl.a. aggressivitet, ophidselse, irritabilitet, hallucinationer) ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen stoppes.

Bør ikke anvendes

 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes, da tilstanden kan forværres.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær.
 • Midlet bør desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lunger (behandling bør undgås ved meget dårligt fungerende lunger).
 • Ved depression eller angst ifm. depression bør midlet ikke anvendes som eneste behandling, da der kan være risiko for forværring af depressionen.
 • Benzodiazepiner kan anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinafhængighed eller alvorlige personlighedsforstyrrelser bl.a. pga. risikoen for ny afhængighed.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Nedsat leverfunktion

 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Alprazolam "Upjohn".
 • Virkningen af digoxin (hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser) kan øges - særligt hos ældre.

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes anvendelse under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Ved anvendelse i 3. trimester kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet.

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er risiko for irritation og træthed hos barnet. Midlet kan bruges som enkeltdosis eller til en kortvarig behandling under amning efter aftale med lægen.

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 30 minutter.
 • Alprazolam bliver i kroppen omdannet til stoffet α-hydroxy-alprazolam, som har tilsvarende virkning. Den samlede halveringstid i blodet () for begge stoffer er 12-15 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 3 døgn.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,5 mg (delekærv) eller 1 mg (delekærv) alprazolam.

Hjælpestoffer

Farve:

Erythrosin (E127) : tabletter 0,5 mg, tabletter 1 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : tabletter 1 mg

Andre:

Lactose : tabletter 0,5 mg, tabletter 1 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)tabletter 0,5 mg100 stk. (blister)55,70
(Recept)tabletter 1 mg100 stk. (blister)141,25

Substitution

Foto og identifikation

tabletter 0,5 mg
PrægUPJOHN, 55
KærvDelekærv
Farvelyserød
Mål i mm.5,5 x 9
tabletter 0,5 mg
tabletter 1 mg
PrægUPJOHN, 90
KærvDelekærv
Farvelilla
Mål i mm.5,5 x 9
tabletter 1 mg

Revisionsdato

to. 15. sep. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI