Annonce

Amikacin "Macure"

J01GB06

Amikacin ”Macure” er et antibiotikum. Aminoglykosid.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Amikacin ”Macure” anvendes til behandling af:

 • Infektioner, der begynder i lunger, urinveje eller tarme.
 • Infektioner i maven.
 • Infektioner på hjerteklapper.
 • Infektioner hos patienter med øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.

Midlet anvendes ofte sammen med andre antibiotika.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller i en muskel.

Voksne og børn over 12 år

 • 15 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Højst 1.500 mg i døgnet.

Børn 4 uger - 12 år

 • 15-20 mg pr. kg legemsvægt. Højst 1.500 mg i døgnet.

Børn under 4 uger

 • Sædvanligvis 7,5 mg pr. kg legemsvægt hver 12. time.

Bemærk:

 • 2 dage efter opstart og derefter 2-3 gange om ugen måles mængden af amikacin i blodet til kontrol af behandlingen.
 • Ved dialyse gives sædvanligvis 5 mg pr. kg legemsvægt efter hver dialyse.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-50 ml/min)

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Svimmelhed.
Sygdom i ligevægtsorganet i det indre øre.
Forhøjet urinstof i blodet.
Skum i urinen.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Infektion med resistente bakterier eller svampe.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Blod i urinen, Forhøjet nitrogenforbindelser i blodet, Nedsat urinproduktion, Protein i urinen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Ledsmerter, Muskelkramper.
Balanceforstyrrelser.
Blindhed, Blodprop i nethinden.
Lavt blodtryk.
Høretab, Tinnitus.
Rysten, Ændring i hudens følesans.
Ikke kendt.Akut nyresvigt, Påvirkning af nyrerne.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhed.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Pauser i vejrtrækningen.
Muskellammelse.

Bør ikke anvendes

Amikacin ”Macure” bør ikke anvendes ved:

Særlige advarsler

Amikacin ”Macure” skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.
 • Nyrefunktionen kontrolleres ved opstart af behandlingen og derefter regelmæssigt.
 • Stor forsigtighed ved nedsat hørelse.
 • Muskelsvaghed kan forværres under behandlingen, hvis du har visse muskelsygdomme, fx Parkinsons sygdom.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Samtidig anvendelse af cisplatin (celledræbende middel) kan medføre nyreskade og bør derfor undgås.
 • Samtidig anvendelse af visse antibiotika (amphotericin B, polymyxin, vancomycin), visse midler ved organtransplantation (ciclosporin, tacrolimus), carboplatin (kræftmiddel) eller visse vanddrivende midler (slyngediuretika) øger risikoen for nyreskade, høretab og øresusen (tinnitus).
 • Samtidig brug af cefalosporiner øger risikoen for nyreskader.
 • Muskelafslappende midler (fx suxamethon, mivacurium) kan forstærke den muskelafslappende virkning af Amikacin ”Macure”.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er ikke beskrevet erfaring med anvendelse til gravide; men ved brug af andre aminoglykosider er der set en let øget risiko for øreskader. Må kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker på bakteriernes stofskifte, så de går til grunde.
 • Amikacin er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 2 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 250 mg amikacin (som sulfat).

Hjælpestoffer

Andre:

Natriumcitrat (E331) : injektionsvæske, opl. 250 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 250 mg/ml
Svovlsyre (E513) : injektionsvæske, opl. 250 mg/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, opl. 250 mg/ml2 ml807,20

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

on. 14. okt. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 19. oktober 2020.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI