Annonce

Amlodipin/valsartan "Stada", komb.


Producent: STADA Nordic

Indeholder
Amlodipin/valsartan "Stada" er et middel mod forhøjet blodtryk. Angiotensin-II-blokker og calcium-blokker i kombination.

Virksomme stoffer
Amlodipin
Valsartan

Anvendelse

Amlodipin/valsartan "Stada" anvendes mod forhøjet blodtryk, hvor behandling med ét middel ikke er tilstrækkelig.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Sædvanligvis 1 tablet (5 mg/80 mg) i døgnet.
 • Dosis kan om nødvendigt øges til 2 tabletter (5 mg/80 mg) i døgnet.

Bemærk: Erfaring savnes ved børn og unge under 18 år.Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Væskeophobning i ansigtet
For lidt kalium i blodet
Ansigtsrødme, Hedeture, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Væskeophobning i fx arme og ben
Hovedpine
Influenzalignende symptomer
Kraftesløshed, Træthed
Forkølelsessymptomer
Ikke almindelige (0,1-1%)
Mavesmerter
Ledsmerter, Rygsmerter
Rødme
Forhøjet urinsyre i blodet
For lidt natrium i blodet, For meget fedt i blodet, Forhøjet calcium i blodet
Koordinationsbesvær, Ændring i hudens følesans
Blodtryksfald når man rejser sig
Søvnighed
Svimmelhed
Synsforstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Allergiske reaktioner
Angst, Forvirring
Rejsningsproblemer
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk
Muskelkramper
Tinnitus
Meget sjældne (under 0,01%)
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Vækst af tandkødet
Leverbetændelse
Blodprop i hjertet
Ikke kendt
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde

Desuden kan der være bivirkninger fra hvert af indholdsstofferne amlodipin og valsartan.


Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved:

 • Meget lavt blodtryk
 • Sygdom i hjerteklapperne
 • Hjertesvigt efter nylig blodprop i hjertet
 • Tilstopning af galdevejene
 • Forsnævring af pulsårerne til nyrerne
 • Svær overfølsomhed for andre calciumantagonister
 • Hvis du tidligere har haft reaktioner med overfølsomhed over for angiotensin II-blokkere eller calciumblokkere.

Graviditet
Må ikke anvendes.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes. Hvis du er i stabil behandling for forhøjet blodtryk.


Virkning
 • Valsartan hæmmer virkningen af det blodtryksforhøjende hormon, angiotensin II. Herved udvides blodkarrene, og blodtrykket falder. Midlet påvirker endvidere salt- og vandudskillelsen gennem nyrerne.
 • Amlodipin virker ved at blokere for indstrømningen af calcium i glatte muskelceller, som findes i blodkarrenes væg. Herved udvider blodkarrene sig, så blodtrykket falder, og gennemstrømningen af blod til bl.a. hjertet øges.
 • Virkningen varer i ca. 24 timer.
 • Den længste halveringstid i blodet (T½) er 35-50 timer (amlodipin) og ca. 9 timer (valsartan).


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg amlodipin (som besilat) og 80 mg valsartan.Særlige advarsler
 • Der kan forekomme blodtryksfald efter første dosis.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved svær hjertesvigt, og hvis tidligere anvendelse af ACE-hæmmere har medført overfølsomhed.
 • Indholdet af kalium i blodet bør kontrolleres under behandlingen, da forstyrrelser i kaliumbalancen kan optræde.
 • Større mængder grapefrugtjuice kan øge virkningen af midlet og bør undgås.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

et er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midlet må ikke tages samtidig med aliskiren (et andet middel mod forhøjet blodtryk), hvis du har diabetes eller dårligt fungerende nyrer.
 • Ved samtidig behandling med simvastatin (kolesterolsænkende), bør dosis af simvastatin ikke overstige 20 mg i døgnet på grund af øget risiko for bivirkninger.
 • Diltiazem (hjertemiddel), itraconazol (svampemiddel) samt visse midler mod HIV kan øge virkningen af Amlodipin/valsartan "Stada".
 • NSAID (midler mod gigt og smerter), epilepsimidler (carbamazepin og phenytoin) og rifampicin (tuberkulosemiddel) kan nedsætte virkningen af Amlodipin/valsartan "Stada".
 • Samtidig indtagelse af kaliumtabletter eller kaliumbesparende diuretika kan i visse tilfælde medføre forhøjet kaliumindhold i blodet.
 • Amlodipin/valsartan "Stada" øger risikoen for forgiftning med lithium (middel mod manier).
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan nedsætte virkningen af Amlodipin/valsartan "Stada".
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med ciclosporin eller tacrolimus (midler mod afstødning af organer efter transplantation), da disse muligvis kan øge virkningen af Amlodipin/valsartan "Stada".
 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere eller aliskiren (andre midler mod forhøjet blodtryk) øger risikoen for lavt blodtryk, forhøjet kalium i blodet og påvirkning af nyrerne.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter5/80 mg
Pris i kr. 244,75

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 5/80 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI