Annonce

Ancozan Comp, komb.


Producent: Sandoz

Indeholder
Ancozan Comp. er et middel mod forhøjet blodtryk. Angiotensin II-blokker og vanddrivende middel i kombination.

Virksomme stoffer
Hydrochlorthiazid
Losartan

Anvendelse

Ancozan Comp. anvendes mod forhøjet blodtryk, hvor behandling med ét middel ikke er tilstrækkelig.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Sædvanligvis 50 mg losartan/12,5 mg hydrochlorthiazid om morgenen.
 • Dosis kan øges til 100 mg losartan/12,5 mg hydrochlorthiazid eller 100 mg losartan/25 mg hydrochlorthiazid 1 gang i døgnet.

Bemærk:

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Der er ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.


Mulige bivirkninger
I forbindelse med de første doser kan der hos enkelte komme udtalt blodtryksfald.
Almindelige (1-10%)
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Mavesmerter
For meget kalium i blodet, Lavt blodsukker
Muskelkramper, Muskelsmerter, Rygsmerter, Smerter i arme og ben
Nyresvigt, Påvirkning af nyrerne
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed
Ansigtsrødme
Brystsmerter
Bihulebetændelse, Hoste, Tilstoppet næse
Hovedpine
Luftvejsinfektion
Søvnløshed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Betændelse i huden, Hårtab, Overfølsomhed over for sollys, Rødme, Småblødninger i hud og slimhinder
Anfald af urinsyregigt, Ledbetændelse, Ledsmerter, Muskelsvaghed
Blodprop i hjertet, Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser
Angst, Depression, Forvirring, Nervøsitet, Søvnighed
Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig, Hjerneblødning/blodprop i hjernen, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Karbetændelse, Lavt blodtryk
Sløret syn, Synsforstyrrelser, Øjenbetændelse
Væske i lungerne, Åndenød
Forhøjet urinsyre i blodet
Hukommelsesbesvær, Migræne, Nervebetændelse fx på arme og ben, Rysten, Ændring i hudens følesans
For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet, Forhøjet blodsukker
Impotens
Betændelse i bugspytkirtlen
Tinnitus
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Urinvejsinfektion
Sjældne (0,01-0,1%)
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Leverbetændelse
Ikke kendt
Alvorlig hudreaktion, Nedbrydning af muskelvæv
Hudkræft

Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes ved

 • kendt overfølsomhed over for angiotensin II-blokkere eller vanddrivende midler af thiazid-typen pga. risiko for krydsallergi.
 • nedsat urinproduktion
 • forsnævring af galdevejene.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Må ikke anvendes.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes. Hvis du er i stabil behandling for forhøjet blodtryk.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Losartan hæmmer virkningen af det blodtryksforhøjende hormon, angiotensin II. Herved udvides blodkarrene, og blodtrykket falder. Midlet påvirker endvidere salt- og vandudskillelsen gennem nyrerne.
 • Hydrochlorthiazid øger saltudskillelsen i nyrerne. Den øgede saltudskillelse vil "trække" vand med ud af kroppen. Herved falder blodtrykket.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer, er maksimal efter 4-6 timer og varer i mindst 24 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 9-13 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder:

 • 50 mg losartankalium og 12,5 mg hydrochlorthiazid
 • 100 mg losartankalium og 12,5 mg hydrochlorthiazid
 • 100 mg losartankalium og 25 mg hydrochlorthiazid.


Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • urinsyregigt
  • forsnævring i legemspulsåren eller i pulsårerne til nyrerne
  • og hvis tidligere anvendelse af ACE-hæmmere eller visse sulfonamider, som sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin, har medført overfølsomhed.
 • Indholdet af kalium i blodet bør kontrolleres under behandlingen, da der kan optræde forstyrrelser i kaliumbalancen.
 • Langvarig brug af hydrochlorthiazid kan muligvis øge risikoen for hudkræft, og du bør begrænse solbadning og brugen af solarium. Brug evt. creme med høj solfaktor.
 • Kontakt din læge, hvis du oplever mistænkelige sår eller pletter.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midlet må ikke tages samtidig med aliskiren (et andet middel mod forhøjet blodtryk), hvis du har diabetes eller dårligt fungerende nyrer.
 • Samtidig indtagelse af kaliumtabletter eller kaliumbesparende diuretika kan i visse tilfælde medføre forhøjelse af kaliumindholdet i blodet.
 • NSAID (midler mod gigt og smerter), visse midler mod tuberkulose (rifabutin og rifampicin), kolesterolnedsættende midler (colestipol og colestyramin) kan nedsætte virkningen af Ancozan Comp.
 • Ancozan Comp. kan øge virkningen af midler mod hjertekrampe, muskelafslappende midler og sulfonylurinstoffer (tabletter mod diabetes), og det øger risikoen for forgiftning med lithium (middel mod manier).
 • Ved samtidig behandling med Ancozan Comp. og binyrebarkhormon, beta2-stimulerende midler (midler mod astma og KOL) og amphotericin B (svampemiddel) kan blodets indhold af kalium nedsættes.
 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere eller aliskiren (andre midler mod forhøjet blodtryk) øger risikoen for lavt blodtryk, forhøjet kalium i blodet og påvirkning af nyrerne.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter50+12,5 mg
Pris i kr. 128,75
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter100+25 mg
Pris i kr. 194,85
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter100+12,5 mg
Pris i kr. 649,40

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg
filmovertrukne tabletter 100+25 mg
filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI