Annonce

Androcur®


Producent: Bayer

Indeholder
Androcur® er et middel som hæmmer virkningen af testosteron (antiandrogen).

Virksomme stoffer
Cyproteronacetat

Anvendelse

Androcur® anvendes mod sygeligt forøget og afvigende kønsdrift hos mænd. 

Midlet anvendes desuden ved prostatakræft.


Doseringsforslag

Findes som tabletter og injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel.

Sygeligt forøget kønsdrift

 • Tabletter. 1 tablet (50 mg) 2 gange i døgnet.

  Om nødvendigt kan dosis efter 4 uger i en periode øges til 4-6 tabletter (200-300 mg) i døgnet fordelt på 3 doser. Ved tilfredsstillende virkning nedsættes dosis gradvis med ½-1 tablet (25-50 mg) i døgnet med nogle ugers mellemrum.

  Vedligeholdelsesdosis. ½-1 tablet (25-50 mg) 2 gange i døgnet.
 • Injektionsvæske. Sædvanligvis 3 ml (300 mg) dybt i en muskel hver 10.-14. dag.

Prostatakræft

 • Tabletter. 2 tabletter (100 mg) 2-3 gange i døgnet.
 • Injektionsvæske. Sædvanligvis 3 ml (300 mg) dybt i en muskel 1 gang om ugen.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Mindsket sædproduktion, Nedsat sexlyst, Rejsningsproblemer
Almindelige (1-10%)
Depression, Rastløshed
Åndenød
Udvikling af bryster hos mænd
Dårligt fungerende lever, Gulsot, Leverbetændelse
Hedeture
Træthed
Vægtændring
Øget svedtendens
Sjældne (0,01-0,1%)
Allergiske reaktioner
Meget sjældne (under 0,01%)
Svulster i leveren
 • Tilfælde af blodpropper, blodmangel, maveblødning og knogleskørhed er set, men hyppigheden er ikke kendt.
 • Der er registreret godartede svulster i hjernen (meningeomer) ved langtidsbehandling med doser på 25 mg dgl. og derover.
 • Injektionsvæske. Vasovagale reaktioner (fx utilpashed, svedeture, svimmelhed, ændring i hudens følesans eller besvimelsesanfald) kan opstå pga. små blodpropper, hvis lægemidlet indsprøjtes for hurtigt. 

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • andre former for kræft
 • leversygdomme
 • fremskreden sukkersyge
 • svær depression
 • tidligere tilfælde af blodpropper og alvorlig årebetændelse, eller hvis der er tilbøjelighed til disse sygdomme i familien.

Androcur® bør ikke anvendes, hvis du tidligere har haft meningeom (godartet svulst i hjernen) eller forskellige former for gulsot.


Graviditet
Ikke relevant. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Ikke relevant. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Ikke relevant. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at hæmme virkningen af det naturlige mandlige kønshormon testosteron og dermed den mandlige kønsdrift. Ved ophør med behandlingen ophører den hæmmende virkning.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 2-3 døgn.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg (delekærv) cyproteronacetat.

Androcur®-Depot, injektionsvæske. 1 ml indeholder 100 mg cyproteronacetat.Særlige advarsler
 • Før og under behandlingen bør der foretages kontrol af leverens og nyrernes funktion.
 • Ved langtidsbehandling tilrådes desuden kontrol af binyrebarkfunktionen.
 • Samtidig indtagelse af alkohol kan nedsætte virkningen af Androcur®.Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 50 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter50 mgOrifarm
Pris i kr. 294,00
Pakning 50 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter50 mg2care4
Pris i kr. 293,10
Pakning 3 x 3 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.100 mg/ml
Pris i kr. 416,55Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI