Annonce

Apomorfin "PharmSwed"


Producent: PharmSwed

Indeholder
Apomorfin "PharmSwed"  er et middel mod Parkinsons sygdom.

Virksomme stoffer
Apomorphin

Anvendelse

Apomorfin "PharmSwed" anvendes ved Parkinsons sygdom. Midlet anvendes mod muskelsymptomer efter længerevarende behandling med levodopa (et andet middel mod Parkinsons sygdom).


Doseringsforslag

Findes som injektions- og infusionsvæske, der indsprøjtes under huden.

Voksne

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 mg. Dosis øges trinvis med mindst 40 minutters mellemrum, indtil tilfredsstillende virkning er opnået.
 • Vedligeholdelsesdosis. Dosis gives som 1-12 daglige indsprøjtninger, højst 10 mg pr. enkeltdosis og højst 100 mg pr. døgn.

Bemærk:

 • Dosis kan evt. gives som kontinuerlig indgift ved hjælp af bærbar elektronisk pumpe.
 • Du vil inden behandlingsstart få et andet lægemiddel (domperidon) i mindst 2 døgn, som reducerer kvalmen ved Apomorfin Pharmswed.
 • Må ikke anvendes til børn og unge under 18 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Hallucinationer(inkl. synsforstyrrelser)
Små knuder i huden på indstiksstedet***
Almindelige (1-10%)
Kvalme, Opkastning
Forvirring, Gaben, Sløvhed, Svimmelhed, Søvnighed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodtryksfald når man rejser sig, Åndenød
Blodmangel, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Pludselig søvnanfald, Ufrivillige rykkende bevægelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Allergiske reaktioner
Ikke kendt
Væskeophobning i fx arme og ben
Aggressivitet, Besvimelsesanfald, Dopaminafhængighed**, Impulskontrolforstyrrelser, Uro og rastløshed

* Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (dopaminagonister), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.

** Parkinsonmedicin kan for nogle mennesker være vanedannende, og der kan opstå en stærk trang til at tage mere medicin, end man har fået ordineret af lægen - også selvom parkinson-symptomerne med tiden ikke forværres. Denne afhængighed forekommer dog relativt sjældent.

*** Små knuder i huden på indstiksstedet kan evt. behandles med ultralyd eller massage.


Bør ikke anvendes
 • Bør ikke anvendes ved demens og alvorlige psykiske sygdomme, fx depression og psykoser.
 • Midlet bør desuden ikke anvendes ved allergi over for morfin og morfinlignende midler.
 • Må ikke bruges sammen med ondansetron (middel mod kvalme).

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser.


Virkning
 • Virker ved at påvirke balancen mellem forskellige signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin og acetylkolin.
 • Midlet øger dopamins virkning, så muskelstivhed og rysten mindskes.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 30 minutter.


Lægemiddelformer

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg apomorphinhydrochlorid.Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis du har hæmmet vejrtrækning eller udtalt blodtryksfald, især når du rejser dig hurtigt op, ved lunge- eller hjerte-karsygdomme samt ved stofskiftesygdomme og sygdomme i blodet.
 • Søvnanfald uden forudgående varsel kan forekomme i løbet af dagen.
 • Hvis du får hjertesymptomer (som fx hjertebanken, utilpashed eller besvimelsesanfald), eller hvis du får problemer med maven (fx kvalme og opkastninger, betændelse i mave og tarm eller begynder at tage vanddrivende midler) skal du kontakte lægen, da det kan have indflydelse på, om du skal fortsætte behandlingen med Apomorfin Pharmswed.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Apomorfin "PharmSwed" forstærker virkningen af midler mod forhøjet blodtryk.
 • Midler mod psykoser og visse midler mod skizofreni nedsætter virkningen af Apomorfin "PharmSwed".
 • Må ikke bruges samtidig med midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
 • Må ikke bruges sammen med ondansetron (middel mod kvalme), da det kan medføre risiko for lavt blodtryk og bevidsthedstab.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 5 x 20 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke infusionsvæske, opløsning5 mg/ml
Pris i kr. 2.302,95Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI