Annonce

Aripiprazol "Stada"


Producent: STADA Nordic

Indeholder
Aripiprazol "Stada" er et middel mod psykoser.

Virksomme stoffer
Aripiprazol

Anvendelse

Aripiprazol "Stada" anvendes til behandling af skizofreni og mani samt til forebyggelse af mani, hvis midlet tidligere har virket mod mani hos den pågældende person.


Doseringsforslag

Findes som tabletter, smeltetabletter og oral opløsning (væske til at drikke).

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad.

 • Skizofreni

  Voksne. Sædvanligvis startes med 10-15 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til højst 30 mg i døgnet.

  Unge over 15 år. Sædvanligvis startes med 2 mg 1 gang i døgnet i 2 dage, derefter 5 mg 1 gang i døgnet i yderligere 2 dage og derefter 10 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til højst 30 mg i døgnet.
 • I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med højere startdoser.
 • Maniske episoder

  Voksne. Startdosis 15 mg 1 gang i døgnet. Højst 30 mg i døgnet.

  Unge over 13 år. Der startes med 2 mg 1 gang i døgnet i 2 dage og derefter 5 mg 1 gang i døgnet i yderligere 2 dage. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 10 mg 1 gang i døgnet.
 • Forebyggelse af maniske episoder

  Voksne. Der startes med samme dosis, der tidligere har været brugt til behandling af mani.

Bemærk:

 • Smeltetabletten skal lægges på tungen, hvor de opløses og derefter synkes med spyttet. Ved udtalt mundtørhed kan det være svært at anvende smeltetabletter.
 • Smeltetabletten kan eventuelt opløses i koldt postevand, hvorefter den uklare væske straks drikkes.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Angst, Motorisk uro, Rastløshed, Søvnighed, Søvnløshed
Diabetes
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Hovedpine, Rysten, Sløvhed
Sløret syn
Svimmelhed, Træthed
Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning, Øget spytdannelse
Ikke almindelige (0,1-1%)
Depression, Øget seksualdrift
Dobbeltsyn
Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige langsomme bevægelser
Forhøjet blodsukker
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Blodtryksfald når man rejser sig
Ikke kendt
Aggressivitet, Impulsiv og sygelig købetrang, Impulskontrolforstyrrelser, Nervøsitet, Omvandring i omtåget tilstand, Selvmordstanker eller -adfærd, Spillelidenskab, Talebesvær, Uro og rastløshed
Allergiske reaktioner(herunder anafylaktisk chok – en akut alvorlig allergisk tilstand, allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet og nældefeber)
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys
Lungebetændelse pga. opkast i lungerne, Sammentrækninger i strubemuskulaturen
Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop, Langsom puls
Besvimelsesanfald, Blodprop i de dybe vener, Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Påvirkning af blodsukkeret, Påvirkning af ekg(herunder forlænget QT-interval*)
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse
For lidt natrium i blodet, Overspisning, Syreophobning i blodet
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning
Kramper, Nedbrydning af muskelvæv
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Pludselig og uforklarlig død
Ufrivillige øjenbevægelser
Betændelse i bugspytkirtlen
Langvarig smertefuld erektion
Serotoninsyndrom

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

 • Ovenstående bivirkninger er opgjort for voksne. Hos unge under 18 år ses generelt samme bivirkninger - dog er der enkelte, som kan forekomme hyppigere: Bivirkninger fra bevægeapparatet og søvnighed er set hos over 10%, mens mundtørhed, øget appetit, lavt blodtryk, vægttab, for meget insulin i blodet, hjerterytmeforstyrrelser og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer er set hos 1-10%. Hos unge over 13 år med maniske episoder er desuden også set vægtøgning, ufrivillige rykkende bevægelser og muskelkramper hos 1-10%.
 • I meget sjældne tilfælde forekommer ufrivillige bevægelser og såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.


Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Hvis man allerede er i behandling med midlet, anbefales det ikke at stoppe behandlingen, mens man ammer, men man bør holde øje med, om der er påvirkning af barnet (øget søvnighed/sløvhed).Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 75 timer. Aripiprazol bliver i kroppen omdannet til stoffet dehydroaripiprazol, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet (T½) for dehydroaripiprazol er 94 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 30 mg aripiprazol.

Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 10 mg eller 15 mg aripiprazol.

Oral opløsning. 1 ml indeholder 1 mg aripiprazol.Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed:
  • Til ældre over 65 år
  • Ved meget dårligt fungerende lever
  • Ved hjerte-karsygdomme
  • Ved epilepsi og tendens til kramper.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Vægtøgning er set. Jævnlig måling af BMI og taljemål anbefales.
 • Generel forsigtighed til ældre - bl.a. på grund af øget risiko for blodtryksfald, når man rejser sig.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika, visse midler mod HIV samt visse midler mod depression) kan øge virkningen af Aripiprazol "Stada".
 • Carbamazepin (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Aripiprazol "Stada".
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI- midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Aripiprazol "Stada" forstærker den søvndyssende effekt af sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 14 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter5 mg
Pris i kr. 24,10
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter5 mg
Pris i kr. 36,25
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter5 mg
Pris i kr. 47,85
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter10 mg
Pris i kr. 39,35
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter10 mg
Pris i kr. 46,65
Pakning 30 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter15 mg
Pris i kr. 38,55
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter15 mg
Pris i kr. 46,65
Pakning 56 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter30 mg
Pris i kr. 116,65
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke smeltetabletter10 mg
Pris i kr. 376,95
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke smeltetabletter15 mg
Pris i kr. 328,40
Pakning 150 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke oral opløsning1 mg/ml
Pris i kr. 368,85

Farvestoffer
Indigotin (indigocarmin) (E132)
Jernoxider og jernhydroxider (E172)

Substitution
tabletter 5 mg
tabletter 10 mg
tabletter 15 mg
tabletter 30 mg
smeltetabletter 10 mg
smeltetabletter 15 mg
oral opløsning 1 mg/ml


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI