Annonce

Avaxim®


Producent: Sanofi

Indeholder
Avaxim® er en vaccine mod leverbetændelse (hepatitis A).

Virksomme stoffer
Hepatitis A-virusantigen

Anvendelse

Avaxim® anvendes til beskyttelse mod:

  • Leverbetændelse (hepatitis A).

Vaccinen anbefales til personer, som rejser i områder med lav hygiejnisk standard, hvor leverbetændelse (hepatitis A) forekommer hyppigt.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel.Voksne og børn over 16 år

  • 0,5 ml.
  • Det anbefales at give yderligere 1 dosis 6-12 måneder senere.

Beskyttelse

  • Efter fuld vaccination yder vaccinen beskyttelse mod hepatitis A i 10 år, men formentlig mindst i 25 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kraftesløshed, Ubehag ved indstiksstedet
Almindelige (1-10%)
Feber, Nedsat appetit
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Ledsmerter, Muskelsmerter
Hovedpine
Sjældne (0,01-0,1%)
Knudedannelse ved indstiksstedet
Ikke kendt
Svimmelhed

Bør ikke anvendes

Avaxim® bør ikke anvendes ved:

  • Allergi over for indholdsstofferne, herunder formaldehyd og neomycin.
  • Vaccination bør udskydes ved febersygdom og ved udsættelse for andre infektioner.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Vaccination bør kun ske i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Specielle karantæneregler ved vacciner.


Virkning

Virker ved at kroppen danner antistoffer mod hepatitis A-virus.Lægemiddelformer

Injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte (1 dosis) indeholder 160 enheder hepatitis A-virus (inaktiveret).


Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted injektionsvæske, susp. i sprøjte 10 stk. Udgået 25-03-2019Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI