Annonce

Avelox®


Producent: Bayer

Indeholder
Avelox® er et antibiotikum. Fluorquinolon.

Virksomme stoffer
Moxifloxacin

Anvendelse

Avelox® anvendes til behandling af:

 • Alvorlige infektioner med bakterier, som kan påvirkes af moxifloxacin, fx visse former for:
  • lungebetændelse
  • akut forværring af kronisk bronkitis
  • bihulebetændelse.

Doseringsforslag

Findes som tabletter og infusionsvæske, der indgives i en blodåre.

Voksne

 • Sædvanligvis 400 mg 1 gang i døgnet.
 • Sædvanligvis behandling i 5-7 dage.

Bemærk:

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Reaktioner på indstiksstedet
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Påvirkning af ekg*
Hovedpine, Svimmelhed
Infektion med resistente bakterier eller svampe
Svampeinfektion i skeden
Ikke almindelige (0,1-1%)
Smerter
Leverpåvirkning
Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser, Åndenød
Blodmangel, Hæmning af blodets evne til at størkne, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blodpropper pga. forhøjet antal blodplader, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
For meget fedt i blodet, Væskemangel
Ledsmerter
Angst, Forvirring, Hyperaktivitet, Rysten, Ændring i hudens følesans
Allergiske reaktioner
Synsforstyrrelser**
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverbetændelse, Mundbetændelse, Tyktarmsbetændelse
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk
Forhøjet blodsukker, Forhøjet urinsyre i blodet
Muskelkramper, Muskelsvaghed
Besvimelsesanfald, Depression, Følelsesmæssig ustabilitet, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Koordinationsbesvær, Kramper, Nedsat følesans, Nervebetændelse, Psykiske ændringer, Talebesvær
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Nyresvigt, Påvirkning af nyrerne
Høretab, Tinnitus
Meget sjældne (under 0,01%)
Alvorlig leverbetændelse
Hjertebanken, Hjertestop, Karbetændelse
Øget blødningstendens
Lavt blodsukker
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Ledbetændelse, Seneskader
Personlighedsforstyrrelser, Psykoser, Selvmordsadfærd, Øget følesans
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Synstab***, Årehindebetændelse i øjet

* Påvirkning af ekg er set hos patienter med for lidt kalium i blodet.

** Påvirkning af synet omfatter risiko for nethindeløsning.

*** Synstab er forbigående.

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme seneskedehindebetændelse og seneskader (specielt akillessenen).
 • Betændelse i og beskadigelse af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med Avelox®.
 • Risikoen for betændelse i sener er højere hos ældre patienter og hos patienter, som samtidig behandles med binyrebarkhormoner.
 • Behandling giver risiko for infektion med resistente bakterier og svampe.
 • Alvorlige leverskader med tilfælde af dødsfald er set efter anvendelse af Avelox® tabletter.
 • Bivirkninger i muskler/skelet og nervesystem, herunder psykiske bivirkninger, samt øjen- og øre-bivirkninger:

  Ved brug af Fluorquinolon-præparater er der rapporteret meget sjældne tilfælde af langvarige (op til måneder/år), invaliderende, meget alvorlige bivirkninger, der ofte påvirker flere organer og sanser, herunder seneskedehindebetændelse, andre seneskader, ledsmerter, smerter i arme og ben, gangforstyrrelse, nervebetændelse forbundet med ændringer i hudens følesans, depression, træthed, hukommelsessvigt, søvnforstyrrelser, høretab, synsforstyrrelser/-tab, ændret smags- og lugtesans. Du skal straks kontakte din læge ved de første tegn eller symptomer på en alvorlig bivirkning.

Bør ikke anvendes

Avelox® bør ikke anvendes:

 • Til børn og unge, der stadig vokser, da der er teoretisk risiko for beskadigelse af ledbrusken.
 • Ved meget dårligt fungerende hjerte.

Graviditet
Må ikke anvendes.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping
 • Infusionsvæske: Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser.
 • Tabletter: Kan anvendes.

Virkning
 • Virker ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, så de går til grunde.
 • Midlet er et virksomt over for mange forskellige bakteriearter og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 12 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 400 mg moxifloxacin (som hydrochlorid).

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1,6 mg moxifloxacin (som hydrochlorid).Særlige advarsler

Avelox® skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Avelox® er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Midlet kan nedsætte krampetærsklen og skal derfor anvendes med stor forsigtighed ved epilepsi eller tendens til kramper.
 • Da enkelte personer udvikler lyseksem, bør stærkt sollys og solarium undgås.
 • Kontakt straks en læge, hvis du får pludselige smerter i mave, bryst eller ryg.
 • Risikoen for forværring af seneskedehindebetændelse og andre seneskader er forhøjet hos ældre, ved nedsat nyrefunktion, hos organtransplanterede og ved samtidig behandling med binyrebarkhormoner.
 • Du skal afbryde behandlingen ved smerte og betændelse i arme/ben, som er de første tegn på sene-bivirkninger, fx seneskedebetændelse. Derefter skal du straks kontakte en læge samt aflaste berørte arm/ben.
 • Kontakt din læge, hvis du får smerter, brændende fornemmelse, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed, så lægen kan vurdere, om behandlingen skal fortsætte.
 • Hvis du har diabetes, er det vigtigt med omhyggelig kontrol af dit blodsukker pga. risiko for forstyrrelser i blodsukker ved behandling med Avelox® - der er set tilfælde af koma pga. for lavt blodsukker.
 • Natriumindhold

  Infusionsvæske:
  250 ml indeholder natrium svarende til ca. 2 g natriumchlorid. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn til indholdet af natrium.

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Virkningen af Avelox® nedsættes af følgende præparater, og derfor bør disse og Avelox® tages med ca. 6 timers interval:
  • jernpræparater
  • zinkpræparater
  • syreneutraliserende midler, der indeholder aluminium, calcium eller magnesium.
 • Samtidig anvendelse af midler, der påvirker hjertets elektriske impulser, øger risikoen for hjerterytmeforstyrrelser.
 • Ved samtidig anvendelse af warfarin (blodfortyndende middel) og Avelox® øges virkningen af warfarin.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 5 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter400 mg
Pris i kr. Udgået 16-12-2019
Pakning 7 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter400 mg
Pris i kr. 412,10
Pakning 5 x 250 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke infusionsvæske, opløsning1,6 mg/ml
Pris i kr. Udgået 16-12-2019

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 400 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI