Annonce

Baclofen dura

Udgået: 19-10-2020

M03BX01

Baclofen dura er et muskelafslappende middel.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Baclofen dura anvendes ved kroniske spastiske tilstande med spændte, stive muskler som følge af sygdom i centralnervesystemet.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.


Dosis er individuel.

 • Voksne og børn over 30 kg.Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5 mg 3 gange i døgnet. Herefter øges dosis gradvist i løbet af de næste uger til vedligeholdelsesdosis: 30-80 mg i døgnet.
 • Børn under 30 kg. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,3 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 4 doser, evt. gradvis stigning hver uge til højst 40 mg i døgnet for børn under 8 år eller højst 60 mg for børn over 8 år

Bemærk:

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn under 1 år.
 • Bør indtages i forbindelse med et måltid.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Sløvhed.
Søvnighed.
Kvalme.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Synstab, Ufrivillige øjenbevægelser, Uskarpt syn.
Besvær med at styre arme og ben, Hovedpine, Rysten.
Depression, Forvirring, Hallucinationer, Mareridt, Opstemthed, Søvnforstyrrelser.
Lavt blodtryk.
Hyppig vandladning, Smertefuld vandladning, Ufrivillig vandladning.
Muskelsmerter, Muskelsvaghed.
Nedsat effekt af hjertets pumpefunktion.
Nedsat vejrtrækning.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Impotens.
Væskeophobning i fx arme og ben.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Mavesmerter.
Talebesvær.
Ufrivillige langsomme bevægelser, Ændring i hudens følesans, Øget risiko for kramper.
Leverpåvirkning.
Besvimelsesanfald.
Tinnitus.
Manglende vandladning.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Lav legemstemperatur.
Ikke kendt.Abstinenser.
Langsom puls.
Forværret parkinsonisme.
Forhøjet blodsukker.
 • Selvmordsadfærd er forekommet ved behandling med baclofen. Patienter med yderligere risikofaktorer, herunder misbrug, depression og/eller tidligere selvmordsforsøg, bør nøje overvåges, og patientens omsorgspersoner bør informeres om behovet herfor.
 • Bemærk: Risiko for udvikling af en alvorlig tilstand med feber og bevidsthedssløring sammen med flere af de ovennævnte bivirkninger (malignt neuroleptikasyndrom) ved pludselig afbrydelse af indsprøjtning i rygmarvsvæsken. Denne sjældne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Bør ikke anvendes

Særlige advarsler

 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedsættes gradvis.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midler mod depression (tricykliske antidepressiva) kan øge virkningen af Baclofen dura.
 • Baclofen dura kan øge virkningen af midler mod forhøjet blodtryk.
 • Ved samtidig brug af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom) øges bivirkningerne (bl.a. konfusion, hallucinationer, hovedpine, kvalme og uro).
 • Ved samtidig behandling med Baclofen dura og midler, der påvirker centralnervesystemet (fx alkohol eller andre muskelafslappende midler), kan der opstå øget træthed.
 • Der kan ses forværring af spastiske symptomer ved anvendelse af Baclofen dura sammen med lithium. Forsigtighed bør udvises ved denne kombination.

Graviditet

Amning

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker på centralnervesystemet ved at hæmme de nerveimpulser, der går fra musklerne til hjernen. Disse impulser er ofte forøgede ved spastiske tilstande.
 • Halveringstiden i blodet () er 3-4 timer.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg baclofen.

Hjælpestoffer

Andre:

Lactose : tabletter 10 mg

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)tabletter 10 mg50 stk. (blister)Udgået 19-10-2020
(Recept)tabletter 10 mg200 stk. (blister)Udgået 19-10-2020

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ti. 13. okt. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 19. oktober 2020.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI