Annonce

Bendamustin "Actavis"

L01AA09

Bendamustin "Actavis" er et celledræbende middel (alkylerende middel).

Virksomme stoffer

Anvendelse

Bendamustin "Actavis" anvendes til behandling af visse former for kræft, bl.a. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) som er en særlig form for kræft i blodet, og lymfeknudekræft.

Anvendes kun på sygehus.

Doseringsforslag

Findes som pulver til infusionsvæske, der efter opløsning indgives i en blodåre.

 • Behandlingen er individuel og afpasses dels efter virkningen, dels efter graden og omfanget af bivirkninger.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Infektioner.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Betændelse i slimhinder, Feber, Træthed.
Forhøjet kreatinin i blodet, Forhøjet urinstof i blodet.
Hovedpine.
Kvalme, Opkastning.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Allergiske reaktioner, Nældefeber.
Hudreaktioner, Hårtab.
Udebleven menstruation.
Hjertebanken, Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser.
Blodmangel, Blødning.
For lidt kalium i blodet, Nedsat appetit, Væskemangel.
Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk.
Nedsat vejrtrækning.
Kulderystelser, Smerter, Svimmelhed.
Diarré, Forstoppelse, Mundbetændelse.
Forhøjet galdefarvestof, Leverpåvirkning.
Søvnløshed.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Akut leukæmi.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Væskeophobning i hjertesækken.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Betændelse i huden, Rødme.
Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer.
Kredsløbschok.
Blodforgiftning.
Søvnighed, Talebesvær.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Antikolinerge symptomer – fx mundtørhed og manglende vandladning samt forhøjet tryk i øjnene, Samtidig svigt af to eller flere organer.
Besvær med at styre arme og ben, Hjernebetændelse, Nervebetændelse fx på arme og ben, Ændring i hudens følesans.
Årebetændelse.
Blødning i mave-tarmkanalen.
Blodprop i hjertet, Hjertesvigt.
Nedsat evne til at få børn.
Arvæv i lungerne.
Ikke kendt.Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.
Dårligt fungerende lever.
Nyresvigt.
Lungebetændelse.
Blødning i lungerne.
Alvorlig hudreaktion.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.

Hvis organismen ikke er i stand til at skille sig af med alle de celler, som Bendamustin "Actavis" har ødelagt, kan der opstå såkaldt tumorlyse, som kan føre til et unormalt højt niveau af affaldsstoffer i blodet og eventuelt nyresvigt. Hvis der opstår smerter i siden, eller hvis der er blod i urinen, kan det være et tegn på tumorlyse, og i dette tilfælde skal man søge læge.

Bør ikke anvendes

Bendamustin "Actavis" bør ikke anvendes

 • ved meget dårligt fungerende knoglemarv
 • hvis du har en alvorlig infektion
 • hvis du inden for den seneste måned har gennemgået en større operation
 • hvis du for nyligt er blevet vaccineret mod gul feber.

Særlige advarsler

Bendamustin "Actavis" skal anvendes med forsigtighed

 • ved dårligt fungerende knoglemarv
 • hvis du har haft hudreaktioner eller andre reaktioner i forbindelse med tidligere behandling med Bendamustin "Actavis".

Nedsat leverfunktion

 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.

Fertile kvinder og mænd

 • Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende sikker prævention både før og under behandlingen.
 • Mandlige patienter skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen.

Fertilitet hos mænd

Mænd bør overveje at få opbevaret sæd i en sædbank før behandlingsstart.

Amning

Trafik

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

 • Virker bl.a. ved at inaktivere DNA (cellens genetiske kode). Dette medfører, at celledelingen hæmmes, samt at den genetiske funktion og hermed styringen af cellens omsætning ødelægges.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 30 minutter.

Håndtering og holdbarhed

Bemærk: Ved håndtering af Bendamustin "Actavis" skal du være forsigtig. Arbejdstilsynets vejledning orienterer om risiko ved arbejde med cytostatika og visse andre lægemidler i forbindelse med pleje og behandling.

Lægemiddelformer

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 25 mg eller 100 mg bendamustinhydrochlorid.

Hjælpestoffer

Andre:

Mannitol (E421) : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 2,5 mg/ml

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 2,5 mg/ml5 x 25 mg1.174,35
(Recept)pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 2,5 mg/ml5 x 100 mg4.680,35

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

on. 9. okt. 2019. Priserne er dog gældende pr.mandag den 19. oktober 2020.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI