Annonce

Benylan®


Producent: McNeil

Indeholder
Benylan® er et hostestillende middel. Antihistamin.

Virksomme stoffer
Diphenhydramin

Anvendelse

Benylan® er et antihistamin, der også er registreret som hostestillende middel. Da midlet virker sløvende, bør andre antihistaminer foretrækkes ved overfølsomhedsreaktioner.


Doseringsforslag

Findes som oral opløsning (væske til at drikke).

 • Voksne og unge over 15 år. Sædvanligvis 28 mg 3-5 gange i døgnet.
 • Børn 6-15 år. Sædvanligvis 14 mg højst 5 gange i døgnet.
 • Børn 2-5 år. Sædvanligvis 7 mg højst 5 gange i døgnet.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Sløvhed
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed
Mundtørhed
Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Lavt blodtryk
Koordinationsbesvær, Kramper, Rysten, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans
Vandladningsbesvær
Sløret syn, Tinnitus


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Bør undgås de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for sløvhed hos barnet. Kan anvendes efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.



Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.



Virkning
 • Virker hostestillende, formentlig på grund af antihistamins beroligende virkning. Det er usikkert, om midlet desuden har en direkte virkning på hosterefleksen.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 3-9 timer.


Lægemiddelformer

Oral opløsning. 1 ml indeholder 1,4 mg eller 2,8 mg diphenhydraminhydrochlorid.



Særlige advarsler
 • Forsigtighed ved grøn stær og til mænd med forstørret prostata, da vandladningen kan gå helt i stå.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved slimproducerende hoste.
 • Alkoholindhold

  Oral opløsning
  indeholder 5% v/v alkohol. 1 dosis af oral opløsning 1,4 mg/ml henholdsvis 2,8 mg/ml indeholder op til ca. 0,5 g henholdsvis ca. 1 g alkohol, der svarer til ca. 4 % henholdsvis ca. 8 % af én genstand. Skadelig for alkoholikere.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Benylan® forstærker den sløvende virkning af beroligende midler, midler mod psykoser og sovemidler.
 • Benylan® øger virkningen af visse midler mod depression og MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom).
 • Benylan® nedsætter virkningen af pyridostigmin (middel mod myasthenia gravis) samt donepezil, rivastigmin og galantamin (midler mod demens).
 • Benylan® indeholder alkohol og må ikke anvendes sammen med disulfiram (Antabus®).
 • Samtidig brug af midler, der giver risiko for en bestemt type forstyrrelse af hjerterytmen bør undgås - fx lithium (middel mod manier), visse midler mod forstyrrelser af hjerterytmen, visse makrolider (antibiotika) og moxifloxacin (antibiotika).

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Håndkøb - apoteksforbeholdt oral opløsning1,4 mg/ml 125 ml 68,15
  Håndkøb - apoteksforbeholdt oral opløsning2,8 mg/ml 125 ml 73,10

Farvestoffer
Karamel (E150a)
Ponceau 4 R (cochenillerød A) (E124)



Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI