Annonce

Biktarvy, komb.


Producent: Gilead Sciences

Indeholder
Biktarvy er et middel mod HIV. Reverse transcriptase-hæmmere. Kombinationspræparat.

Virksomme stoffer
Bictegravir
Emtricitabin
Tenofoviralafenamid

Anvendelse

Biktarvy anvendes til behandling af:

 • HIV-infektion.

Må kun udleveres fra sygehus.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • 1 tablet 1 gang i døgnet.

Bemærk:

 • Glemt dosis
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er gået højst 6 timer siden sidste dosis.
  • Hvis der er gået mere end 6 timer efter sidste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Hvis du har opkastning senest 1 time efter indtagelse af tabletten, skal du tage en ny tablet.
 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Træthed
Diarré, Kvalme
Depression, Hovedpine, Svimmelhed, Unormale drømme
Ikke almindelige (0,1-1%)
Mavesmerter
Blodmangel
Ledsmerter
Angst, Selvmordsadfærd
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Må ikke anvendes.

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Bictegravir virker ved at hæmme enzymet integrase, der er nødvendigt for, at virus kan formere sig i HIV-smittede celler.
 • Emtricitabin og tenofoviralafenamid hæmmer enzymet reverse transcriptase, som også er nødvendigt for, at HIV-smittede celler kan dele sig.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet (T½) ca. 17 timer (bictegravir), ca. 10 timer (emtricitabin) og ca. 32 timer (tenofoviralafenamid).


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg bictegravir, 200 mg emtricitabin og 25 mg tenofoviralafenamid.Særlige advarsler

Hvis du også er smittet med leverbetændelse og skal stoppe behandlingen med Biktarvy, vil du blive overvåget omhyggeligt for tegn på, om leverbetændelsen forværres.

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever pga. manglende erfaring.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Du må ikke anvende Biktarvy, hvis du er i behandling med en række lægemidler, fx:
  • Rifampicin (middel mod tuberkulose)
  • Naturlægemidler med perikon.
 • Du bør ikke anvende Biktarvy sammen med en række andre lægemidler, fx:
  • Itraconazol (svampemiddel)
  • Ketoconazol (middel mod Cushings syndrom)
  • Rifabutin (middel mod tuberkulose)
  • Visse midler mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital)
  • Visse midler mod smitsom leverbetændelse (hepatitis B) - tenofoviralafenamid, tenofovirdisoproxil, adefovirdipivoxil
  • Visse proteasehæmmere mod HIV, fx atazanavir.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 30 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter50/200/25 mg
Pris i kr. 13.172,55

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI