Annonce

Bivalirudin "Reig Jofre"


Producent: Bioglan

Indeholder
Bivalirudin "Reig Jofre" er et blodfortyndende middel. Trombinhæmmer.

Virksomme stoffer
Bivalirudin

Anvendelse

Bivalirudin "Reig Jofre" anvendes til forebyggelse af blodpropper hos patienter, som får foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer.

Anvendes kun på sygehus.


Doseringsforslag

Findes som pulver til injektions- og infusionsvæske, der efter opløsning og fortynding indgives i en blodåre.

 • Dosis er individuel og afhænger af patientens vægt.
 • Infusionen kan sædvanligvis fortsætte i op til 4 timer efter selve operationen.
 • Bør gives sammen med acetylsalicylsyre og clopidogrel (blodpladehæmmende midler).

Bemærk:

 • Der er ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-60 ml/min)Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Mindre blødning
Almindelige (1-10%)
Blødning og smerte ved indstiksstedet
Blødning
Småblødninger i hud og slimhinder
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blødning fra mave-tarmkanalen
Lavt blodtryk, Ophostning af blod
Alvorlig blødning, Blodansamling, Blodmangel, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Allergiske reaktioner
Blod i urinen
Sjældne (0,01-0,1%)
Blodansamling på pulsårer, Blodprop(lokal), Blodprop i hjertet, Hjerneblødning, Hjertekrampe, Langsom puls
Rygsmerter
Blødning i øjet, Øreblødning

Bør ikke anvendes

Bivalirudin "Reig Jofre" bør ikke anvendes ved:

 • øget risiko for blødninger
 • forhøjet blodtryk
 • akut betændelse i en af hjertets klapper.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at hæmme trombin, som normalt findes i blodet. Trombin er nødvendig for, at blodet kan størkne.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 25 minutter.


Lægemiddelformer

Pulver til koncentrat til injektions- oginfusionsvæske. 1 hætteglas indeholder 250 mg bivalirudin.Særlige advarsler
 • Ved blødning eller mistanke om blødning skal behandlingen standses.
 • Vær opmærksom på tegn og symptomer på hjertekramper.
 • Samtidig behandling med visse blodfortyndende midler, fx K-vitaminantagonister, kan øge risikoen for blødning.
 • Hvis du er i behandling med det blodfortyndende middel heparin, skal der gå 8 timer fra ophør med heparin til behandling med Bivalirudin "Reig Jofre" kan igangsættes.Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske250 mg
Pris i kr. 31.124,35Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI