Annonce

Bortezomib "Stada"


Producent: STADA Nordic

Indeholder
Bortezomib "Stada" er et celledræbende middel (proteasomhæmmer).

Virksomme stoffer
Bortezomib

Anvendelse

Bortezomib "Stada" anvendes til behandling af

 • myelomatose, en særlig kræftform i knoglemarven
 • mantlecellelymfom, som er en særlig form for lymfeknudekræft.

Anvendes kun på sygehus.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller under huden.

 • Behandlingen er individuel og afpasses dels efter virkningen, dels efter graden og omfanget af bivirkninger.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Feber, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Muskel- og ledsmerter
Nervebetændelse fx på arme og ben, Nervesmerter, Ændring i hudens følesans
Almindelige (1-10%)
Kuldegysninger, Vægttab
Blødning i mave-tarmkanalen, Leverpåvirkning, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Mundbetændelse, Smagsforstyrrelser
Blodtryksfald når man rejser sig, Forhøjet blodtryk, Hoste, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Næseblod, Åndenød
Forstyrrelse i saltbalancen, Væskemangel
Muskelkramper, Muskelsvaghed
Angst, Besvimelsesanfald, Hovedpine, Humørsvingninger, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser, Søvnlignende sløvhedstilstand
Hudkløe, Hududslæt, Nældefeber, Rødme, Tør hud
Infektioner
Påvirkning af nyrerne
Synsforstyrrelser, Øjenbetændelse
Ikke almindelige (0,1-1%)
Betændelse i bugspytkirtlen, Tarmslyng
Blodprop i lungerne, Hjertestop, Hjertesvigt, Vejrtrækningsstop, Væskesamling i lungehinderne
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Diabetes
Forvirring, Hallucinationer, Psykoser, Påvirkning af hjernen, Rysten
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Allergiske reaktioner, Blodforgiftning
Akut nyresvigt, Vedvarende nyresvigt
Høretab, Tinnitus
Sjældne (0,01-0,1%)
Senere tilfælde af kræft
Blodprop i hjertet, Blodpropper og blødning i de små kar, Vejrtrækningsbesvær
Selvmordsadfærd
Overfølsomhed over for sollys
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
 • Hvis organismen ikke er i stand til at skille sig af med alle de celler, som Bortezomib "Stada" har ødelagt, kan der opstå såkaldt tumorlyse, som kan føre til et unormalt højt niveau af affaldsstoffer i blodet og eventuelt nyresvigt. Hvis der opstår smerter i siden, eller hvis der er blod i urinen, kan det være et tegn på tumorlyse, og i dette tilfælde skal man søge læge.


Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder og mænd bør anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 3 måneder efter behandlingens ophør.Amning
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at hæmme et bestemt stof, proteasom, i kræftcellerne, som herved går til grunde.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 40-193 timer.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2,5 mg bortezomib (som mannitol-borsyreester).Særlige advarsler

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved

 • nervebetændelse
 • nedsat krampetærskel.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-20 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Bortezomib "Stada" kan påvirke samtidig tabletbehandling mod diabetes.
 • Itraconazol (svampemiddel) og ritonavir (HIV-middel) øger virkningen af Bortezomib "Stada".
 • Visse epilepsimidler (phenytoin og carbamazepin), visse tuberkulosemidler (rifampicin og rifabutin) og naturlægemidler med perikon nedsætter virkningen af Bortezomib "Stada".

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 1,4 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres til sygehuse. Udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe A
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.2,5 mg/ml
Pris i kr. 2.633,40Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI