Annonce

Bunalict®, komb.


Producent: Sandoz

Indeholder
Bunalict® er et middel til forebyggelse af abstinenssymptomer hos personer, der er afhængige af morfin eller morfinlignende stoffer (fx heroin). Kombinationspræparat.

Virksomme stoffer
Buprenorphin
Naloxon

Anvendelse

Bunalict® anvendes som led i en omfattende behandling, der inkluderer lægelig og psykosocial pleje, for at undgå abstinenssymptomer hos personer, der er afhængige af morfin eller morfinlignende stoffer.


Doseringsforslag

Findes som resoribletter, der lægges under tungen.

Når midlet tages normalt, har naloxon ingen effekt og der doseres efter indholdet af buprenorphin.

Behandlingsstart

Behandlingen indledes ved første tegn på abstinenser (ca. 8 timer efter sidste indtag af heroin og 1-2 døgn efter sidste indtag af metadon).

 • 1. dag: sædvanligvis 4 mg stigende med 2 mg hver 1.-2. time til ophør af abstinenser/stoftrang. Døgndosis vil oftest være 8-16 mg, men i nogle tilfælde op til 24 mg.
 • 2. dag: Samme dosis som 1. dag, evt. suppleret med 2-4 mg efter behov
 • 3. og 4. dag: Man opnår sædvanligvis at være uden abstinenser og stoftrang ved 8-24 mg pr. dag (i særlige tilfælde kan doser op til 32 mg pr. dag dog være nødvendige).

Er man i behandling med metadon, anbefales det at reducere metadondosis til under 60 mg dgl., før man skifter til buprenorphin. Behandling med buprenorphin startes først, når man har abstinenssymptomer (oftest først 24 timer eller længere efter sidste methadondosis).

Vedligeholdelsesbehandling

Sædvanligvis 8-16 mg dgl. Dosisintervallet kan evt. øges til hver 2. dag eller 3 gange ugentligt. Højeste dosis er normalt 24 mg pr. dag, men enkelte kan have behov for større doser. Nedtrapning bør foretages gradvist.

Bemærk:

 • Man bør kende graden af opioidafhængighed og tidspunktet for sidste indtag af opioider, før behandlingen startes.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn under 15 år.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af ældre over 65 år.
 • Resoribletterne må ikke synkes eller tygges.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Forstoppelse, Kvalme
Hovedpine, Søvnløshed
Øget svedtendens
Almindelige (1-10%)
Feber, Influenzalignende symptomer, Kraftesløshed, Kuldegysninger, Smerter, Utilpashed, Vægttab
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Leverpåvirkning, Luft fra tarmen, Mavesmerter, Opkastning
Afslapning af karrenes muskler, Forhøjet blodtryk, Halsbetændelse, Hoste, Høfeber, Væskeophobning i fx arme og ben
Brystsmerter
Ledsmerter, Muskelkramper, Muskelsmerter, Rygsmerter
Angst, Depression, Faldtendens, Migræne, Nervøsitet, Svimmelhed, Søvnighed, Tankeforstyrrelser, Ændring i hudens følesans, Øget muskelspænding
Hudkløe, Hududslæt, Nældefeber
Nedsat sexlyst, Rejsningsproblemer, Unormal urin
Dovent øje, Ændret tåredannelse
Ikke almindelige (0,1-1%)
Hedeslag, Lav legemstemperatur
Astma, Blodprop i hjertet, Hjertekrampe, Langsom puls, Lavt blodtryk, Åndenød
Betændelse i lymfekirtler, Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
For meget fedt i blodet, Forhøjet blodsukker, Lavt blodsukker
Ledbetændelse
Aggressivitet, Hukommelsesbesvær, Kramper, Opstemthed, Rysten, Sløvhed, Talebesvær, Ufrivillige rykkende bevægelser, Uro og rastløshed, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop
Alvorlig hudreaktion, Hårtab
Allergiske reaktioner
Betændelse i og omkring skeden, Blod i urinen, Blødning fra livmoderen, Manglende vandladning, Nyresten, Protein i urinen, Udebleven menstruation, Urinvejsinfektion
Øjenbetændelse
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverbetændelse, Ødelæggelse af levercellerne
Blodtryksfald når man rejser sig, Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning
Besvimelsesanfald, Hallucinationer, Hjernebetændelse pga. leversygdom
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Nyresvigt ved alvorlig leversygdom

Bør ikke anvendes

Ved meget dårligt fungerende lunger bør midlet ikke anvendes. Bør desuden ikke anvendes ved akut alkoholforgiftning.


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Buprenorphin virker ved at forhindre abstinenssymptomer.
 • Naloxon er tilsat for at forhindre, at midlet kan misbruges, idet naloxon ophæver virkningen af buprenorphin, hvis midlet opløses og indsprøjtes i en blodåre.
 • Hvis resoribletten synkes, er den næsten uden virkning.
 • Halveringstiden I blodet (T½) er ca. 32 timer (buprenorphin) og 1-2 timer (naloxon).


Lægemiddelformer

Resoribletter.

1 resoriblet indeholder:

 • 2 mg buprenorphin (som hydrochlorid) og 0,5 mg naloxon (som hydrochlorid)
 • 8 mg buprenorphin (som hydrochlorid) og 2 mg naloxon (som hydrochlorid).


Særlige advarsler
 • Midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning forstærkes af alkohol.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved lavt blodtryk, nedsat stofstifte, dårligt fungerende binyrebark, lidelser i galdegangen, vejrtrækningsbesvær, forstørret prostata, forsnævring af urinvejene samt ved tilstande med øget tryk i kraniet eller hvis man tidligere har haft kramper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed til unge mellem 15-18 år (pga. sparsom erfaring) og til ældre og svækkede.
 • Før man starter behandlingen og under behandlingen skal leverens funktion kontrolleres. Hvis man har dårligt fungerende lever, er smittet med hepatitis B eller C eller hvis man samtidig får midler, der kan påvirke leveren, skal man være opmærksom på tegn på overdosering (fx øget sløvhed og hæmmet vejrtrækning).
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika og visse midler mod HIV) kan øge virkningen af Bunalict®.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
 • Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (beroligende midler og sovemidler), phenobarbital (epilepsimiddel) samt visse midler mod depression og visse midler mod psykoser forstærker midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og påvirkning af vejrtrækningen).

  Der er set dødsfald ved samtidig brug af benzodiazepiner pga. undertrykkelse af vejrtrækningen. Man bør undgå samtidig behandling med benzodiazepiner, hvis der er risiko for, at de misbruges.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 7 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke sublinguale resoribletter2+0,5 mg
Pris i kr. 78,85
Pakning 7 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke sublinguale resoribletter8+2 mg
Pris i kr. 229,95
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke sublinguale resoribletter2+0,5 mg
Pris i kr. 57,30
Pakning 28 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14
Dispenseringsform og styrke sublinguale resoribletter8+2 mg
Pris i kr. 126,05

Substitution
sublinguale resoribletter 2+0,5 mg
sublinguale resoribletter 8+2 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI