Annonce

Buprenorphin "2care4" sublinguale resoribletter

sublinguale resoribletter

Udgået: 28-12-2020

N02AE01

Buprenorphin "2care4" er et stærkt smertestillende middel.

Virksomme stoffer

Anvendelse

Buprenorphin "2care4" anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.

Doseringsforslag

Findes som resoribletter.

 • Voksne. Sædvanligvis anbringes 200 eller 400 mikrogram under tungen 3-4 gange i døgnet eller efter behov.
 • Børn over 37,5 kg. Sædvanligvis 200 mikrogram under tungen 3-4 gange i døgnet eller efter behov.

Bemærk:

 • Resoribletter må ikke synkes eller tygges.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Svimmelhed.
Sløvhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Små pupiller.
Opkastning.
Hovedpine.
Åndenød.
Øget svedtendens.
Lavt blodtryk.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Langsom puls.
Tinnitus.
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser, Øjenbetændelse.
Koma, Rysten, Ændring i hudens følesans.
Aggressivitet, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Nervøsitet, Opstemthed, Psykoser, Talebesvær.
Manglende vandladning.
Rødme.
Blåfarvning af huden, Forhøjet blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Allergiske reaktioner.
Kramper.
Koordinationsbesvær.
Humørsvingninger, Uro og rastløshed.
Ikke kendt.Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Søvnighed.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Pauser i vejrtrækningen under søvn.

Ved brug af plaster forekommer desuden meget ofte hudreaktioner og ubehag på påsætningsstedet.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved alvorlige vejrtrækningsproblemer.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Ved udtalt mundtørhed kan det være vanskeligt at anvende resoribletter.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Resoribletter og injektionsvæske bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika og visse midler mod HIV) kan øge virkningen af Buprenorphin "2care4", mens andre midler kan svække virkningen (fx visse midler mod epilepsi).
 • Benzodiazepiner (beroligende midler) og alkohol kan øge Buprenorphin "2care4"s sløvende virkning.
 • Buprenorphin "2care4" kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (fx SSRI-midler og SNRI-midler), visse smertestillende midler (fx fentanyl og tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand). Serotoninsyndrom kan være alvorligt og kræver hurtig lægehjælp.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med morfinlignende smertestillende midler pga. risiko for overdosering. Det kan desuden være vanskeligt, at opnå smertedækning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Midlet bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.

Amning

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.

Schengenattest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er 20-36 timer.
 • Resoribletter: Virkningen indtræder efter 15-30 minutter og varer 4-8 timer. Hvis resoribletten synkes, er den næsten uden virkning.
 • Plaster: Buprenorphin frigives løbende fra plastret indtil næste planlagte plasterskift. Virkningen indtræder efter 12-24 timer. Den fulde effekt ses først efter 4 døgn.

Håndtering og holdbarhed

Lægemiddelformer

Sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 400 mikrogram buprenorphin (som hydrochlorid).

Hjælpestoffer

Andre:

Lactose : sublinguale resoribletter 400 mikrogram

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)sublinguale resoribletter 400 mikrogram50 stk. (blister)Udgået 28-12-2020

Substitution

Foto og identifikation

sublinguale resoribletter 400 mikrogram
Prægintet præg
KærvIngen kærv
Farvehvid
Mål i mm.4 x 8
sublinguale resoribletter 400 mikrogram

Revisionsdato

ti. 8. jun. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 14. juni 2021.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI