Annonce

Buprenorphine "Stada"


Producent: Stada

Indeholder
Buprenorphine "Stada" er et stærkt smertestillende middel.Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddelHusk at fjerne gamle plastre, før et nyt plaster sættes på huden. Læs mere.

Virksomme stoffer
Buprenorphin

Anvendelse

Buprenorphine "Stada" anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.

Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter.


Doseringsforslag

Findes som depotplastre.

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.
 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 plaster 5 mikrogram/time.
 • Depotplastre 5, 10 og 20 mikrogram/time skiftes efter senest hvert 7. døgn.
 • Depotplastre 35, 52,5 og 70 mikrogram/time skiftes efter senest hvert 4. døgn. For praktisk anvendelse kan plastret skiftes 2 gange om ugen med faste mellemrum.

Bemærk:

 • Dosis bør tidligst justeres efter 3-4 døgn.
 • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.
 • Depotplastret må ikke klippes over.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Reaktioner og ubehag på påføringsstedet
Kvalme
Almindelige (1-10%)
Træthed
Forstoppelse, Opkastning
Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød
Hovedpine, Svimmelhed
Hududslæt, Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1%)
Kredsløbsforstyrrelser, Lavt blodtryk
Forvirring, Sløvhed
Manglende vandladning
Sjældne (0,01-0,1%)
Nedsat vejrtrækning
Hallucinationer, Ændring i hudens følesans
Synsforstyrrelser

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • den sjældne sygdom myasthenia gravis.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Midlet bør ikke anvendes i de sidste 2 uger før forventet fødsel på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Anvendes kun i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 20-36 timer.
 • Resoribletter: Virkningen indtræder efter 15-30 minutter og varer 4-8 timer. Hvis resoribletten synkes, er den næsten uden virkning.
 • Plaster: Buprenorphin frigives løbende fra plastret indtil næste planlagte plasterskift. Virkningen indtræder efter 12-24 timer. Den fulde effekt ses først efter 4 døgn.


Lægemiddelformer

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 5 mikrogram, 10 mikrogram, 20 mikrogram, 35 mikrogram, 52,5 mikrogram og 70 mikrogram buprenorphin pr. time.Særlige advarsler
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lunger samt ved akut alkoholforgiftning.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:

Der er set flere eksempler på:

 • at man glemmer at fjerne det gamle plaster, før det nye sættes på. Så får borgeren en overdosering, da der stadig er medicin tilbage i plastret.
 • at plastret har siddet et sted, hvor patienten selv har kunne fjerne det - og i enkelte tilfælde tygget på det og dermed fået en overdosering.
 • at man har overset plastret og samtidig er begyndt at give medicinen som tabletter. Så får borgeren en overdosering.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Resoribletter og injektionsvæske bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Buprenorphine "Stada"s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Buprenorphine "Stada"s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Buprenorphine "Stada" kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 depotplastre5 mikrogram/time 4 stk. 45,35
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 depotplastre10 mikrogram/time 4 stk. 75,00
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 depotplastre20 mikrogram/time 4 stk. 175,05
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 depotplastre35 mikrogram/time 8 stk. 296,80
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 depotplastre52,5 mikrogram/time 8 stk. 559,20
  Angiver, at lægemidlet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om recepter, §4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog §14 depotplastre70 mikrogram/time 8 stk. 739,05

Substitution
depotplastre 5 mikrogram/time
depotplastre 10 mikrogram/time
depotplastre 20 mikrogram/time
depotplastre 35 mikrogram/time
depotplastre 52,5 mikrogram/time
depotplastre 70 mikrogram/time


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI