Annonce

Buronil®


Producent: MediLink

Indeholder
Buronil® er et middel mod psykoser. Højdosismiddel.

Virksomme stoffer
Melperon (methylperon)

Anvendelse

Buronil® anvendes til behandling af psykoser.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Psykoser:

Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 tablet (25 mg) 3 gange i døgnet. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 4-12 tabletter (100-300 mg), i nogle tilfælde op til 24 tabletter (600 mg), i døgnet fordelt på flere doser.

Bemærk:

Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Sløvhed, Svimmelhed
Almindelige (1-10%)
Mundtørhed
Parkinsonisme
Ikke almindelige (0,1-1%)
Antikolinerge symptomer – fx mundtørhed og manglende vandladning samt forhøjet tryk i øjnene
Leverbetændelse
Blodtryksfald når man rejser sig
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Ufrivillige langsomme bevægelser, Ufrivillige rykkende bevægelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Hjerterytmeforstyrrelser
Meget sjældne (under 0,01%)
Udvikling af bryster hos mænd
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Ufrivillige bevægelser
Alvorlig hudreaktion
Menstruationsforstyrrelser, Rejsningsproblemer, Udebleven menstruation
Ikke kendt
Pludselig og uforklarlig død
Hjertebanken, Hjertestop, Påvirkning af ekg
 • Blodtryksfald ses især når behandlingen startes med en høj dosis.
 • Antikolinergt syndrom kan vise sig ved flere symptomer - bl.a. mundtørhed, sløret syn, konfusion og hjertebanken.
 • Malignt neuroleptikasyndrom er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring, rysten og ufrivillige langsomme bevægelser. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Sløvhed ses mest i starten af behandlingen.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.
 • Der er set særlige forstyrrelser af hjerterytmen (QT-forlængelse), som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

Bør ikke anvendes

Midlet må ikke anvendes ved:

 • Svækket bevidsthed
 • Kredsløbskollaps
 • Forandringer i blodets sammensætning
 • Svulst i binyremarven (fæokromocytom)
 • Meget dårligt fungerende lever
 • Sygdomme, der giver visse symptomer fra centralnervesystemet.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.


Virkning
 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den beroligende virkning indtræder inden for 1 time. Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen ved psykoser kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Ved længere tids brug er halveringstiden I blodet (T½) ca. 8 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 25 mg melperonhydrochlorid.Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed hvis man har øget risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen, ved forhøjet tryk i øjet (grøn stær) samt af mænd med forstørret prostata, da vandladningen kan gå helt i stå.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre, ved meget dårligt fungerende nyrer samt ved grøn stær.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Buronil® forstærker den søvndyssende effekt af beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • En række midler (heriblandt visse midler mod depression og visse midler mod svamp) kan øge virkningen af Buronil®.
 • Buronil® kan øge virkningen af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Buronil® kan nedsætte virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke overtrukne tabletter25 mg
Pris i kr. 132,80

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)
Titandioxid (E171)Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI