Annonce

COVID-19 Vaccine AstraZeneca

J07BX

Bemærk: Der anvendes også navnet Vaxzevria® for COVID-19 Vaccine AstraZeneca.

COVID-19 Vaccine AstraZeneca er en vaccine mod COVID-19.

Virksomme stoffer

Anvendelse

COVID-19 Vaccine AstraZeneca anvendes til vaccination mod COVID-19 hos voksne samt unge på 18 år og derover.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel.

Voksne over 18 år

 • Vaccinationen består af i alt 2 doser på hver 0,5 ml.
 • 2. dosis gives 4-12 uger (28-84 dage) efter 1. dosis.
 • Du vil også få 2. dosis med COVID-19 Vaccine AstraZeneca, da der ikke må skiftes til en anden COVID-19 vaccine, når du har fået 1. dosis med COVID-19 Vaccine AstraZeneca.

Beskyttelse

 • Vaccinen kan først forventes at give fuld beskyttelse 15 dage efter 2. dosis.
 • Varighed af beskyttelse er endnu ukendt.

Bemærk:

 • Influenzavaccine kan gives mindst 7 dage før eller efter COVID-19 Vaccine AstraZeneca.
 • Sikkerhed og virkning er ikke fastlagt for børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Feber, Kulderystelser, Træthed, Utilpashed.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Opkastning.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i lymfekirtler.
Svimmelhed.
Søvnighed.

Bør ikke anvendes

COVID-19 Vaccine AstraZeneca bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomhed over for indholdsstofferne.
 • Hvis der efter 1. dosis af COVID-19 Vaccine AstraZeneca opstår blodprop og øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader (såkaldt trombose-trombocytopenisyndrom (kaldet TTS eller VITT) må der ikke gives flere doser med denne vaccine.
 • 2. dosis bør ikke gives, hvis der opstår alvorlig overfølsomhedsreaktion efter 1. dosis af COVID-19 Vaccine AstraZeneca.
 • Vaccination bør udskydes ved:
  • Alvorlig sygdom med feber
  • Akut infektion.

Særlige advarsler

 • Du vil blive observeret omhyggeligt i mindst 15 minutter efter indsprøjtning af hver af de to doser.
 • COVID-19 Vaccine AstraZeneca skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Blodfortyndende behandling eller andre ændringer i blodets evne til at størkne, da blødning og blå mærker ses efter indsprøjtning i en muskel.
  • Nedsat immunforsvar eller behandling med immunundertrykkende midler, da vaccinen muligvis kan have mindre virkning hos disse patienter.
 • Blodprop og øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader:
  • Blodprop og øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader er meget sjældent observeret efter vaccination med COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Derfor er det vigtigt, at du søger øjeblikkelig lægehjælp i tilfælde af åndenød, brystsmerter, hævede ben og/eller vedvarende mavesmerter, da disse symptomer kan være tegn på blodprop og/eller blødning.
  • Det betragtes som muligt, at der kan være en årsagssammenhæng mellem vaccination med COVID-19 Vaccine AstraZeneca og forekomsten af blodprop i kombination med øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplade. Selvom sådanne bivirkninger er meget sjældne, overstiger de, hvad der kan forventes i den almene befolkning. Der er endnu ikke fundet nogen konkrete risikofaktorer.

Brug af anden medicin

Graviditet

Amning

Trafik

Bloddonor

Doping

Schengenattest (pillepas)

Virkning

Vaccinen virker ved, at den får immunsystemet (kroppens naturlige forsvar) til at danne antistoffer og blodlegemer, der modarbejder COVID-19 virus. Dermed giver den beskyttelse mod COVID-19.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

 • Hætteglasset med vaccine må ikke rystes eller fortyndes.
 • Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • ikke fryses.
 • Ibrugtagne hætteglas (dvs. efter første kanylepunktur af prop)
  • Kan opbevares højst 48 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.
  • Inden for de 48 timer kan hætteglassene opbevares og anvendes ved højst 30°C i ét enkelt tidsrum af højst 6 timers varighed. Derefter må hætteglassene ikke genplaceres i køleskab og skal derfor kasseres.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, suspension

 • 1 dosis indeholder mindst 2,5 x 108 infektiøse enheder (Inf E) COVID-19 vektorbaseret vaccine (adenovirus).
 • 1 hætteglas indeholder 10 doser.

Hjælpestoffer

Andre:

Dinatriumedetat : injektionsvæske, susp.
Ethanol : injektionsvæske, susp.
L-Histidin : injektionsvæske, susp.
L-Histidinhydrochlorid : injektionsvæske, susp.
Magnesiumchlorid : injektionsvæske, susp.
Natriumchlorid : injektionsvæske, susp.
Polysorbat 80 : injektionsvæske, susp.
Saccharose : injektionsvæske, susp.
Sterilt vand : injektionsvæske, susp.

Firma

Tilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
(Recept)injektionsvæske, susp. 10 x 10 doser

Substitution

Foto og identifikation

Revisionsdato

ma. 14. jun. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 14. juni 2021.

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.DLI