Annonce

Candesartancilexetil/Hydrochlorthiazid "Krka", komb.


Producent: KRKA

Indeholder
Candesartancilexetil/Hydrochlorthiazid "Krka" er et middel mod forhøjet blodtryk. Angiotensin II-blokker og vanddrivende middel i kombination.

Virksomme stoffer
Candesartancilexetil
Hydrochlorthiazid

Anvendelse

Candesartancilexetil/Hydrochlorthiazid "Krka" anvendes mod forhøjet blodtryk, hvor behandling med ét middel ikke er tilstrækkelig.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Sædvanligvis 1 tablet om morgenen.

Bemærk:

 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 17 år.


Mulige bivirkninger
I forbindelse med de første doser kan der hos enkelte komme udtalt blodtryksfald.
Almindelige (1-10%)
Forhøjet urinsyre i blodet
For lidt kalium i blodet, For meget kalium i blodet, Forhøjet blodsukker
Luftvejsinfektion
Kraftesløshed, Svimmelhed
Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1%)
Overfølsomhed over for sollys
Blodtryksfald når man rejser sig
Sjældne (0,01-0,1%)
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Hjerterytmeforstyrrelser
Depression
Lungebetændelse, Væske i lungerne
Muskelkramper
Påvirkning af nyrerne
Betændelse i bugspytkirtlen
Ændring i hudens følesans
Synsforstyrrelser
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Karbetændelse
Meget sjældne (under 0,01%)
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Ikke kendt
Alvorlig bindevævssygdom, Alvorlig hudreaktion
Hudkræft

Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes ved

 • kendt overfølsomhed over for angiotensin II-blokkere eller vanddrivende midler af thiazid-typen pga. risiko for krydsallergi.
 • tilstopning af galdevejene.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Må ikke anvendes.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes. Hvis du er i stabil behandling for forhøjet blodtryk.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Candesartancilexetil hæmmer virkningen af det blodtryksforhøjende hormon, angiotensin II. Herved udvides blodkarrene, og blodtrykket falder. Midlet påvirker endvidere salt- og vandudskillelsen gennem nyrerne.
 • Hydrochlorthiazid øger saltudskillelsen i nyrerne. Den øgede saltudskillelse vil "trække" vand med ud af kroppen. Herved falder blodtrykket.
 • Virkningen indtræder inden for 2 timer, er maksimal efter 4-6 timer og varer i ca. 24 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 9-13 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder

 • 8 mg candesartancilexetil og 12,5 mg hydrochlorthiazid
 • 16 mg candesartancilexetil og 12,5 mg hydrochlorthiazid.


Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • diabetes
  • urinsyregigt
  • alvorlig åreforkalkning
  • forsnævring af legemspulsåren
  • forsnævring af pulsårerne til nyrerne
  • sygdom i hjerteklapperne
  • og hvis tidligere anvendelse af ACE-hæmmere eller visse sulfonamider, som sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin, har medført overfølsomhed.
 • Indholdet af kalium i blodet bør kontrolleres under behandlingen, da forstyrrelser i kaliumbalancen kan optræde.
 • Langvarig brug af hydrochlorthiazid kan muligvis øge risikoen for hudkræft, og du bør begrænse solbadning og brugen af solarium. Brug evt. creme med høj solfaktor.
 • Kontakt din læge, hvis du oplever mistænkelige sår eller pletter.

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midlet må ikke tages samtidig med aliskiren (et andet middel mod forhøjet blodtryk), hvis du har diabetes eller dårligt fungerende nyrer.
 • Samtidig indtagelse af kaliumtabletter eller kaliumbesparende diuretika kan i visse tilfælde medføre forhøjelse af kaliumindholdet i blodet.
 • Kolesterolnedsættende midler (colestipol og colestyramin) kan nedsætte virkningen af Candesartancilexetil/Hydrochlorthiazid "Krka".
 • Candesartancilexetil/Hydrochlorthiazid "Krka" kan øge virkningen af midler mod hjertekrampe, muskelafslappende midler og sulfonylurinstoffer (tabletter mod diabetes), og det øger risikoen for forgiftning med lithium (middel mod manier).
 • Ved samtidig behandling med Candesartancilexetil/Hydrochlorthiazid "Krka" og binyrebarkhormoner kan blodets indhold af kalium nedsættes.
 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere eller aliskiren (andre midler mod forhøjet blodtryk) øger risikoen for lavt blodtryk, forhøjet kalium i blodet og påvirkning af nyrerne. Kombinationen frarådes.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 98 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter8+12,5 mg
Pris i kr. 626,45
Pakning 98 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke tabletter16+12,5 mg
Pris i kr. 216,45

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)

Substitution
tabletter 16+12,5 mg
tabletter 8+12,5 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI