Annonce

Candexil, komb.


Producent: Parallelimport

Indeholder
Candexil er et middel mod forhøjet blodtryk. Angiotensin II-blokker og vanddrivende middel i kombination.

Virksomme stoffer
Candesartancilexetil
Hydrochlorthiazid

Anvendelse

Candexil anvendes mod forhøjet blodtryk, hvor behandling med ét middel ikke er tilstrækkeligt.


Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Voksne

 • Sædvanligvis 1 tablet om morgenen.

Bemærk:

 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.


Mulige bivirkninger
I forbindelse med de første doser kan der hos enkelte komme udtalt blodtryksfald.
Almindelige (1-10%)
Kraftesløshed
For lidt kalium i blodet, For meget kalium i blodet, Forhøjet blodsukker, Forhøjet urinsyre i blodet
Hovedpine, Svimmelhed
Luftvejsinfektion
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodtryksfald når man rejser sig
Overfølsomhed over for sollys
Sjældne (0,01-0,1%)
Betændelse i bugspytkirtlen
Hjerterytmeforstyrrelser, Karbetændelse, Lungebetændelse, Væske i lungerne
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Depression, Ændring i hudens følesans
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Påvirkning af nyrerne
Synsforstyrrelser
Meget sjældne (under 0,01%)
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Ikke kendt
Alvorlig hudreaktion, Hudkræft
Alvorlig bindevævssygdom

Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes ved

 • kendt overfølsomhed over for angiotensin II-blokkere eller vanddrivende midler af thiazid-typen pga. risiko for krydsallergi.
 • tilstopning af galdevejene.

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Må ikke anvendes.

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes, hvis du er i stabil behandling for forhøjet blodtryk.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Candesartancilexetil hæmmer virkningen af det blodtryksforhøjende hormon, angiotensin II. Herved udvides blodkarrene, og blodtrykket falder. Midlet påvirker endvidere salt- og vandudskillelsen gennem nyrerne.
 • Hydrochlorthiazid øger saltudskillelsen i nyrerne. Den øgede saltudskillelse vil "trække" vand med ud af kroppen. Herved falder blodtrykket.
 • Virkningen indtræder inden for 2 timer, er maksimal efter 4-6 timer og varer i ca. 24 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 9-13 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 8 mg candesartancilexetil og 12,5 mg hydrochlorthiazid.Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • diabetes
  • urinsyregigt
  • alvorlig åreforkalkning
  • forsnævring af legemspulsåren
  • forsnævring af pulsårerne til nyrerne
  • sygdom i hjerteklapperne
  • og hvis tidligere anvendelse af ACE-hæmmere eller visse sulfonamider, som sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin, har medført overfølsomhed.
 • Indholdet af kalium i blodet bør kontrolleres under behandlingen, da forstyrrelser i kaliumbalancen kan optræde.
 • Langvarig brug af hydrochlorthiazid kan muligvis øge risikoen for hudkræft, og du bør begrænse solbadning og brugen af solarium. Brug evt. creme med høj solfaktor.
 • Kontakt din læge, hvis du oplever mistænkelige sår eller pletter.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Midlet må ikke tages samtidig med aliskiren (et andet middel mod forhøjet blodtryk), hvis du har diabetes eller dårligt fungerende nyrer.
 • Samtidig indtagelse af kaliumtabletter eller kaliumbesparende diuretika kan i visse tilfælde medføre forhøjelse af kaliumindholdet i blodet.
 • Kolesterolnedsættende midler (colestipol og colestyramin) kan nedsætte virkningen af Candexil.
 • Candexil kan øge virkningen af midler mod hjertekrampe, muskelafslappende midler og sulfonylurinstoffer (tabletter mod diabetes), og det øger risikoen for forgiftning med lithium (middel mod manier).
 • Ved samtidig behandling med Candexil og binyrebarkhormoner kan blodets indhold af kalium nedsættes.
 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere eller aliskiren (andre midler mod forhøjet blodtryk) øger risikoen for lavt blodtryk, forhøjet kalium i blodet og påvirkning af nyrerne. Kombinationen frarådes.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter8+12,5 mg2care4 98 stk. (blister) Udgået 29-07-2019

Substitution
tabletter 8+12,5 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI