Annonce

Carbamazepin "2care4"


Producent: Parallelimport

Indeholder
Carbamazepin "2care4" er et middel mod epilepsi.

Virksomme stoffer
Carbamazepin

Anvendelse

Carbamazepin "2care4" anvendes

 • for at forebygge epileptiske anfald
 • ved ansigtssmerter/trigeminusneuralgi og andre nervesmerter
 • til behandling af abstinenser efter alkoholmisbrug eller medicinmisbrug, især hvor der er tilløb til kramper.

Doseringsforslag

Findes som depottabletter.Epilepsi

 • Voksne og børn over 15 år. Sædvanligvis 200 mg 2 gange i døgnet stigende langsomt til sædvanligvis 400-600 mg 2 gange i døgnet.
 • Børn 6-15 år. Sædvanligvis 100 mg 2 gange i døgnet tigende langsomt til højst 500 mg 2 gange i døgnet.
 • Børn under 6 år. Begyndelsesdosis. 10 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-3 doser. Højere doser kan være påkrævet.Nervesmerter

 • Voksne. Begyndelsesdosis 200-400 mg i døgnet stigende langsomt indtil smertefrihed, sædvanligvis 200 mg 3-4 gange i døgnet, hvorefter dosis gradvis nedsættes til lavest mulig dosis, som holder smerterne nede.
 • Ældre. Begyndelsesdosis 100 mg 2 gange i døgnet.Abstinenser

 • Sædvanligvis 200 mg 3 gange i døgnet. I alvorlige tilfælde kan dosis øges til højst 400 mg 3 gange i døgnet.

Bemærk:

 • Depottabletter med delekærv kan deles.
 • Depottabletterne skal synkes hele eller halve.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Besvær med at styre arme og ben
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Søvnighed
Svimmelhed, Træthed
Allergiske hudreaktioner, Nældefeber
Kvalme, Opkastning
Menstruationsforstyrrelser
Almindelige (1-10%)
Dobbeltsyn, Uskarpt syn
For lidt natrium i blodet, Nedsat appetit
Problemer med tankevirksomhed og hukommelse
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Leverpåvirkning, Vægtøgning
Hovedpine
Mundtørhed
Ikke almindelige (0,1-1%)
Ufrivillige rykkende bevægelser
Alvorlig hudreaktion
Ufrivillige øjenbevægelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Alvorlig bindevævssygdom, Ledsmerter
Betændelse i hjernens hinder
Leverbetændelse, Ophobning af galde
Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem
Psykoser
Meget sjældne (under 0,01%)
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Blodmangel
Småblødninger i hud og slimhinder
Betændelsestilstand i nyren, Manglende vandladning
Porfyri(sjælden arvelig stofskiftesygdom)
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde

Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, knogleskørhed og knoglebrud. Af denne grund anbefales D-vitamintilskud, fx i form af en multivitamintablet.


Bør ikke anvendes

Carbamazepin "2care4" bør ikke anvendes ved

 • visse hjertesygdomme
 • den sjældne arvelige sygdom porfyri, der viser sig ved kolikagtige smerter i maven, ledsaget af kvalme og opkastning
 • dårligt fungerende knoglemarv
 • overfølsomhed over for visse epilepsimidler (carbamazepin, eslicarbazepin, oxcarbazepin og rufinamid).

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

 • Der er en let øget risiko for misdannelser.
 • Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet. Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med speciallægen.

Læs mere om gravide og medicin.

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder skal benytte sikker prævention under behandlingen og indtil 2 uger efter ophør med behandling, se dog under 'Brug af anden medicin' ang. nedsat virkning af p-piller.Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor
Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.


Virkning
 • Virker ved at påvirke hjernens signalfunktion, så informationen imellem nervecellerne i hjernen overføres på normal måde. Herved nedsættes hyppigheden af anfald.
 • Ved ansigtssmerter og andre nervesmerter virker midlet stabiliserende på nerven.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 30-40 timer.


Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet (delekærv) indeholder 200 mg carbamazepin.Særlige advarsler

Behandlingen kan medføre en lille øget risiko for selvmordsforsøg.

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Carbamazepin "2care4" må ikke tages, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom).
 • Carbamazepin "2care4" kan nedsætte virkningen af bupropion (rygestop) eller voriconazol (svampemiddel), og kombinationen skal undgås.
 • Carbamazepin "2care4" kan nedsætte virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation), felodipin (middel mod forhøjet blodtryk), midler mod psykoser (paliperidon, quetiapin og ziprasidon), warfarin (blodfortyndende) samt svangerskabsforebyggende midler med hormon, fx p-piller.
 • Clarithromycin (antibiotikum), fluoxetin (middel mod depression), isoniazid (middel mod tuberkulose) og midler mod forhøjet blodtryk (diltiazem og verapamil) øger virkningen af Carbamazepin "2care4".
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Carbamazepin "2care4".

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 200 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke depottabletter200 mg2care4
Pris i kr. 263,10

Substitution
depottabletter 200 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI