Annonce

Carbocain-Adrenalin®, komb.


Producent: Aspen Nordic

Indeholder
Carbocain-Adrenalin® er et lokalbedøvende middel. Kombinationspræparat.

Virksomme stoffer
Adrenalin
Mepivacain

Anvendelse

Carbocain-Adrenalin® anvendes til lokalbedøvelse.


Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes omkring den nerve, der skal bedøves. 

Doseringen er individuel og afhænger af, hvilke nerver der skal bedøves.Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kvalme, Opkastning
Lavt blodtryk
Almindelige (1-10%)
Forhøjet blodtryk, Langsom puls
Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Ikke almindelige (0,1-1%)
Påvirkning af centralnervesystemet(følelsesløshed omkring munden og i tungen, talebesvær, lydfølsomhed, øresusen, synsforstyrrelser, rysten, kramper, bevidsthedssvækkelse)
Sjældne (0,01-0,1%)
Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop, Nedsat vejrtrækning
Betændelse i hinderne omkring hjerne og rygmarv, Nervebetændelse
Allergiske reaktioner
Dobbeltsyn
 • Bivirkningernes type og hyppighed afhænger af hvilke nerver, der skal bedøves. 
 • Nogle af bivirkningerne kan være vanskelige at skelne fra virkningen af selve bedøvelsen eller de fysiske effekter af indsprøjtningen.

Bør ikke anvendes

Carbocain-Adrenalin® bør ikke anvendes, hvis man er allergisk overfor andre lokalbedøvende midler af samme type (amid-typen).


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning
 • Virker lokalbedøvende ved at blokere den elektriske impuls i nerven.
 • Er tilsat adrenalin, som får blodkarrene til at trække sig sammen, så såret bløder mindre, og bedøvelsen varer længere.


Lægemiddelformer

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 5 mikrogram adrenalintartrat samt henholdsvis 10 mg og 20 mg mepivacainhydrochlorid.Særlige advarsler

Carbocain-Adrenalin® skal bruges med forsigtighed:

 • Til ældre
 • Ved dårlig almentilstand
 • Ved alvorlige hjertesygdomme
 • Ved stærkt forhøjet blodtryk
 • Ved forhøjet stofskifte
 • Ved fremskreden sukkersyge.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression og Parkinsons sygdom) i op til 14 dage før bedøvelsen giver en kraftig forstærkning og forlængelse af adrenalins virkning.
 • Behandling med tricykliske antidepressive midler øger adrenalins virkning på kredsløbet kraftigt.
 • Visse narkosemidler til inhalation øger hjertets følsomhed over for Carbocain-Adrenalin®, og samtidig behandling kan medføre hjerterytmeforstyrrelser.
 • Alfa-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk og psykoser) nedsætter virkningen af Carbocain-Adrenalin®.
 • Samtidig behandling med visse midler mod Parkinsons sygdom kan medføre hurtig puls.
 • Propofol (narkosemiddel) forstærker adrenalins blodtrykforøgende virkning.
 • Samtidig brug af visse midler til standsning af blødningen efter fødsel eller abort kan påvirke blodtrykket uhensigtsmæssigt.
 • Samtidig brug af propranolol eller lignende midler mod forhøjet blodtryk kan medføre forhøjet blodtryk og hjertebanken.
 • Samtidig brug af andre lokalbedøvende midler øger risikoen for bivirkninger.
 • Samtidig brug af visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser (sotalol, amiodaron) øger risikoen for hjertepåvirkning.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 5 htgl. a 20 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.10 mg/ml+5 mikrog/ml
Pris i kr. 141,35
Pakning 5 htgl. a 20 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke injektionsvæske, opl.20 mg/ml+5 mikrog/ml
Pris i kr. 155,75Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI