Annonce

Cardizem® Uno


Producent: Parallelimport

Indeholder
Cardizem® Uno er et middel mod hjerte- og kredsløbslidelser. Calcium-blokker.

Virksomme stoffer
Diltiazem

Anvendelse

Cardizem® Uno anvendes mod:

 • hjertekrampe.

Doseringsforslag

Findes som depottabletter.

Hjertekrampe

 • Voksne. Sædvanligvis 1 depottablet (240 mg) 1 gang i døgnet.

Bemærk

 • Depottabletterne skal synkes hele. De må ikke tygges eller knuses.
 • Depottablettens hårde kerne kan i nogle tilfælde udskilles med afføringen.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min)Mulige bivirkninger
Bivirkningerne er som regel milde og forbigående.
Meget almindelige (over 10%)
Kraftesløshed, Utilpashed
Forværret hjertekrampe, Hævede ankler
Besvimelsesanfald
Hududslæt
Almindelige (1-10%)
Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme, Mavesmerter
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjertebanken, Væskeophobning i fx arme og ben
Hovedpine, Svimmelhed
Rødme
Ikke almindelige (0,1-1%)
Blodtryksfald når man rejser sig, Langsom puls, Åndenød
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Nervøsitet
Sjældne (0,01-0,1%)
Leverbetændelse, Tarmslyng
Ekstra hjerteslag, Hjertesvigt, Karbetændelse
Ændring i blodets evne til at størkne
Forhøjet blodsukker
Ledsmerter
Depression, Forvirring, Hallucinationer, Manier, Motorisk uro, Parkinsonisme, Psykoser, Ændring i hudens følesans
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Hududslæt med betændte blærer, Karbetændelse i huden, Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner
Betændelsestilstand i nyren, Impotens, Påvirkning af nyrerne
Tinnitus
Ikke kendt
Vækst af tandkødet
Udvikling af bryster hos mænd
Bivirkninger fra bevægeapparatet

Bør ikke anvendes

Cardizem® Uno bør ikke anvendes ved:

 • forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre
 • hjertesvigt
 • meget langsom puls
 • ustabil hjertekrampe
 • overdosering med digoxin (hjertemedicin)
 • væskeophobning i lungerne
 • svær overfølsomhed for andre calciumblokkere.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes, hvis du er i stabil behandling for forhøjet blodtryk.


Virkning
 • Virker ved at blokere for indstrømningen af calcium i glatte muskelceller, som findes i blodkarrenes væg. Herved udvider blodkarrene sig, så blodtrykket falder, og gennemstrømningen af blod til bl.a. hjertet øges.
 • Midlet har endvidere en let hæmmende virkning på impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 6-9 timer.


Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet (sukkerovertrukken) indeholder 240 mg diltiazemhydrochlorid.Særlige advarsler

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:

 • dårligt fungerende hjerte, hvor der er tendens til blodtryksfald og langsom puls.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Antibiotika (clarithromycin og erythromycin) kan øge virkningen af Cardizem® Uno, og samtidig brug af erythromycin bør undgås.
 • Cardizem® Uno øger virkningen 2-3 gange af ivabradin (middel mod hjertekrampe og hjertesvigt), og de to midler bør ikke tages samtidigt.
 • Cardizem® Uno øger kraftigt virkningen af kolesterolnedsættende midler (atorvastatin, lovastatin og simvastatin), og der kan være øget risiko for bivirkninger. Ved samtidig brug af simvastatin, bør dosis ikke overstige 40 mg simvastatin i døgnet.
 • Cardizem® Uno kan øge virkningen af buspiron (beroligende), midler ved organtransplantation (ciclosporin, everolimus og sirolimus), digoxin (hjertemiddel), epilepsimidler (carbamazepin og phenytoin), methylprednisolon (binyrebarkhormon), tamoxifen (mod brystkræft), theofyllin (middel mod astma og KOL) og sovemidler (alprazolam, midazolam og triazolam).
 • Cardizem® Uno og beta-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk), nifedipin (en anden calcium-blokker) eller amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser) kan øge hinandens virkninger.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted depottabletter240 mg2care4 100 stk. (blister) 1.065,70
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted depottabletter240 mgOrifarm 100 stk. 1.061,00Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI