Annonce

Carvedilol "Teva"


Producent: TEVA

Indeholder
Carvedilol "Teva" er et middel mod hjerte- og kredsløbslidelser. Alfa- og beta-blokker.

Virksomme stoffer
Carvedilol

Anvendelse

Carvedilol "Teva" anvendes mod:

 • forhøjet blodtryk
 • hjertekrampe
 • hjertesvigt.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Forhøjet blodtryk

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 12,5 mg 1 gang i døgnet de første 2 dage.
 • Vedligeholdelsesdosis. 25 mg 1-2 gange i døgnet.

Hjertekrampe

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 12,5 mg 2 gange i døgnet de første 2 dage.
 • Vedligeholdelsesdosis. 50-100 mg i døgnet, fordelt på 2 doser.
 • Ældre. Højst 25 mg 2 gange i døgnet.

Hjertesvigt

 • Begyndelsesdosis. 3,125 mg 2 gange i døgnet i 2 uger.
 • Dosis kan derefter øges langsomt med mindst 2 ugers mellemrum til højst:
  • Vægt under 85 kg: 25 mg 2 gange dgl.
  • Vægt over 85 kg: 50 mg 2 gange dgl.

Bemærk:

 • Delekærven for tablet 3,125 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Bør tages i forbindelse med et måltid for at forhindre blodtryksfald, når man rejser sig.
 • Erfaring savnes ved børn og unge under 18 år.


Mulige bivirkninger
Meget almindelige (over 10%)
Kraftesløshed, Træthed
Blodtryksfald når man rejser sig, Hjertesvigt, Lavt blodtryk
Hovedpine, Svimmelhed
Almindelige (1-10%)
Smerter, Vægtøgning
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning
Astma, Forhøjet blodtryk, Forværrede smerter i benene ved gang, Forværring af hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Kolde hænder og fødder, Langsom puls, Væske i lungerne, Væskeophobning i kroppen, Åndenød
Blodmangel
For meget kolesterol i blodet, Forhøjet eller for lavt blodsukker
Depression
Luftvejsinfektion
Nyresvigt, Påvirkning af nyrerne, Urinvejsinfektion
Nedsat tåreproduktion, Synsforstyrrelser, Øjenirritation
Ikke almindelige (0,1-1%)
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjertekrampe
Besvimelsesanfald, Ændring i hudens følesans
Betændelse i huden, Hårtab
Rejsningsproblemer
Sjældne (0,01-0,1%)
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Angst, Forvirring
Forværret psoriasis
Allergiske reaktioner
Vandladningsbesvær
Meget sjældne (under 0,01%)
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde
Ufrivillig vandladning

Bør ikke anvendes

Carvedilol "Teva" bør ikke anvendes ved:

 • ukontrolleret hjertesvigt
 • visse forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre
 • meget lav puls og/eller lavt blodtryk
 • leversvigt
 • KOL
 • astma
 • ubehandlet svulst i binyremarven (fæokromocytom)
 • syreophobning i blodet
 • alvorlige kredsløbsforstyrrelser.

Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. Ved brug i kort tid, fx eksamensnervøsitet, er der 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse af beta-blokkere medfører udelukkelse fra sportsstævner ved en lang række idrætsgrene.


Virkning
 • Virker ved at blokere alfa- og beta-receptorerne i det automatiske (autonome) nervesystem. Herved nedsættes bl.a. hjertefrekvensen.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 6 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 3,125 mg, 6,25 mg (delekærv), 12,5 mg (delekærv)  eller 25 mg (delekærv) carvedilol.Særlige advarsler

Midlet skal tages med forsigtighed ved:

 • kredsløbsforstyrrelser
 • hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene (Raynauds sygdom)
 • svært regulerbar diabetes.
 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Ved ophør efter længere tids behandling skal dosis om muligt gradvis nedsættes over 7-14 dage for at undgå hjertebanken og hjertekrampe.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Rifampicin (antibiotikum) kan nedsætte virkningen af Carvedilol "Teva".
 • NSAID (midler mod gigt og smerter) kan nedsætte virkningen af Carvedilol "Teva".
 • Ved samtidig anvendelse af insulin eller tabletter mod diabetes kan Carvedilol "Teva" sløre symptomerne ved insulinchok.
 • Tendensen til kolde hænder og fødder kan øges ved samtidig behandling med ergotamin (migrænemiddel).
 • Carvedilol "Teva" øger effekten af midler mod hjerterytmeforstyrrelser (især diltiazem og verapamil), digoxin (hjertemiddel) og ciclosporin (middel ved organtransplantation).
 • Dobutamin (hjertemiddel) må kun gives med stor forsigtighed sammen med Carvedilol "Teva".
 • Samtidig behandling med andre midler mod forhøjet blodtryk (methyldopa, moxonidin) kan forværre hjertesvigt.
 • Hvis man har været i behandling med Carvedilol "Teva" og clonidin (migrænemiddel) og skal ophøre med behandlingen, bør man først holde op med Carvedilol "Teva" og fortsætte i flere dage med clonidin for at undgå bivirkninger.
 • Carvedilol "Teva" kan nedsætte virkningen af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter3,125 mg 30 stk. (blister) 26,90
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter3,125 mg 100 stk. (blister) 79,05
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter6,25 mg 30 stk. (blister) 41,15
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter12,5 mg 100 stk. (blister) Udgået 29-07-2019
  Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted tabletter25 mg 100 stk. (blister) 135,85

Farvestoffer
Jernoxider og jernhydroxider (E172)

Substitution
tabletter 3,125 mg
tabletter 6,25 mg
tabletter 12,5 mg
tabletter 25 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI