Annonce

Centyl® med Kaliumklorid, komb.


Producent: Karo Pharma

Indeholder
Centyl® med Kaliumklorid er et vanddrivende middel. Thiazid og kalium i kombination.

Virksomme stoffer
Bendroflumethiazid
Kaliumchlorid

Anvendelse

Centyl® med Kaliumklorid anvendes:

 • ved ødemer (ophobning af vand i kroppen), som optræder ved fx hjertesvigt
 • mod forhøjet blodtryk 
 • som forebyggende middel ved gentagen dannelse af nyresten
 • ved den sjældne sygdom diabetes insipidus, der viser sig ved stærk tørst og kraftigt forøget produktion af urin.

Doseringsforslag

Findes som tabletter og mite tabletter.

 • Voksne. Sædvanligvis 1-2 tabletter eller 2-4 mite tabletter 1-2 gange i døgnet.

Bemærk

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tages med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Tablettens hårde kerne kan i nogle tilfælde udskilles med afføringen.
 • Der er ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Influenzalignende symptomer, Smerter, Træthed, Tørst
Kvalme, Mundtørhed
Anfald af urinsyregigt, For lidt kalium i blodet, Forhøjet urinsyre i blodet
Ledsmerter, Muskelsmerter
Hovedpine, Svimmelhed
Eksem, Hududslæt, Nældefeber
Ikke almindelige (0,1-1%)
Mavesmerter
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk, Påvirkning af hjerte-karsystemet, Åndenød
Diabetes, For lidt calcium i blodet, For lidt natrium i blodet, Væskemangel
Muskelkramper
Besvimelsesanfald, Besvær med at styre arme og ben, Depression, Forvirring, Ændring i hudens følesans
Overfølsomhed over for sollys
Påvirkning af nyrerne, Rejsningsproblemer
Synsforstyrrelser
Sjældne (0,01-0,1%)
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Ikke kendt
Forhøjet calcium i blodet

Bør ikke anvendes

Centyl® med Kaliumklorid bør ikke anvendes ved:

 • kendt overfølsomhed over for thiazider pga. risiko for krydsallergi
 • ophørt urinproduktion
 • sår i mave-tarmkanalen
 • svigtende binyrer (Addisons sygdom).

Nedsat nyrefunktion

Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)


Graviditet
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Må kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes. Hvis du er i stabil behandling for forhøjet blodtryk.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.


Virkning
 • Virker ved at øge saltudskillelsen i nyrerne. Den øgede saltudskillelse vil "trække" vand med, og herved øges urinmængden, ligesom udskillelsen af kalium øges.
 • Den øgede urinmængde vil i de første dage af behandlingen ofte føre til hyppige vandladninger.
 • Midlet er tilsat kaliumchlorid for at forebygge tab af kalium. Alligevel kan kaliummangel forekomme.
 • Virkningen indtræder efter 1-2 timer, er kraftigst efter ca. 4 timer og varer 12-18 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 3-4 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 2,5 mg bendroflumethiazid og 573 mg kaliumchlorid.

Centyl® Mite med Kaliumklorid, tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 1,25 mg bendroflumethiazid og 573 mg kaliumchlorid.Særlige advarsler
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • diabetes
  • hudsygdommen lupus
  • urinsyregigt
  • for lavt blodtryk.
 • Mængden af kalium og natrium i blodet bør kontrolleres jævnligt under behandlingen.
 • Forsigtighed hvis du tidligere har oplevet alvorlig overfølsomhed for visse sulfonamider, som sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin.

Nedsat nyrefunktion

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-90 ml/min).

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • NSAID (midler mod gigt og smerter) og kolesterolnedsættende midler (colestipol og colestyramin) kan nedsætte virkningen af Centyl® med Kaliumklorid.
 • Centyl® med Kaliumklorid kan øge virkningen af digoxin (hjertemiddel) og muskelafslappende midler.
 • Centyl® med Kaliumklorid kan øge den blodtrykssænkende effekt af andre lægemidler, fx midler mod depression.
 • Centyl® med Kaliumklorid kan sammen med visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser øge risikoen for hjerterytmeforstyrrelser og hjertestop.
 • Centyl® med Kaliumklorid øger desuden risikoen for forgiftning med lithium (middel mod manier).
 • Ved samtidig behandling med Centyl® med Kaliumklorid og binyrebarkhormon, amphotericin B (svampemiddel) eller visse beta-blokkere (midler mod for højt blodtryk) kan mængden af kalium i blodet nedsættes.
 • Ved samtidig behandling med Centyl® med Kaliumklorid og kaliumbesparende diuretika, hjertemidler (ACE-hæmmere og angiotensin II-antagonister) eller tacrolimus (middel ved transplantationer) kan mængden af kalium i blodet øges.
 • Ved samtidig behandling med midler mod kræft eller leddegigt (cyclophosphamid, fluoruracil eller methotrexat) skal blodbilledet kontrolleres jævnligt.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke overtrukne tabletter2,5+573 mg
Pris i kr. 148,35
Pakning 100 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke overtrukne tabletter1,25+573 mg
Pris i kr. 120,00
Pakning 250 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke overtrukne tabletter2,5+573 mg
Pris i kr. 364,90
Pakning 250 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke overtrukne tabletter1,25+573 mg
Pris i kr. 215,55

Farvestoffer
Patent Blue V (E131)
Quinolingult (E104)
Titandioxid (E171)

Substitution
overtrukne tabletter 2,5+573 mg
overtrukne tabletter 1,25+573 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI