Annonce

Cifin


Producent: STADA Nordic

Indeholder
Cifin er et antibiotikum. Fluorquinolon.

Virksomme stoffer
Ciprofloxacin

Anvendelse

Cifin anvendes til:

 • Behandling af alvorlige infektioner med bakterier, som kan påvirkes af ciprofloxacin, fx:
  • komplicerede urinvejsinfektioner
  • blodforgiftning
  • tyfus
  • paratyfus
  • Legionella
  • andre sjældne infektioner
  • lungebetændelse hos personer med cystisk fibrose.
 • Forebyggelse mod meningitis forårsaget af meningokok-bakterier.

Doseringsforslag

Findes som tabletter.

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Infektioner

 • Voksne. Sædvanligvis 500 mg 2 gange i døgnet.

Gonoré

 • 500 mg som engangsdosis.

Cystisk fibrose

 • Børn over 5 år. 40 mg pr. kg legemsvægt i døgnet, dog højst 1.500 mg, fordelt på 2 doser.

Forebyggende mod meningokok-meningitis

 • Voksne. 500 mg som engangsdosis.
 • Børn. 20 mg pr. kg legemsvægt, dog højst 500 mg som engangsdosis.

Bemærk:

 • Forebyggende behandling gives til medlemmer af husstanden samt efter embedslægens afgørelse til andre med samme nære kontakt.
 • Delekærven i tablet 750 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Diarré, Kvalme
Ikke almindelige (0,1-1%)
Mavesmerter
Ledsmerter
Hyperaktivitet, Svimmelhed, Uro og rastløshed
Infektion med resistente svampe
Påvirkning af nyrerne
Sjældne (0,01-0,1%)
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse, Tyktarmsbetændelse
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk, Åndenød
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blodpropper pga. forhøjet antal blodplader, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Forhøjet blodsukker, Lavt blodsukker
Ledbetændelse, Muskelkramper
Angst, Besvimelsesanfald, Depression*, Forvirring, Hallucinationer, Kramper, Nedsat følesans, Rysten, Ændring i hudens følesans, Øget muskelspænding
Overfølsomhed over for sollys
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner
Betændelsestilstand i nyren, Blod i urinen, Nyresvigt
Høretab, Synsforstyrrelser**, Tinnitus
Meget sjældne (under 0,01%)
Betændelse i bugspytkirtlen, Ødelæggelse af levercellerne***
Karbetændelse
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Muskelsvaghed, Seneskader
Gangforstyrrelser, Koordinationsbesvær, Migræne, Psykoser*, Øget tryk i hjernen, Øget tryk i kraniet
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Småblødninger i hud og slimhinder
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene
Ikke kendt
Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser, Påvirkning af ekg
Øget blødningstendens
Koma pga. for lavt blodsukker****
Let øget stemningsleje, Manier, Nervebetændelse fx på arme og ben
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer

* Evt. med selvmords tanker eller selvmordsadfærd.

** Påvirkning af synet omfatter risiko for nethindeløsning.

*** Udvikles meget sjældent til livstruende leversvigt.

**** Især hos diabetespatienter.

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme seneskedehindebetændelse og seneskader (specielt akillessenen).
 • Betændelse i og beskadigelse af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med Ciprofloxacin "Fresenius Kabi".
 • Risikoen for betændelse i sener er højere hos ældre patienter og hos patienter, som samtidig behandles med binyrebarkhormoner.
 • Behandling giver risiko for infektion med resistente bakterier og svampe.
 • Bivirkninger i muskler/skelet og nervesystem, herunder psykiske bivirkninger, samt øjen- og øre-bivirkninger:

  Ved brug af Fluorquinolon-præparater er der rapporteret meget sjældne tilfælde af langvarige (op til måneder/år), invaliderende, meget alvorlige bivirkninger, der ofte påvirker flere organer og sanser, herunder seneskedehindebetændelse, andre seneskader, ledsmerter, smerter i arme og ben, gangforstyrrelse, nervebetændelse forbundet med ændringer i hudens følesans, depression, træthed, hukommelsessvigt, søvnforstyrrelser, høretab, synsforstyrrelser/-tab, ændret smags- og lugtesans. Du skal straks kontakte din læge ved de første tegn eller symptomer på en alvorlig bivirkning.

Bør ikke anvendes

Cifin bør ikke anvendes:

 • Til børn og unge, der stadig vokser, da der er teoretisk risiko for beskadigelse af ledbrusken. Kan dog anvendes til børn som engangsdosis til forebyggelse af meningitis eller til børn med cystisk fibrose.
 • Hvis du har haft senesygdomme i forbindelse med behandling med fluorquinoloner (en type antibiotika).
 • Hvis du er overfølsom over for visse antibiotika af typen fluorquinoloner.

Graviditet
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Kan anvendes kortvarigt i 1. trimester efter aftale med lægen.

Læs mere om gravide og medicin.Amning
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping
 • Infusionsvæske: Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser.
 • Tabletter: Kan anvendes.

Virkning
 • Virker ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, så de går til grunde.
 • Midlet er virksomt over for mange forskellige bakteriearter og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 4-7 timer.


Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg, 500 mg eller 750 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid).Særlige advarsler

Cifin skal anvendes med forsigtighed.

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Cifin er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Optagelsen af Cifin i kroppen hæmmes, hvis det indtages samtidigt med mælkeprodukter. Cifin bør derfor tages mindst 3 timer før eller efter indtagelse af mælkeprodukter.
 • Cifin kan nedsætte krampetærsklen og skal derfor anvendes med stor forsigtighed ved epilepsi eller tendens til kramper.
 • Ved den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis.
 • Risikoen for forværring af seneskedehindebetændelse og andre seneskader er forhøjet hos ældre, ved nedsat nyrefunktion, hos organtransplanterede og ved samtidig behandling med binyrebarkhormoner.
 • Kontakt straks en øjenlæge, hvis du oplever synsnedsættelse eller andre påvirkninger af øjnene.
 • Du skal afbryde behandlingen ved smerte og betændelse i arme/ben, som er de første tegn på sene-bivirkninger, fx seneskedebetændelse. Derefter skal du straks kontakte en læge samt aflaste berørte arm/ben.
 • Kontakt din læge, hvis du får smerter, brændende fornemmelse, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed, så lægen kan vurdere, om behandlingen skal fortsætte.
 • Kontakt en læge, hvis du får pludselige smerter i mave, bryst eller ryg.
 • Da enkelte personer udvikler lyseksem, bør stærkt sollys og solarium undgås.
 • Hvis du har diabetes, er det vigtigt med omhyggelig kontrol af dit blodsukker pga. risiko for forstyrrelser i blodsukker ved behandling med Cifin - der er set tilfælde af koma pga. for lavt blodsukker. Det gælder særligt hos ældre diabetespatienter, som er i samtidig behandling med tabletter mod diabetes 2 eller med insulin.


Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Cifin må ikke tages sammen med tizanidin (muskelafslappende middel).
 • Jernpræparater og syreneutraliserende midler, der indeholder aluminium og magnesium, nedsætter virkningen af Cifin. Derfor bør de to typer lægemidler indtages med ca. 4 timers mellemrum.
 • Cifin kan øge virkningen af theophyllin (astmamiddel), methotrexat (middel mod leddegigt) og zolpidem (sovemiddel).
 • Cifin har i enkelte tilfælde øget virkningen af glibenclamid (middel mod diabetes).
 • Dosis af følgende midler bør ændres ved samtidig brug af Cifin:
  • diclofenac (middel mod gigt og smerter)
  • methotrexat (middel mod leddegigt)
  • ropivacain (lokalbedøvende middel)
  • sildenafil (middel mod impotens eller forhøjet blodtryk i lungerne)
  • theofyllin (astmamiddel)
  • warfarin (blodfortyndende middel) bør ændres ved samtidig brug af Cifin.
 • Sucralfat (middel mod mavesår) nedsætter virkningen af Cifin, og derfor bør sucralfat tages mindst 6 timer før Cifin.
 • Samtidig brug af binyrebarkhormoner bør undgås.

Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 10 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter250 mg
Pris i kr. 26,60
Pakning 20 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter250 mg
Pris i kr. 26,35
Pakning 10 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter500 mg
Pris i kr. 31,80
Pakning 20 stk. (blister)
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter500 mg
Pris i kr. 53,25
Pakning 20 stk.
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke filmovertrukne tabletter750 mg
Pris i kr. 67,20

Farvestoffer
Titandioxid (E171)

Substitution
filmovertrukne tabletter 250 mg
filmovertrukne tabletter 500 mg
filmovertrukne tabletter 750 mg


Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI