Annonce

Ciloxan® øjendråber, opløsning og øjensalve


Producent: Novartis

Indeholder
Ciloxan® er et middel mod infektion i øjet. Fluorquinolon.

Virksomme stoffer
Ciprofloxacin

Anvendelse

Ciloxan® anvendes til behandling af øjeninfektioner, som kan påvirkes af ciprofloxacin, hvis der ikke er opnået tilstrækkelig effekt med andre øjenmidler.


Doseringsforslag

Findes som øjendråber og øjensalve.

Øjendråber

Sædvanligvis 1 dråbe hver 2. time de første 2 dage. Derefter 1 dråbe hver 4. time.

Øjensalve

Sædvanligvis anbringes 1 stribe salve inden for nederste øjenlåg hver eller hver 2. time de første 2 dage, derefter hver 4. time.

Bemærk

  • Begrænset erfaring vedr. børn under 1 år.
  • Bruger du flere forskellige øjenpræparater, skal der gå mindst 5 min. imellem hver påføring for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe. Øjensalve skal bruges sidst.
  • Ved rolig lukning af øjet og let tryk med en finger på nederste øjenlåg ind mod næsen i 2 minutter efter inddrypning, bevarer du lægemidlet i øjet i længere tid og reducerer samtidig de systemiske bivirkninger.


Mulige bivirkninger
Almindelige (1-10%)
Smagsforstyrrelser
Røde øjne, Uklart syn**, Øjenirritation, Øjenkløe
Ikke almindelige (0,1-1%)
Overfølsomhed over for sollys
Forandringer på hornhinden, Hornhindebetændelse, Sløret syn, Små velafgrænsede, tætte, hvide pletter på hornhinden, Synsforstyrrelser(bl.a. nedsat syn, sløret syn), Øjensmerter
Sjældne (0,01-0,1%)
Mavesmerter
Svimmelhed
Betændelse i huden
Allergiske reaktioner, Overfølsomhed
Følelsesløshed i øjet, Nedsat følsomhed i hornhinden, Sår på hornhinden*, Øjenbetændelse, Øresmerter, Årehindebetændelse i øjet

* Benzalkoniumchlorid kan i meget sjældne tilfælde medføre skade på hornhinden.

** Der er set hvide, lokale aflejringer (overskydende medicin) hos patienter med sår på hornhinden. Der kan gå op til 2 måneder efter første dosis, før aflejringerne forsvinder. Behandling kan fortsættes trods aflejringerne, da disse ikke har negativ indvirkning på behandlingsforløbet, men hos nogle patienter kan behandlingstiden blive forlænget.

  • Alvorlige hudreaktioner er i meget sjældne tilfælde beskrevet.
  • Enkelte tilfælde af meget alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok) er set hos patienter i tablet-behandling med dette stof. Ciloxan® optages dog næsten ikke i kroppen, og faren for allergi ved brug af Ciloxan® er derfor forsvindende lille.

Bør ikke anvendes

Ved allergi over for indholdsstofferne eller allergi over for visse antibiotika af typen fluorquinoloner bør midlet ikke anvendes.


Graviditet
Kan om nødvendigt anvendes.

Amning
Kan om nødvendigt anvendes.

Trafik
Ingen advarsel.

Bloddonor
Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.


Virkning

Virker ved at hæmme et enzym i bakterierne, så de går til grunde. Midlet er virksomt over for mange forskellige bakteriearter og er således bredspektret. Midlet bør derfor kun benyttes ved alvorlige infektioner.Lægemiddelformer

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 3 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid).

Øjensalve. 1 g indeholder 3 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid).Særlige advarsler
  • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.
  • Da øjendråberne indeholder benzalkoniumchlorid, kan de misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser skal fjernes før hver inddrypning, og man bør vente mindst 15 minutter, før kontaktlinserne isættes igen.
  • Brug af kontaktlinser frarådes under behandling af øjenbetændelse.Tilskud, udlevering, pakninger og priser
Pakning 5 ml
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke øjendråber, opløsning3 mg/ml
Pris i kr. 69,45
Pakning 3,5 g
Tilskud  
Udlevering Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted
Dispenseringsform og styrke øjensalve3 mg/g
Pris i kr. 84,25Al information om medicin leveres fra Medicin.dk®, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk® og DLI her.DLI